banner333

banner309

Kelkit ve Köyleri

Kelkit ve Köyleri
 DEREDOLU BELDESİ / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN


Balahor deresi vadisinde kurulmuş olup arazi yapısı dağlıktır.1997 nüfus sayımına göre nüfusu 1653’tür.Yüzölçümü 22.9 km² dir. Kelkit-Erzincan karayolu üzerende yer almasından dolayı ulaşım açısından mühim bir konumdadır. İlçe merkezine uzaklığı 12 km’dir. Beldenin içinden geçen derede çeşitli ve bol miktarda balık bulunması nedeniyle bu ismi aldığı rivayet olunmaktadır. Mahmatlı köyü idari statü gereği Deredolu Beldesi’nin bir mahallesi olmuştur. Beldede tarım ve hayvancılık dışında fazla bir gelişme görülmemektedir. Beldenin yakınlarında soğukluğundan dolayı Buz Mağarası ismi verilen bir mağara vardır. Rakımı 1540 metredir.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Önder Baş, Deredolu Belediyesi’ne ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir.


GÜMÜŞGÖZE BELDESİ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in tarihi itibariyle en eski yerleşim birimlerindendir. Kelkit’in kuzey-batısında kurulmuştur. İlçe merkezine uzaklığı 11 km’dir. Ünlü İspanyol gezgin Clavijo anılarında Gümüşgöze’den (Alansa) övgüyle bahsetmiştir. Alansa isminin “Ala Kilise” den geldiği rivayet edilmektedir. Salnamelerde Alansa’nın Gümüşhane sancağına bağlı bir nahiye merkezi olduğu yazılıdır.1849 yılı Salnamesinde Alansa nahiyesine bağlı 6 köy ve bir mahalle yerleşmesi bulunduğu,bunlarda 294’ü Müslüman,20’si Hıristiyan,toplam 316 hane nüfus yaşadığı yazılıdır. Yüzölçümü 45.3 km² dir. Belde yakınlarında işletilen zengin linyit kömürü yatakları bulunmaktadır.4 camii,4 kahvehanesi ve 4 de bakkalı mevcuttur. Belde içinde yer alan Fatih,Göztepe Mahallelerine ilaveten Kom (Özyurt) Mahallesi beldenin 5 km güneyinde yer almaktadır. Beldede tahıl tarımı ve mera hayvancılığı ön plandadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1650’dir. 2000 yılında kurulan Şengöze Spor Kulübü, amatör spor kulübü olarak tescil edilmiştir.300 haneli bir beldemizdir. Temel Kaya,18 Nisan 1999 yılı mahalli seçimlerinde ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir.


KAŞ BELDESİ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski adı Terpüsek’tir. Terpüsek düzlük,ovalık yer anlamına gelmektedir. Düzlük bir alanda kurulmuştur. İlçenin doğusunda yer alır.1 camii,2 bakkalı ve 2 de kıraathanesi bulunmaktadır. Beldede özellikle kilim dokumacılığı gelişmiştir. Beldenin kuzey ve güney kısımları dağlarla çevrilidir. Beldede okuma yazma oranı %80 dir. Beldede 1960 yılında yapılmış olan 5 derslikli bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. Kaş ismini,beldenin güneyindeki ormanın kaş şeklinde olması olmasından dolayı almıştır. Beldenin Kızılkilise mevkiinde kilise kalıntıları vardır. Koşmaşat deresi beldenin içinden geçer ve tarım alanlarının sulanmasında önemli bir role sahiptir. Belde,Kelkit’e 9 km uzaklıktadır. Su taşkınlarının ve içme suyu yetersizliğinin belirgin sorunlar olarak ön plana çıktığı beldede besicilik,nakliyecilik,tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapı mevcuttur. Göç veren bir beldemizdir.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Salih İlhan (1952), Kaş Belediyesine ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1450’dir.250 haneli bir beldemizdir.


ÖBEKTAŞ BELDESİ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köse bucağına bağlı bir köy yerleşmesi durumunda iken Köse’nin ilçe olmasından sonra (1988) buradan ayrılarak Kelkit’e bağlanmış ve 1992 yılında da belde hüviyetini kazanmıştır.300 haneli bir beldemizdir. Halkevi,Fatih ve Esentepe Mahalleleri olmak üzere üç mahallesi mevcuttur. Fatih Mahallesi beldenin kuzeyinde,Esentepe Mahallesi ise beldenin güneyinde yer almaktadır. Koşmaşat deresi vadisinin güneyinde İkindi tepelerinin hafif meyilli etekleri üzerinde kurulmuştur. Köse ilçesi ve Bayburt ili köyleriyle sınır teşkil eder. Beldenin çevresindeki taş ocaklarından çıkan ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan taştan dolayı Öbektaş ismi verilmiştir. Bu taşın konut,mezar taşı ve minare yapımında büyük bir önemi vardır. Dolayısıyla beldede taş işçiliği gelişmiştir. Beldede sivil oluşum olarak,cami derneği ve okul derneğinin yanı sıra Öbektaş spor kulübü kurma çalışmaları da sonuçlandırılmıştır. Gençlerin büyük bir kısmı mevsimlik veya devamlı işçi olarak göç etmektedirler. Topraklarının %65’ini meralar oluşturmaktadır. İlçe merkezine 17 km uzaklıktadır. Kelkit-Köse-Bayburt karayolunun 1 km mesafede içeride yer alması,beldenin merkezi bir yerleşme olmasında etkili olmuştur. Beldede bir ilköğretim okulu,bir sağlık ocağı ve iki de camii bulunmaktadır. Eski ismi Gindeherek’tir. Bu ismi bataklık bitkisi olan “Gındıra” otundan aldığı rivayet olunmaktadır. Sulanabilen arazilerinin üzerinde şeker pancarı,fasulye,patates ve lahana tarımı yapılır. Beldede son yıllarda besicilik de gelişmiştir. Beldeye ait bir yaylanın bulunmayışı,beldede ahır hayvancılığının gelişmesine neden olmuştur. Nüfusu giderek azalan Halkevi köyü 1998 yılında Öbektaş Beldesi’nin bir mahallesi yapılarak buraya bağlanmıştır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1510 metredir.


SÖĞÜTLÜ BELDESİ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bulunduğu bölgede merkezî bir konumda, Kelkit-Şiran sınırında,Kelkit Çayı’na katılan Hızır suyunun ağız kısmında kurulmuştur. Kelkit’in güney-batısında yer alır.550 haneli bir beldemizdir. Eski ismi İlaç’tır. İlaç isminin ise,Ernek yaylasından aldığı çeşitli bitkilerden ilaçlar yaparak dertlilere deva(ilaç) dağıtan bir doktordan geldiği rivayet edilmektedir. Daha sonraysa,yerleşim yerindeki söğüt ağacının çok olması nedeniyle isminin Söğütlü olarak değiştirildiği bilinmektedir. 1350 metre rakımı vardır. Akkoyunlu beylerinden Ferruhşâd Bey’in vakfiyeleri arasında bulunan Söğütlü,tarih boyunca önemini koruyan bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkar. Söğütlü,sulamalı tarım yapılabilen geniş topraklarıyla dikkat çeker. Bahar aylarında sel taşkınlarının tarım arazilerinin üzerinde olumsuz etkili olduğu Söğütlü Beldesi’nde yaşayan 450 aileden 300 kadarı tarım yanında hayvancılıkla da uğraşmaktadır. İnşaatçılık ayrı bir uğraş alanıdır. Beldede yaylacılık faaliyetleri büyük bir önem taşımaktadır. Her sene geleneksel olarak düzenlenen Ernek Yayla Şenlikleri büyük ilgi görmektedir. 
Söğütlü Belediyesi’nin tüzel kişiliği kararı 21.12.1996 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Beldede 2 maden suyu kaynağı tespit edilmiş olup değerlendirilmeyi beklemektedir. Söğütlü Beldesi’nin nüfusu 1997 sayımına göre 2424 olarak tespit edilmiştir. İlçe merkezine uzaklığı 18 km’dir.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Numan Kara,Söğütlü Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir.


