banner333

banner309

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Nasihatleri

Gümüşhanevi tekkesi olarak bilinen, günümüzde "İiskenderpaşa cemaati" olarak tanınan cemaatin üstadı Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi hazretlerinin nasihatleri;

Gümüşhane 22.11.2014, 22:17 22.11.2014, 22:21
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Nasihatleri
banner400

 1. Mahviyyet ve tevaz icabı, kendinizi dâimâ câhil ve avam addediniz.

2. Amelleriniz, tahsilleriniz ve ahlâkınız bakımından alim olunuz ve nâsa akılları ereceği kadar söyleyiniz.

3. Birbirinize arka çevirmeyin, buğzetmeyin, ayrılmayın, hased etmeyin, kardeş olunuz.

4. Alimlerin zalimlerinden ve inatçılarından olmayınız.

5. Dâimâ müzâkere ve hakkı izhar için ilminizi ve tetebbûlarınızı artırınız.

6. Cemâate, cumaya, bayramlara, evradlarınıza, va'd ve ahdinize riâyetkâr olunuz.

7. Cemaati, zekâtı, haccı, orucu, emâneti, emr-i bil-ma'rufu terk edenlere yakın olmayınız.

8. Avretlerini açanlara, gençlere yâni saç ve sakalı bitmeyenlere yakın olmayınız ve kadınlara benzemeyiniz.

9. Muhkem binâlar ve kabirlerini taş ve kireçle yapanlara yakın olmayınız. Binâlara kurban kesmeyiniz.

10. Faiz, haram nesne ve yetim malı yemeyiniz ve yiyenlere yakın olmayınız.

11. Zulmen gasb olunan malı yemeyiniz ve gàsıblara yakın olmayınız.

12. Ulemaya, meşâyıha, vâlideyne ezâ etmeyiniz, kalblerini kırmayınız ve inad etmeyiniz.

13. Sakallarınızı kesmeyiniz ve kısaltmayınız. Adette ve hey'ette yehud ve nasàrâya benzemeyiniz.

14. Ehl-i zinâya ve livataya, deyyuslara, fuşuh işleyenlere ve rüşvet alanlara yakın olmayınız.

15. Dalâlet fırkalarına, ilhadcılara, sihirbazlara, tenbellere, tenâsuha inananlara yakın olmayınız.

16. Kâhinlere, yıldıza bakanlara, falcılara, cin ve ifrit sahiblerine yakın olmayınız.

17. Huddam sahiplerine, vefk sahiplerine, gizli şeyleri bilirim diyenlere yakın olmayınız.

18. Tılsım bilgilerine, ilm-i felâsifeye ve sözlerine yakın olmayınız.

19. Her nevî şarap ve müskirat içenlere yakın olmayınız.

20. Her çeşit ilaca ve ecnebi memleketlerinden gelen ilaçlara ve küffar eliyle yapılan eşyaya yakın olmayınız. (Kendiniz yapınız demektir.)

21. Ressamlara, oyunculara, çalgıcılara yakın olmayınız.

22. Vücudlarına dövme yapanlara ve saçlarını siyaha boyayanlara yakın olmayınız.

23. Ecnebi yâni yabancı, nikâhla helâl olan kadınlara bakmayınız ve yakın olmayınız.

24. Kefere, putperest ve müşriklerin kestiklerine yakın olmayınız.

25. Ashàb-ı kirâma ve evliyâullaha sebbedenlere, müctehidîn, sâdât ve selefe ta'n edenlere yakın olmayınız.

26. Harb meydanından, tâundan, vebâ ve itâat-i meşâyihdan ve ülül-emre itâatten kaçanlara yakın olmayınız.

27. Taamlara ve cenazelerdeki bid'atlara yakın olmayınız.

28. Nemmamlara ve Kur'an ve hadis'ten gayri şeylerle ta'viz edenlere yakın olmayınız.

29. Hiç bir israfa ve israfçılara yakın olmayınız.

30. Diyâr-ı küfürden gelen yağ, şeker ve sâir yiyeceklerle, kap ve esvablara yakın olmayınız. (Kendiniz yapınız demektir.)

31. Zalimlerin kapısına, oyun, eğlence ve töhmet yerlerine (plaj, dans yeri, balo ve emsâli) yakın olmayınız.

32. Evkafın sattığı emlâke, fâsid ve noksan alışverişe, ham meyvaları alıp satmaya ve vakıf malının tebdil ve tağyire yakın olmayınız.

33. Kuş uçurmağa, nefes ve celb-i havas ve dâvet-i cine yakın olmayınız.

34. Kefere sözlerine ve haram sözlere ve efrenc sözlerine (şehinşah gibi) yakın olmayınız.

35. Amirlik, imamlık, kadılık gibi şeylere ve salihleri azil, zalimleri tâyine yakın olmayınız.

36. Ayakta, yollara ve mübarek yerlere işemeyiniz.

37. Yolları kapatmak ve onlara pislik dökmek ve geçenlere eza veren muzır şeyleri atmağa yakın olmayınız.

38. Zühd, verâ, velâyet, keşif, keramet, ilhamat, Allah'ı ve Rasûlüllahı gördüm iddiasında bulunmayın!

39. Yüksek binalara, köşklere, bineklere ve her türlü zînet ve zayiata yakın olmayın.

40. Mescidlerde seslerinizi yükseltmeyin ve çocuk, deli ve dilenciyi sokmayın!

41. El ve başla selâm vermeyin! Alimden gayrının elini öpmeyin! Hiç kimseye eğilmeyin ve sarılmayın!

42. Kuş uçurmayın, süt kuzusunu kesmeyin, evde köpek bulundurmayın!

43. Haktan meyl eden müftülere ve muhaddislere, dinini bilmeyen doktorlarla, müflis tâcirlere yakın olmayın!

44. Hırsızlara, hàinlere, ganimetten çalanlara, harbden kaçanlara, yetim malı ve haram yiyenlere yakın olmayın!

45. Baston ve her çeşit küffar adetlerine yakın olmayın!

46. Memleketin saadet ve selâmeti için siyaseti sağlam ve dürüst yapın!

47. İcrâ-yı hudûd-u şer'iyyeye ve erkân-ı dîne ve mazlûma yardım ediniz!

48. Zulmü terk ile, bütün maàsîden istiğfar ediniz!

49. Hak sahipleriyle helâllaşın, kimseyi incitmeyin ve tahkir etmeyin!

50. Bütün işlerinizi ve niyyetlerinizi tashih ediniz!Kaynak: www.haberinozu.com

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Haziran 2024
İmsak 02:47
Güneş 04:45
Öğle 12:29
İkindi 16:28
Akşam 20:03
Yatsı 21:52