ÜNLÜPINAR BELDESİ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREV YAPTIKLARI YILLAR
Süleyman KARATAY 1975-1980
Halil SAĞLAM 1980-1984
Şerif ÖZER 1984-1989 
Hüseyin ACAR 1989-1994

Şerif ÖZER 1994-1999 
Muammer NAS 1999- -
Belediye örgütü 1975 yılında kurulmuş ve Ünlüpınar adını almıştır.370 haneli bir beldemizdir. Kelkit’in kuzeyinde yer almaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 7 km’dir. İsgah deresi vadisinde kurulmuş bir yerleşim birimimizdir.1997 nüfus sayımına göre beldede 1690 kişi yaşamaktadır. Yüzölçümünün genişliği 41.6 km²dir. Su kaynaklarının bolluğuyla dikkat çeken belde,Ünlüpınar ismini de köy içerisindeki bir su kaynağından almaktadır. Eski ismi Pekün’dür. İsmi 1965 yılında Dedeyolu, birkaç yıl sonra da Gürpınar olarak tarihi kayıtlarda geçer. Ünlüpınar’ın gelişmesinde beldeden göçerek başka şehirlere yerleşen kişilerin yatırımları büyük rol oynamıştır. Gurbetçi hemşehrilerimizin yaptırdıkları lüks villa tipi konutlar beldeye adeta bir tatil köyü görünümü kazandırmıştır. Göç eden Ünlüpınarlıların beldeleriyle bağlarını kesmemeleri takdire şayan bir durumdur. Beldenin nüfusu yaz aylarında birkaç katına eriştiğinden büyük bir canlanma görülür. Beldeden yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren çok sayıda lokantacı esnafı yetişmiştir. Bu haliyle son yıllarda en fazla göç veren yerleşim birimlerimizdendir. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak tarım topraklarının büyük bir kısmı sulama imkanından mahrumdur. Hayvan sayısı 300 büyükbaş,600 küçükbaş olmak üzere 900 civarındadır. Beldede 5 bakkal,1 berber,1 fırın 1kuyumcu,2 kasap,1 manav,5 kahvehane,3 lokanta bulunmaktadır. Kelkit’i Ünlüpınar üzerinden Gümüşhane’ye bağlayacak olan karayolunun (E97) açılarak işlerlik kazanması durumunda Ünlüpınar’ın stratejik önemine binaen gelişmesi daha da artacaktır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1600 metredir.


KÖYLERİMİZ


1. AĞIL KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

60 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 25 km’dir. Kelkit’in güneyinde Kelkit-Erzincan karayolu üzerindedir. Köyde küçükbaş hayvancılık yaygın olduğundan Ağıl ismini aldığı söylenmektedir. Doğusunda Balkaya köyü,güneyinde Örenbel köyü,batısında Kelkit yaylası ve kuzeyinde de Deliler köyü bulunmaktadır. Önemli geçim kaynağı olarak hayvancılık yapılmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1730 metredir. Yüzölçümü 22.5 km²dir.


2. AĞLIK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in en küçük köylerinden birisidir. Köyün kuzeyinde Eskiyol, Karacaören ve Günbatur köyleri, güneyinde Yarbaşı köyü,doğusunda Güllüce ve Kozoğlu köyleri, batısındaysa Güzyurdu Köyü bulunur. Köyün hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu açısından bu ismi aldığı rivayet edilmektedir. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 1975 metredir. Köyün yüz ölçümü ise 5.6 km² dir. Köyün 30 civarında bir nüfusu vardır.


3. AKDAĞ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in en güzel köylerinden birisidir. Modern görüntüsü ve lüks villalarıyla dikkati çeker. Aynı zamanda Akdağ Köyü çok sayıda göç vermiş bir köyümüzdür. Yurt dışında yaşan Akdağlılar köylerini unutmamış ve her sene gelerek Akdağ Köyünün güzelleştirilmesi için lüks villalar yapmışlardır. Köy ismini köyün yanında bulunan Akdağ’dan almıştır. Köy bu dağa yaslı bir tepenin eteklerinde kurulmuştur. Akdağ köyünün deniz seviyesinden yüksekliği 1850 metredir. Akdağ köyünün yüzölçümüyse 15.5 km² dir. Köyde 150 civarında kişi yaşamasına karşılık özellikle köyün yaz aylarındaki nüfusu artmaktadır.


4. AKSÖĞÜT KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

137 haneli, Kelkit’in en yakın köylerinden biridir. İlçe merkezine uzaklığı 2,5 km’dir. Kulüp adına tescilli bulunan Aksöğüt Demirspor Kulübü amatör futbol liginde mücadele etmektedir. Camii minaresi,kilise kalıntıları ve hamam kalıntıları tarihi eser olarak dikkat çekicidir. Eski ismi Germülü’dür. Aksöğüt ismini, köyün hemen yanındaki söğüt ağaçlarıyla ünlü bükten almaktadır. Köy,deniz seviyesinden 1380 metre yükseklikte olup,7.8 km² dir.


5. ALACAT KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kalabalık bir Türkmen aşiretinden gelmektedir.60 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 13 km’dir. Rivayete göre,uzun yıllar önce köyde bulunan su kaynağına sahibi belli olmayan bir at gelmiş ve bu at alacalı(siyah-beyaz)bir yavru yapmış ve buna istinaden (Alaca at) Alacat ismini almıştır. Kelkit’in doğusunda bir köyümüzdür. Köy alanı düzlük, etrafı dağlarla çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1620 metredir. Yüzölçümüyse,11.1 km²dir.


6. AŞAĞI ÖZLÜCE KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in Erzincan yolu üzerinde bir köyüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1600 metre olup köyün yüzölçümü 16.6 km² dir. Köyün kuzeyinde Mahmatlı köyü,güneyinde Yukarı Özlüce Köyü,batısında Ağalık Yaylası ve doğusunda ise Doğankavak köyü bulunmaktadır. Düzlük bir alan üzerinde kurulmuştur. Eski adı Aşağı Sıpanazat’tır. Lezzetli tandır ekmeği ve küçükbaş hayvancılık (hindi, kaz, tavuk) köyün dikkat çeken taraflarıdır.


7. AŞUT KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

50 hanelik bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 6 km’dir. Kelkit’in güneyinde yer alır. Son yıllarda alabalık tesisleri ve üretimiyle dikkat çeken bir köyümüzdür. Bitki örtüsü zengin olup,geniş tarım alanları vardır.”Aşut’tur köylerin hası,yağ ile bal ile doldurur tası”tekerlemesi çok yaygın olarak söylenir. Göç veren bir köyümüzdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1600 metredir. Yüzölçümü 13.3 km²dir.


8. AYDOĞDU KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Modern ve düzenli yapılaşmasıyla dikkat çeken bir köyümüzdür. Göç vermiş bir köyümüz olması hasebiyle bahar ve yaz aylarındaki nüfusu oldukça fazladır. Köyün kuzeyinde Öğütlü köyü ve güneyinde Kömür köyü bulunmaktadır. Köy deniz seviyesinden 1870 metre yüksekliğindedir. Köyün 50 civarında bir nüfusu vardır. Köyün yüzölçümüyse 17.8 km² dir.


9. AZİZ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

85 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 14 km’dir. Hayvancılığın yaygın olarak geliştiği bir köyümüzdür. Kelkit’in güney-doğusunda yer alır. Mantara Çayırı,Kurnalar,Karapınar ve Armutlu mevkileri köyün mesire alanları olarak sayılabilir. Aziz isminde bir evliya şahsın kurduğu rivayet edilmektedir. Yine rivayete göre bu şahsın mezarı köyün doğusundaki Aziz dağı üzerindedir. Deniz seviyesinden 1510 metre yüksekliği vardır. Kanuni Sultan Süleyman Gümüşhane’yi fethinden sonra köye Müslüman Türkler yerleşmiştir. Yüzölçümü 9.8 km²dir.


10. BABAKONAĞI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

190 haneli bir köyümüzdür. Kelkit’in güneyinde yer almaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 8 km’dir. Özellikle bostan mahsulleriyle(salatalık,lahana vs) tanınmış bir köyümüzdür. Son yıllarda köyde alabalıkçılık da geliştirilmiş ve çeşitli alabalık üretme çiftlikleri açılmıştır. Bir camii,5 bakkalı bulunmaktadır. Köyün eski adı Tılısbık’tır. Güneyinde Yeniköy, kuzeyinde Eskikadı, batısında Çambaşı, doğusunda Yeşilova köyleri vardır. Hızla göç veren bir köyümüzdür. Merhum Alb.Salih Çobanoğlu, bu köyümüzün yetiştirdiği değerlerdendir. Amatör kümede mücadele eden Babakonağı Spor Kulübü adında bir de tescilli spor kulübü bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Yüzölçümü 24.3 km²dir.


11. BALIKLI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

35 haneli bir köyümüzdür. Eski adı İşkilor’dur. İlçe merkezine uzaklığı 32 km’dir. Doğusunda Örenbel, batısında Çimenli, kuzeyinde Yeniköy, güneyinde Öğütlü bulunmaktadır. Hayvancılık ve çiftçilik önemli bir iştigal alanıdır. Civarda meşhur Taşlıyayla suyu olarak anılan su bu köyde çıkmaktadır. Balahor deresi boyu mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Topuzlubaba Tepesi, İnindere Mağarası, Hüseyin Ağa Yaylası,Kıranların Havası, Yağlıbaba Ziyareti, Nalbant konaklama yeri köyün önemli tarihi ve tabi güzelliklerinin adlarıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metredir.11.1 km²dir.


12. BALKAYA KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

60 haneli bir köyümüzdür. Kelkit-Erzincan karayolu üzerinde,ilçe merkezine uzaklığı 22 km’dir. Köyün eski adı Sarpu’dur. Köy yeni ismini Balkayası denilen bir mevkiden almıştır. Köyün 350 yıl önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli yerlerden gelen (Haymana,Şebinkarahisar,Alucra) ailelerin yerleşip düzen kurdukları bir köyümüzdür. Köyün civarındaki yılanların bir takım hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1660 metredir. Yüzölçümü 14.6 km²dir.


13. BAŞPINAR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

121 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 17 km’dir. İlçenin batısında,Şiran yolu güzergahında kurulmuştur. Köy adına kurulmuş Başpınar Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği faaliyet göstermektedir. Minarecilik(taş işlemeciliği) ve kilimcilik gelişmiştir. Hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. Kelkit Çayı kenarları ve Ernek yaylası köyün mesire alanları olarak sayılabilir. Eski adı Frengi’dir. Bu kelime de üç tepenin arasına kurulduğu için kilit anlamına gelen “frenk” kelimesinden gelmiştir. Başpınar ismi, su kaynağından esinlenerek Başpınar ismini almıştır. Köy tahminen 150-200 yıllık bir tarihe sahiptir. Köy ahalisinin bir kısmının Diyarbakır,bir kısmının Torul ve bir kısmının da komşu köylerden geldiği ve burada yerleşik düzene geçtiği söylenmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1400 metredir. Yüzölçümü 11.5 km²dir.


14. BELENLİ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

23 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 25 km’dir. Eski ismi Barduz’dur. Kelkit’in güneyinde olup dört bir tarafı yüksek olmayan dağlarla çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1760 metredir. Yüzölçümü 17.3 km²dir.


15. BEŞDEĞİRMEN KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

70 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 7 km’dir.1 camii,2 bakkalı,1 kahvehanesi mevcuttur. Köyün eski adı Sidirge’dir. Yeni ismi olan Beşdeğirmen’i değirmen sayısının fazla oluşundan almıştır. Bir dağ yamacına kurulmuş,ortasından geçen dereyle tabii güzelliği olan bir köyümüzdür. Köy ayrıca son yıllarda göç veren bir köy olması hasebiyle de dikkat çeken bir köyümüzdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Yüzölçümüyse 7.3 km²dir.


16. BEZENDİ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

73 haneli bir köyümüzdür(Bu köyümüz Aşağı Bezendi ve Yukarı Bezendi olmak üzere iki kısımdır). İlçe merkezine uzaklığı 22 km’dir. Kelkit’in kuzey-batısında dağlık bir alana kurulmuştur. Eski ismi Pöküt’tür. Ormanlık alanlarının çok oluşu köye orman köyü görüntüsü vermektedir. Köyün önemli bir kısmı marangozlukla iştigal etmektedir. Tahminen 200 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 metredir. Yüzölçümü 55.4 km²dir.


17. BİNDAL KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

54 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine 46 km uzaklıktadır. Eski ismi Türünk, Törünk olarak geçmektedir. Köy, Kelkit- Erzincan karayolunun 36.km’sinden sonra 6 km içeride düzlük olmayan bir dere havzasında kurulmuştur. Köyün 6 sülaleden geldiği rivayet edilmektedir: Beklenler, İsmail Çavuş, Hatipoğulları, İsmailoğulları, Şerefoğulları ve Kırikler. Göç veren bir köyümüzdür. Hayvancılık ve arıcılık gelişmiştir. Köylülerin genelde hepsinin iki ismi vardır. Erzincan Tulum peyniri olarak anılan peynir bu köyümüzde yapılmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1875 metredir. Yüzölçümü 23.9 km²dir.


18. BULAK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tarihi kaynaklardan köyün 300-400 yıllık bir mazisi olduğu anlaşılmaktadır. İlçemiz merkezine uzaklığı 12 km’dir. İlçenin güney-doğusunda kurulmuştur. Bulak adını sularının fazla olmasından dolayı pınar anlamına gelen bulak kelimesinden almıştır. Köyün ilk kuruluş yeri Dayısı köyünün karşısına düşen mevkiidir. Köy şimdiki yerine sonradan yerleşmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1660 metredir. Yüzölçümü 11.2 km²dir.


19. CEMALLI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sınırları içerisinden Kelkit Çayının doğduğu köydür. Deniz seviyesinden yüksekliği 2100 metre olup, yayla havası hakimdir. Yüz ölçümü 12.4 km² dir. Son nüfus sayımında nüfusu 52 kişidir. Göç veren köylerimizden olup yaz nüfusu kış nüfusunun iki katıdır. Tarım ve hayvancılık önemli bir iştigal alanıdır.


20. ÇAĞLAR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski ismi Hasut’tur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1420 metre olup,köyün yüzölçümü 6.6 km²dir. Son nüfus sayımında nüfusu 80 kişidir. Küçük köylerimizden biri olup göç vermektedir. Kuzeyinde Başpınar Köyü ve güneyinde de Gültepe köyü bulunmaktadır.


21. ÇAKIRLAR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski ismi Cibi’dir. Dayısı deresi köylerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1600 metredir. Son nüfus sayımına göre köyde 120 kişi yaşamaktadır. Köy 8.0 km²dir.


22. ÇAMBAŞI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

158 haneli, Kelkit’in büyük köylerinden biridir. İlçe merkezine uzaklığı 16 km’dir. Kelkit’in güneyinde yer alır.1 sağlık ocağı,1 camii,3 bakkalı,2 de kahvehanesi bulunmaktadır. Hayvancılığın ağırlıklı olarak yapıldığı köylerimizden birisidir. Köy camii yapma yaşatma derneği ve Çambaşı Spor Kulübü faaliyet gösteren sivil toplum örgütleridir. Çambaşı Spor Kulübü amatör kümede mücadele etmektedir. Kulüp il genelinde düzenlenen futbol müsabakalarında bir çok başarı göstermiştir. Eski adı Hınzırı’dır. Hızır’ın geçtiği köy olduğu ve bu ismi aldığı rivayet edilmektedir. Aşırı bir şekilde son yıllarda göç veren bir köyümüzdür. Köyde maden suyu kaynağı tespit edilmiş olup değerlendirilmeyi beklemektedir. Köyün alabalık üretmeye müsait bir yapısı vardır.


23. ÇAMUR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit ile birlikte Tercan,Malatya ve Niğbolu’da yaşayan bir Türkmen boyundan gelmektedir.145 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 40 km’dir. Şehit Murat Kafkas İlköğretim okulu köyde önemli bir eğitim hizmeti vermektedir. Çamur köyü yakınlarındaki Çamur köyü kümbeti tarihi bir eser özelliğiyle dikkati çekmektedir. İki dere arasında,etrafı dağlarla çevrili plato görünümünde bir köyümüzdür. Rivayete göre Şeyh Kasım isminde bir evliya,çok uzaklardan gelip kümbet civarından geçerken develerinin ayakları çamura batar ve kalırlar. Oda yanındakilerle beraber buraya yerleşmeye karar verir. Böylece köyde yerleşik hayat başlar. Deniz seviyesinden yüksekliği 1900 metredir. Yüzölçümüyse 47.9 km²dir.


24. ÇİMENLİ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

58 haneli bir köyümüzdür. İlçemiz merkezine 35 km’dir. Kelkit’in güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Balıklı,batısında Cemallı köyleri bulunmaktadır. Eski ismi Balahor, yeni ismi Çimenli’dir. Göç veren bir köyümüzdür. Son yılarda Balahor deresi üzerine kurulan alabalık çiftlikleriyle alabalık yetiştiriciliğinin yapılıyor olması,sevindiricidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1800 metredir. Yüzölçümü 25.5 km²dir.


25. ÇÖMLECİK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu köyümüz deniz seviyesinden 2000 metre yüksektedir. Son nüfus sayımına göre köyde 118 kişi yaşamaktadır. Köyün yüz ölçümü 24.4 km²dir. Etrafı dağlarla çevrili bir vadi aralığında kurulmuştur. Göç veren köylerimizden birisidir.


26. DAYISI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit Çayının önemli bir kolu olan Dayısı deresi üzerinde kurulmuş olup bu dereye adını vermiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1450 metredir. Köyün yüz ölçümü 6.2 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 100 kişi yaşamaktadır. Değerli şair-yazar Doç. Dr. Dilaver Cebeci’nin doğduğu köyümüzdür. İlçe merkezinin doğusunda olup,merkeze 9 km uzaklıktadır.


27. DELİLER KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Boynuinceli Türkmenlerinin bir koludur. Eski kayıtlarda Delüler-Delili olarak geçmektedir. 49 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 12 km’dir. Köyün deliller ‘kanıtlar’ kelimesinden Deliler olduğu rivayet edilmektedir. Köy dağlık bir arazi üzerende kurulmuştur. Köy, Kelkit’in güneyinde, Babakonağı ve Dölek köylerinin doğusundadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1800 metredir.24.3 km²dir.


28. DEREYÜZÜ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İlçenin batı kısmında,Kelkit Çayı’nın kenarında kurulmuş bir köydür. Hane sayısı 70’dir.İlçeye uzaklığı 7 km’dir. Kubbeli ve medreseli bir camii vardır. Köyün içerisinde 1 kahvehane,1 bakkal vardır. Bük,Kavacık, Adil’in Paharı köyün mesire alanlarıdır. Eski ismi Geletürne’dir. Köyün önceleri 6 haneden ibaret olduğu,çeşitli yerlerden gelenlerin burada yerleşmeleri,ev-bark kurmalarından dolayı “gelen tünemiş” anlamında Geletürne ismini aldığı rivayet edilmektedir. Yeni ismi Dereyüzü ise,dere kenarında kurulmuş olmasından dolayı verilmiştir. Köy deniz seviyesinden 1400 metre yüksekliktedir.14.2 km² yüzölçümüne sahiptir. Bir yayla özelliği arz etmektedir. Kelkit Çayı köyün güneyinden uzanmaktadır. Köyün hangi tarihte kurulduğuna dair bir bilgi yoktur. Ancak köyün bugünkü yerinden tahminen 700 metre kuzeyde,Kelkit-Şiran karayolunun yanında,köy korusu eteğinde ,12 haneden müteşekkil olarak kurulduğu bilinmektedir. Eski köy hanedanları, Çobanoğulları, Puloğulları, Süleymandede, Aksakallıgil, Köseyusufgil, Murtezalar, Kösemehmetgiller’dir. Bu hanedanlardan oluşan haneler, eski oldukları yerden susuzluk nedeniyle,köyün bugünkü yerine göç etmişlerdir. Dereyüzü,göç veren bir köyümüz olup,köyün büyük bir kısmı hayvancılıkla iştigal etmektedir.


29. DEVEKORUSU KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in Erzincan sınırındaki en uç köyüdür. Köyün kuzeyinde Kozoğlu köyü,güneyinde ise Erzincan’ın Çayırlı ilçesi bulunur. Deniz seviyesinden yüksekliği 2200 metredir.(Rakım olarak Kelkit’in en yüksek köyüdür) Yüzölçümü olarak 21.6 km² bir alanı mevcuttur. Son nüfus sayımına göre köyde 40 kişi yaşamaktadır. Oldukça yoğun bir şekilde göç vermiş köylerimizden birisidir.


30. DOĞANCA KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

47 haneli bir köyümüzdür. Kelkit merkeze uzaklığı 15 km’dir. Eski ismi Encirti’dir. Köy Şiran ile Kelkit’in tam ortasındadır. Çilhoroz dağının yüksekçe bir yerinde kurulmuştur. Rivayete göre köy yaklaşık olarak 400 sene evvel dört Müslüman ve bur Hıristiyan tarafından kurulmuştur. Göç veren bir köyümüzdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1550 metredir. Yüzölçümü 10.9 km²dir.


31. DOĞANKAVAK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in madensularıyla ünlü bir köyüdür. Eski ismi Karlangas’tır. Cimcime Sultan’ın köyü olarak söylenir. Sadak köyüne yakınlığı münasebetiyle tarihi eski bir köyümüz olmasına karşılık göçle beraber köyün nüfusu oldukça düşmüştür. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 1650 metredir. Köyün yüzölçümü 12.8 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyün nüfusu 80’dir.Köyün kuzeyinde Sökmen,güneyinde ise Oğuz köyleri bulunmaktadır. Köyde hayvancılığa dayalı bir geçim şekillenmiştir. Köyün tam ortasında bulunan madensuyu ne yazık ki işletilememektedir.


32. DÖLEK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in küçük köylerinden biridir. Köyün kuzeyinde Aşut köyü,batısında ise Çambaşı köyü vardır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1800 metre olup köyün toplam 10.9 km² yüzölçümü bulunmaktadır. Son nüfus sayımına göre köyde 50 civarında kişi yaşamaktadır.


33. ELMELİK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yörük aşireti Melikli’den adını almaktadır. Yüksek bir tepenin yamacında kurulmuştur. Köyün yüz ölçümü 6.0 km²dir. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği ise 1690 metredir. Kelkit’in küçük köylerinden biridir,son nüfus sayımında köyde 50 civarında kişi yaşamaktadır.


34. ESKİKADI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in kuzeyinde yer alan 40 haneli bir köyümüzdür.1450 metre rakımı vardır. Alan olarak 3.4 km² olan köyün önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Son nüfus sayımında köyde 200 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.


35. ESKİYOL KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

40 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 34 km’dir. Köyün yaylası ve Yılanlıdere mevkii, mesire alanlarıdır. Köyün eski adı,Bandula’dır. Rivayete göre köyde bando takımı kurulu olduğundan bu ismi almıştır. Eski Kelkit-Erzincan karayolu bu köyden geçtiği için yeni ismi Eskiyol olmuştur. Köy, Sadak, Günbatur, Doğankavak, Karacaören köylerinin tam ortasındadır. Etrafı dağlarla çevrili bir ovanın ortasında kurulmuştur. Köyün eski Satala antik kentinin bir mahallesi olduğu bilinmektedir. Köyde ayrıca bir de Jandarma Bölük Komutanlığı bulunmaktadır.


36. EYMÜR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Anadolu’nun Türkleşmesinde birinci derecede rol oynayan ve 16 Yüzyıl Türkiye’sinde tam 71 yere adını veren büyük Oğuz boyu Eymir’den ismini almaktadır. Tarihi kayıtlarda köyün ismi geçmektedir. Köy 1450 metre rakıma sahiptir. Kelkit’in batısındaki en uç köydür. Köyün yüzölçümü 9.8 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 70 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.


37. GERDEKHİSAR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

162 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 10 km’dir.1 camii,bir bakkalı ve 3 de kahvehanesi bulunmaktadır. Köy adına tescilli Gerdekhisar Spor Kulübü amatör futbol liginde faaliyet göstermektedir. Dokumacılık ve el örgü işleri gelişmiştir. Demirci Paparı, Şeyhin Kıranı, köyün mesire alanlarıdır. Köy Kelkit Çayının yakınında kurulmuştur. Tarımsal mahsulleri, buğday, arpa, bal ve bostan ürünlerinden ibarettir. Deniz seviyesinden yüksekliği,1450 metredir. Yüzölçümü 13.9 km²dir.


38. GÖDÜL KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gödül köyü adını Karahisarışarkî ve Kelkit’te yaşamakta olan Yörük taifesinden adını almaktadır. Eski kayıtlarda Güdül-Güdüllü olarak geçer.96 haneden müteşekkil bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 12 km’dir. İlçenin kuzey-doğusunda kurulmuştur. Halen faal durumda işletilen kömür ocakları mevcuttur. Köyün geniş mera alanları vardır. Hayvancılık gelişmiştir. Köroğlu mağarası ve sonradan camiye çevrilen kilise görülmeye değerdir. Köyün kuzeyinde Dokuz Dolambaç gözesi,Söğütlü yayla,kavaklık,Büyükçukur ve Çatalçam köyün mesire alanları olarak sayılabilir. Yüzölçümü olarak ilçenin en büyük köylerinden biridir.(32.0 km²)Deniz seviyesinden yüksekliği 1790 km’dir.


39. GÜLLÜCE KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in küçük köylerinden biridir. Çömlecik Köyüyle Kozoğlu köylerinin arasında kurulmuştur.Deniz seviyesinden yüksekliği 2040 metredir. Köyün yüz ölçümü ise 17.0 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 60 kişi yaşamaktadır.


40. GÜLTEPE KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

45 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 29 km’dir. İlçenin güney-batısında yer alır. Eski adı İğdiş’tir. Söğütlü Beldesi’nin güney-doğusunda 1850 metre yüksekliğinde sarp bir arazide kurulmuştur. Yüzölçümü 21.1 km²dir.


41. GÜNBATUR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günbatur köyü, 29 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 34 km’dir. Köyün kuzeyinde Eskiyol, güneyinde Kuşluk ve Yarbaşı köyleri bulunmaktadır. Bir camii,bir bakkalı ve bir da kahvehanesi vardır. Dağ yamacında kurulmuş,doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir köyümüzdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metredir. Yüzölçümü 20.2 km²dir.


42. GÜNEYÇEVİRME KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in Köse yolu üzerinde bir köyüdür. Kelkit’in kuzey-doğusunda kurulmuştur. İlçe merkezine uzaklığı 15 km’dir. Köyün 1650 metre rakımı vardır. Yüz ölçümü 11.1 km²dir. Köyde besicilik ve tarım önemli bir yer tutar. Son nüfus sayımına göre köyde 160 kişi yaşamaktadır.


43. GÜRLEYİK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

40 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 35 km’dir. Bir camii vardır.300 civarında büyükbaş hayvan sayısı bulunmaktadır. Çimen yaylası köyün mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Köyün eski ismi Mengüt’tür. Gürleyik Yayla Şenlikleri her sene geleneksel olarak düzenlenmektedir. Dağlık bir görüntü arz eder. Köyün yaklaşık olarak 250 yıl evvel kurulduğu tahmin edilmektedir. Yaylacılık faaliyetlerinin geliştiği bir köyümüzdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 2050 metredir. Yüzölçümü 24.5 km² dir.


44. GÜZYURDU KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

80 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 40 km’dir. Camii, kahvehanesi ve bakkalı mevcuttur. Köyün eski ismi Sipikor’dur. Köyün kuzeyinde Karacaören, doğusunda Ağlık ve Yarbaşı köyleri vardır. Köy deniz seviyesinden 1850 metre yüksekliktedir.33.4 km² yüz ölçümü vardır.


45. KARACAÖREN KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köyün ismi eski kayıtlarda Karacaveran olarak geçmektedir. Ören eski yerleşme kalıntısı anlamına gelir. Köy, Belenli köyüyle Eskiyol köyünün arasında kurulmuştur.1800 metre yükseklikte bir köyümüzdür. Yüzölçümü 14.5 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 70 kişi yaşamaktadır.


46. KARAÇAYIR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İlçemizin kuzey-doğusundadır.77 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 6 km’dir. Kelkit’in hayvancılık yapılan köylerindendir. Köyün eski adı Morogom’dur. Köy,köy arazisi içinde bulunan bir muhitin ismi olarak Karaçayır ismini almıştır. Batısında Karşıyaka, güneyinde Gödül, kuzey-doğusunda Güneyçevirme, güney-doğusunda Keş Beldesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1450 metredir. Yüzölçümü 13.6 km² dir.


47. KARŞIYAKA KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

60 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 3 km’dir. İlçenin kuzey-doğusunda yer almaktadır. Çiftçilik ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Göç veren bir köyümüzdür. Ağırlıklı sülaleler;Kazancılar, Keskinler, Merallar, Sarılar, Okumuşlar, Altunlar, Kayalar, Babürler, İlhanlar ve Demirkıranlardır. Cami Yapma ve Yaşatma Derneği faaliyet göstermektedir.1 camii,1 köy konağı,1 bakkal ve 1 kahvehanesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Yüzölçümü 12.4 km²dir. Köyün eski ismi Persor’dur.


48. KAZANPINAR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köy 35 hanedir. Kelkit ilçe merkezine uzaklığı 24 km’dir. Köyün tarihi eser sayılabilecek bir camii vardır. Köyün eski adı Zankar’dır. Köyün, yeni ismi Kazanpınar ismini su dolup boşalan bir kazandan aldığı rivayet edilmektedir. Köyün bir mahallesi düz bir alanda,buna karşılık diğer mahallesi dağlık bir alanda kurulmuştur. Köyün 1930 yılında kurulduğuna dair tarihi belgeler vardır. Köy, Rus işgaline uğramış ve yaşayanlar İç Anadolu’ya doğru göç etmiştir.1937 yılında köyün Sula mevkiindeki mahallesine Gödül köyünden gelenler yerleşmiştir. Göç veren bir köyümüzdür. Deniz seviyesinden 1900 metre yüksekliktedir. Yüzölçümü 15.4 km² dir.


49. KILIÇÇI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

150 hanelik bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 18 km’dir. İlçenin doğusunda yer alır. Köyde kılıç yapılıyor olmasından dolayı bu ismin konulduğu rivayet edilmektedir. Köy dere yatağına 750-1000 metre uzunlukta hafif meyilli bir arazide kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1600 metredir. Yüzölçümüyse 16.3 km²dir.


50. KILIÇTAŞ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

86 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 12 km’dir. Bir camii,bir bakkalı ve 3 de kahvehanesi bulunmaktadır. Halı,kilim ve el örgü işleri gelişmiştir. Köyün mesire alanları olarak Belindüzü ve Tonardüzü sayılabilir. Eski ismi Tirekis’tir. Kılıçtaşı ismini köyü güney,doğu ve kuzeyden çevreleyen kaya silsilesinden almıştır. Köy 1516 yılında kurulmuştur. Köy ahalisi, 93 harbine(1917) kadar burada buğday ve arpa üretimiyle geçimini sağlamış,Rus işgali sonucu Doğu Karadeniz’in iç kesimlerine doğru göç etmiş ve Bolşevik ihtilalinden sonra köye tekrar geri dönmüştür. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 1450 metredir. Yüzölçümü 14.2 km²dir.


51. KINALITAŞ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in doğusunda,Köse yolu üzerinde bir köyümüzdür. Hane sayısı 70 tir. Kelkit’e uzaklığı 12 km’dir.1 camii,1 bakkalı mevcuttur. Hz. Ali’nin Taşları ve Koşmaşat deresi kenarı köyün mesire alanları olarak sayılabilir. Rivayete göre,İran şahı oğulları Melişerif ve Melikşah’ı toprak edinmek için bu bölgeye gönderir. Melikşah bugünkü Kınalıtaş’a yerleşir.(Zaten köyün eski ismi olan Melişan da ismini buradan almaktadır.)Köyün doğusunda Öbektaş,batısında Kaş, güney-doğusunda Alacat, kuzeyinde Güneyçevirme ve Salördek, güneyinde ise Dayısı köyleri vardır. Köyün başlıca geçim kaynakları çiftçilik ve hayvancılıktır. Tarım ürünlerinden genellikle şeker pancarı ve buğday ekilmektedir. Bunların yanı sıra arpa, patates,fasulye önemli tarım ürünleridir. Başta İstanbul olmak üzere göçün yoğun olarak yaşandığı bir köyümüzdür. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 1550 metredir. Köyün yüzölçümü ise,12.3 km² dir.


52. KIZILCA KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

80 haneli bir köy olup,ilçe merkezine uzaklığı 4 km’dir. Kelkit’e en yakın köylerimizdendir. Kelkit’in güneyinde kurulmuştur. Köyün hemen yanındaki Geremez tepesi ve etekleri köyün mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Zilli Kilim dokumacılığıyla ünlü bir köyümüzdür. Köy toprağının kızıl olmasından dolayı bu ismi aldığı söylenmektedir.


53. KOZOĞLU KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in en küçük köyüdür. Köy harabeye dönmüş bir görüntüsüyle insanı karşılar. İnsanları büyük bir oranda göç etmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metredir. Yüzölçümü 6.9 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 15 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.


54. KÖMÜR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in küçük köylerinden biridir. Son nüfus sayımına göre köyde 50 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metredir. Kelkit’in güneyinde,Erzincan yolu üzerinde kurulmuştur. Gurbetçi sayısının çokluğuyla dikkat çeken köylerimizden biridir.


55. KÖYCÜK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski ismi Hanege’dir. Kelkit’e en yakın köylerden biridir. Kelkit merkeze uzaklığı 2 km’dir. Kelkit’in kuzey-batısında, Şiran yolu üzerinde, hafif meyilli bir dağın eteklerinde kurulmuştur.1430 metre deniz seviyesinden yüksekliği bulunmaktadır. Köyün yüzölçümü 5.1 km²dir. Son nüfus sayımında köyde 200 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.


56. KUŞLUK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in Kozoğlu ve Oğuz köyleriyle beraber en küçük köyünden biridir.2050 metre rakımı vardır. Son nüfus sayımında köyde 15 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü5.2 km²dir. Dağların eteklerinde küçük bir tepenin üzerinde kurulmuştur.


57. OBALAR KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köy Çamur köyünden ötede bulunmaktadır.2150 metre rakımı bulunan köyde 93 kişi yaşamaktadır.5.1 km² yüz ölçümü vardır. Kelkit’in güney doğusunda,yüksek dağların arasına sıkışmış küçük bir köyümüzdür. Köyde hayvancılık ağır basmaktadır.


58. OĞUZ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in en küçük köylerinden birisidir. Köy büyük ve dik vadi uçurumlarının aralıklarına sıkışmış 2-3 yapıdan müteşekkildir.1830 metre bir rakımı vardır. Son nüfus sayımına göre köyde 13 kişi yaşamaktadır.8.3 km² bir alanı mevcuttur.


59. ÖĞÜTLÜ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ BULUNAMADI

85 haneli bir köyümüzdür. Kelkit’in güneyinde,ilçe merkezine uzaklığı 33 km’dir. Eski adı Tarbas’tır. Kuzeyinde Yeniköy, batısında Çimeli köyü,güneyinde Aydoğdu, doğusunda Örenbel köyleri bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1770 metredir. Yüzölçümü 9.6 km²dir.


60. ÖRENBEL KÖYÜ 
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köyün ismi Kelur’dur. Son nüfus sayımına göre köyde 169 kişi yaşamaktadır. Köy halkı hayvancılıkla ve tarımla iştigal etmektedir. Köyün rakımı 1700 metredir. Yüzölçümüyse 23.4 km²dir.


61. ÖZEN KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in kuzeyinde,Kelkit’e en yakın köylerimizden biridir.125 hanedir. Kelkit’e uzaklığı 5 km’dir.1 camii,2 bakkalı ve 2 kahvehanesi bulunmaktadır. Köyün büyük bir kısmı hayvancılıkla iştigal etmektedir. Köyün yukarısında bir mağara vardır. Özen köyünün mesire alanları olarak bahçeleri ve şelalesi sayılabilir. Köyün eski adı,İsgah’tır. Köyün doğusunda Karşıyaka,batısında Gümüşgöze, kuzeyinde Ünlüpınar Beldesi mevcuttur. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Köyün yüzölçümü 17.2 km² dir. Köyde 1997 nüfusuna göre 474 kişi yaşamaktadır.


62. SADAK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski ismi Satala’dır. Müslümanların bu bölgeye gelmeleriyle beraber ismi Sadak olarak değiştirilmiştir. Sadak kelimesi içine ok konulan kap anlamına gelmektedir. Kelkit’in tarihi en eski köyüdür. Kelkit’in güney-doğusunda,ilçe merkezine 24 km uzaklıkta bulunmaktadır. Her tarafından tarihi belirtiler fışkıran;insana, koca yüzyılları omuzlarında taşımış olmaktan yorgun düştüğü hissi veren bir köydür.120 hanesi bulunmaktadır.1 sağlık ocağı,1 camii,1 bakkalı,2 kahvehanesi mevcuttur. Hayvancılık önemli bir uğraş alanıdır. Köyde el örgüsü ve dokumacılık gelişmiştir. Köyün tarihi eserleri olarak,su kemerleri,hamam kalıntısı,sur kalıntıları,mezar stelleri,akçeler ve süs eşyaları bulunmaktadır. Antik Satala kentinin bu köyde kurulduğu bilinmektedir. Köyün yukarısında Gölbaşı denilen mevki,mesire alanı olarak görülmeğe değer bir kıymettedir. Yapılan çalışmalar neticesinde,köyün Eski Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en önemli askeri ordugahı olduğu ispatlanmıştır. Sırasıyla Hitit,Asur,Makedonya,Roma,Bizans ve Trabzon komnenosları egemenliğinde kalmıştır.6. Yüzyılda imparator Justinyen köyde büyük eserler yaptırmıştır. Horosan’dan getirilmiş ve kaba taşlardan yapılmış surlar hala görülmektedir. Sadece su kemerleri bile,ayakta kalan kısımlarıyla muhteşem bir medeniyetin bu topraklar üzerinde yaşandığına tanıklık etmektedir. Son yıllarda köyün tarihi bir cazibe merkezi olarak çok sayıda turist çektiği görülmektedir. Tarihi Satala şehriyle ilgili bilgileri kitabımızın başka bir bölümünde değerlendireceğiz. Sadak köyüyle ilgili olarak yazılması gereken son cümle şu olmalıdır:Nereden geldik,nereye gidiyoruz hesabını tarihi bir kaygıyla yapan herkes Sadak köyünü ve tarihi güzelliklerini kesinlikle görmelidir.


63. SALÖRDEK KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köyün ismi,Arapkir ve Kemah ilçelerinde yaşayan Türkmen-Yörük cemaatinden gelmektedir.1770 metre rakımı vardır. Son nüfus sayımına göre köyde 160 kişi yaşamaktadır. Yüzölçümüyse 10.8km²dir. Kelkit – Köse yolu üzerinde bulunan köyün önemli bir geçim alanı tarım ve hayvancılıktır.


64. SARIŞEYH KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Osmanlı öncesinde köye gelerek burada bir zaviye kuran bir mutasavvıftan ismini almaktadır.67 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 31 km’dir.1 camii,2 bakkalı,2 de kahvehanesi bulunmaktadır. Kilim dokumacılığı ve hayvancılık gelişmiştir. Su gözü denilen mevkii köyün mesire alanı olarak kullanılmaktadır. Köy,Çimen dağlarının üzerinde dağlık bir araziye sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği 170 metredir. Yüzölçümüyse 16.3 km²dir.


65. SÖKMEN KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

130 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 22 km’dir. Özellikle fayans döşemeciliğinde gelişmiş bir köyümüzdür. Köyün ismini Sökmen Ağa isminde bir zattan aldığı rivayet olunmaktadır. Köyün eski Satala antik kentinin bir mahallesi olarak kurulduğu sanılmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 km’dir. Yüzölçümü 23.3 km² dir. Köy ile bütünleşmiş bir fıkra:”Sökmen köyü çok misafirperver bir köydür. Çok eskilerden köy odasına bir misafir gelir. Bu misafire hoş beş edildikten sonra,misafir köy odasının baş köşesine oturtturulur. Ancak içeri giren kim olursa olsun,ona da baş köşede yer verilir. Odaya sürekli olarak köy halkından gelenler olur. Her gelen baş köşeye oturtulur. Oturma düzeni böyle devam edince,misafir döne döne giriş kapısının önüne yaklaşır. Belli etmeden kızar. O sırada kapı çalınır. Aslında kapı çalınmaz,öyle anlaşılır. Misafir kapıyı açınca,kapıda bir köpek görülür. Misafir şöyle der:Eğer sen de Sökmenliysen,sen de baş köşeye. Bu söz o günden bu yana söylenmektedir. Sökmenliysen, baş köşeye...


66. SÜTVEREN KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eski ismi Pernek’tir. Türkmen-Yörük cemaatlerindendir. Menkıbeye göre bu köyde doğum yapmış kadınların süt adağı yaptıkları bir ağaçtan söz edilmektedir.54 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 17 km’dir. Göç veren bir köyümüzdür. Çömlekçilik gelişmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1550 metredir. Yüzölçümü 11.1 km²dir.


67. ŞEN KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

40 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 13 km’dir. Şen köyü yaylası köyün mesire alanı olarak kullanılmaktadır. İlçemizin kuzey-batısında yer almaktadır. Kuzeyinde Sütveren, doğusunda Gümüşgöze Beldesi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Yüzölçümü 14.4 km²dir.


68. TÜTENLİ KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in Erzincan yolu üzerindeki köylerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metre olup yüz ölçümü 17.7 km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 170 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Anayolun kenarında geniş bir vadinin arasında kurulmuştur.


69. UZUNKOL KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

65 haneli bir köyümüzdür. Kelkit merkeze uzaklığı 50 km’dir. Batısında Gürleyik köyü, kuzeyinde Gültepe köyü, doğusunda ise Çimenli köyü yer alır. Tahminen 500 yıllık bir tarihi vardır. Çimen dağları yaylası köyün mesire alanı olarak görülmeğe değer tabii bir güzelliğe haizdir. Tarihi kilise ve kale kalıntıları mevcuttur. Köyün ağırlıklı sülaleleri; Şahin,Taşan,Kalkan,Keleş,Meral ve Macit’tir. Erzincan ili başta olmak üzere,önemli bir miktarda göç veren bir köyümüzdür.


70. YARBAŞI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in küçük köylerinden biridir. Deniz seviyesinden yüksekliği 2100 metre olup,yüzölçümü 6.5km²dir. Son nüfus sayımına göre köyde 20 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.


71. YENİCE KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in en yakın köylerinden biridir. Erzincan karayolu üzerinde bulunmaktadır. Eski ismi Gevezit’tir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1450 metre olup,yüzölçümü 7.3 km²dir. Kelkit’e uzaklığı 6 km’dir.


72. YENİKÖY KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

50 haneli bir köyümüzdür. İlçe merkezine uzaklığı 38 km’dir. Kelkit’in güneyinde yer alır. Yeniköy isminin, civarında en son kurulan köy olmasından dolayı verildiği rivayet olunmaktadır. Yine rivayete göre, 300 yıl kadar önce,Koya Hünkaroğulları’ndan iki kardeş bu köye yerleşmişlerdir. Kardeşlerden birisinin soy ismi Mutlu, diğerinin soy ismi ise Soylu olmuştur. Köy,deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikte olup,yüzölçümü 11.6 km² dir.


73. YENİYOL KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

100 haneli bir köyümüzdür. Kelkit-Erzincan karayolu üzerinde,ilçe merkezine uzaklığı 35 km’dir. Zilfo’nun Gözesi,Ortayolun Gözesi,Hamurkesen Mevkii köyün mesire alanları olarak sayılabilir. Eski adı Pöske’dir. Bu ismin ise su kenarlarında çalılık anlamına gelen bük sözcüğünden gelmektedir.(Bükse,Pöske olmuştur.) Kelkit-Erzincan karayolunun köyün kenarından geçmesi üzerine Yeniyol ismini almıştır. Dağlık ve ormanlık olmasına karşın,ekilebilir arazisi geniştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1870 metredir. Yüz ölçümü 19.1 km²dir.


74. YEŞİLOVA KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in tam güneyinde Kelkit’e en yakın köylerimizden biridir. Kelkit merkezine uzaklığı 3 km’dir. Köy son zamanlarda alabalık yetiştirme istasyonlarıyla dikkati çekmektedir. Deniz seviyesinden uzaklığı 1500 metredir. Adına uygun yemyeşil bir görüntü arz etmektedir. Son nüfus sayımında köyün nüfusu 55 kişi olarak tespit edilmiştir.


75. YEŞİLYURT KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kelkit’in güneyinde, Erzincan yolu üzerinde kurulmuştur. Göç verdiği nüfusla dikkati çeken köylerimizden biridir. Derin bir vadi oluğunda kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1880 metre olup son nüfus sayımında köyün nüfusu 90 kişi olarak tespit edilmiştir.


76. YOLÇATI KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaslandığı dağların eteklerinde kurulmuş küçük köylerimizden biridir. Son nüfus sayımına göre köyün nüfusu 15 kişi olarak tespit edilmiştir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1850 metre olup yüzölçümü 5.9 km²dir.


77. YUKARI ÖZLÜCE KÖYÜ
 / KÖY RESMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

50 haneli,Kelkit’in Erzincan yolu üzerinde bir köyüdür. Kelkit merkeze uzaklığı 18 km’dir. Köyün 1 cami ve birde cami yapma yaşatma derneği olarak faaliyet gösteren derneği bulunmaktadır. Eski ismi Yukarı Sıpanazat’tır. İki dağ arasında bir vadide kurulmuştur. Rus işgali sırasında kay halkı,Tokat’a seferber olarak gitmiş,3 yıl aradan sonra tekrar gelip köylerine yerleşmişlerdir. Göç veren bir köyümüzdür. Köy deniz seviyesine göre 1600 metre yüksektir. Yüzölçümü 7.9 km² dir.


1 YOLÇATI KÖYÜMÜZ
2 KÖMÜR KÖYÜMÜZ
3 EYMÜR KÖYÜMÜZ
4 YEŞİLYURT (ÇORAK) KÖYÜMÜZ
5 SÜTVEREN (PERNEK) KÖYÜMÜZ
6 KAZANPINAR (ZANKAR) KÖYÜMÜZ
7 ŞEN KÖYÜMÜZ
8 GÜMÜŞGÖZE (ALANSA) BELDEMİZ
9 AKSÖĞÜT (GERMÜLÜ) KÖYÜMÜZ
10 DEREYÜZÜ (GELETURNE) KÖYÜMÜZ
11 KÖYCÜK (HANEGE) KÖYÜMÜZ
12 BEZENDİ (PÖKÜT) KÖYÜMÜZ
13 DOĞANKAVAK (KARLANGAS) KÖYÜMÜZ
14 ELMELİK KÖYÜMÜZ
15 GÜZYURDU (SİPİKOR) KÖYÜMÜZ
16 TÜTENLİ (ELBİZİM) KÖYÜMÜZ
17 DEREDOLU BELDEMİZ
18 MAHMATLI KÖYÜMÜZ
19 SÖĞÜTLÜ (ELEÇ) BELDEMİZ
20 AŞAĞIÖZLÜCE (AŞAĞI SPANAZAT) KÖYÜMÜZ
21 GERDEKHİSAR (GERDİYASAR) KÖYÜMÜZ
22 ÜNLÜPINAR (PEKÜN) BELDEMİZ
23 YEŞİLOVA (HAVSU) KÖYÜMÜZ
24 ÇAĞLAR (HASUT) KÖYÜMÜZ
25 AŞUT KÖYÜMÜZ
26 ÖZEN (İSKAH) KÖYÜMÜZ
27 YUKARIÖZLÜCE (Y.SPANAZAT) KÖYÜMÜZ
28 BAŞPINAR (FRENGİ) KÖYÜMÜZ
29 DÖLEK KÖYÜMÜZ
30 DELİLER KÖYÜMÜZ
31 OĞUZ KÖYÜMÜZ
32 KILIÇTAŞ (TİREGES) KÖYÜMÜZ
33 KUŞLUK KÖYÜMÜZ
34 GÜNEYÇEVİRME KÖYÜMÜZ
35 KAŞ (TERBİSEK) BELDEMİZ
36 SADAK KÖYÜMÜZ
37 ÖBEKTAŞ (GİNDEHREK) BELDESİ
38 KIZILCA KÖYÜMÜZ
39 GÖDÜL KÖYÜMÜZ
40 KARŞIYAKA (PERSOR) KÖYÜMÜZ
41 BEŞDEĞİRMEN (SİDİRGE) KÖYÜMÜZ
42 BABAKONAĞI (TILISBIK) KÖYÜMÜZ
43 ESKİKADI KÖYÜMÜZ
44 GÜLTEPE (İĞDİŞ) KÖYÜMÜZ
45 UZUNKOL KÖYÜMÜZ
46 SALÖRDEK KÖYÜMÜZ
47 KINALITAŞ (MELİŞAN) KÖYÜMÜZ
48 ALACAT KÖYÜMÜZ
49 ÇAMBAŞI (HINZIRI) KÖYÜMÜZ
50 SARIŞEYH KÖYÜMÜZ
51 YENİYOL (PÖSKE) KÖYÜMÜZ
52 AKDAĞ KÖYÜMÜZ
53 KARAÇAYIR (MOROGOM) KÖYÜMÜZ
54 BİNDAL (TÜRÜNK) KÖYÜMÜZ
55 ÖRENBEL (KELUR) KÖYÜMÜZ
56 ÇİMENLİ (BALUHOR) KÖYÜMÜZ
57 YENİKÖY KÖYÜMÜZ
58 AYDOĞDU (ŞEMÜK) KÖYÜMÜZ
59 BALIKLI (İŞKİLOR) KÖYÜMÜZ
60 CEMALLI KÖYÜMÜZ
61 DEVEKORUSU KÖYÜMÜZ
62 ÇÖMLECİK (MEZRE) KÖYÜMÜZ
63 SÖKMEN KÖYÜMÜZ
64 ÇAMUR KÖYÜMÜZ
65 KILIÇCI KÖYÜMÜZ
66 YENİCE KÖYÜMÜZ
67 BALKAYA (SARPU) KÖYÜMÜZ
68 AĞIL KÖYÜMÜZ
69 BELENLİ (BARDUZ) KÖYÜMÜZ
70 GÜNBATUR KÖYÜMÜZ
71 AZİZ KÖYÜMÜZ
72 BULAK KÖYÜMÜZ
73 DOĞANCA (ENÇIRTI) KÖYÜMÜZ
74 KARACAÖREN KÖYÜMÜZ
75 DAYISI KÖYÜMÜZ
76 ESKİYOL (BANDULA) KÖYÜMÜZ
77 GÜRLEYİK (MENGÜT) KÖYÜMÜZ
78 ÖĞÜTLÜ (TARBAS) KÖYÜMÜZ
79 AĞLIK KÖYÜMÜZ
80 ÇAKIRLAR (CİBİ) KÖYÜMÜZ
81 KOZOĞLU KÖYÜMÜZ
82 OBALAR (MEZRE) KÖYÜMÜZ

2
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Haziran 2024
İmsak 02:48
Güneş 04:46
Öğle 12:30
İkindi 16:29
Akşam 20:04
Yatsı 21:53