banner333

banner309

GÜSİAD Gümüşhane Basınıyla Buluştu

Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜSİAD) Genel Başkanı Yüksel Yalçın, GÜSİAD olarak iş dünyasını sadece ticaret ve sanayinin içerisinde olan firma sahiplerinin birbirleri ile olan iletişimi dışına çıkararak daha büyük bir evren oluşturduklarını söyledi.

Gümüşhane 10.08.2021, 08:00
GÜSİAD Gümüşhane Basınıyla Buluştu
banner400

GÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir haftalık Gümüşhane temaslarının ardından gazetecilerle bir araya gelen Yalçın, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda hem GÜSİAD olarak neler yaptıklarını hem de Gümüşhane temaslarını değerlendirdi.

Tarihi Özdenoğlu Konağında Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ve gazetecilerle bir araya gelen Yalçın, pandemi öncesi daha sık geldikleri Gümüşhane’ye gelişleri seyrelttiklerini fakat bundan sonra daha sık temaslarda bulunacaklarını söyledi.

“Emeklerinize müteşekkiriz”

Sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevlerinden birisinin de yerelin gelişimine katkı sağlayabilmek, değer katabilmek olduğunu kaydeden Yalçın, “Bu katkıları sağlarken değer katma sürecinde de medyayla iç içe olmak, yan yana olmak, onları haberdar etmek de bu işin önemli bir ayağı. Sağlık çalışanları nasıl yoğun süreçte çok emek veriyorlarsa sizler de zaman mefhumu olmaksızın emek veren bir yapıda çalışıyorsunuz. O yüzden emeklerinize müteşekkiriz” dedi.

“150’yi aşkın Gümüşhaneli hukukçuyu bir araya getirdik”

GÜSİAD’ın neler yaptığını ve neler planladığını aktaran Yalçın, “İş dünyasının üreten ve ticaretin içerisinde olan dinamiklerin yanında onların tamamlayıcı unsurları da var. Hukuk bunların önemli bir ayağı. İş dünyasındaki her mükellefin, her girişimcinin, her iş adamının aynı zamanda hukukla ilişkisi var. Ticaret hukukuyla, fikri mülkiyet haklarıyla, borçlar hukukuyla vs. Dolayısıyla hukuk alanı önemli bir ayak ve biz Gümüşhane Hukukçular Platformunu oluşturmuştuk. Şu anda sayıları 150’yi aşan Türkiye'nin dört bir yanında avukatlarımız, hukukçularımız, savcılarımız, hakimlerimiz, yargıçlar, bir sürü hukuk mensubu arkadaşlarımız var. Biz bunları Avukatlar Günü'nde kurduk bu yapıyı ve onları iş çevresi ile tanıştırdık. Kendi içlerinde tanışmalarını sağladık. 4-5 kez bir araya geldik. Birçok başlıkta çalışmalar yaptık ve Hukukçular Platformu'nun başkanı Avukat Süleyman Aydın üstlenmişti. Onlar da kendi içlerinde belli çalışmaları da paylaşıyorlar. Hukuk dünyası çok geniş bir alan” diye konuştu.

“Gümüşhaneli Hekimler platformumuz var”

GÜSİAD’ın kurucu unsurları içerisinde hekimler olduğunu hatırlatan Yalçın, “Tıp merkezleri, diş klinikleri olanlar aynı zamanda iş dünyasının içerisinde olanlar vardı. Gümüşhaneli Hekimler Platformumuzu kurduk. Şu anda onların da sayıları 150’yi aşan Türkiye'nin dört bir yanında başhekimler, hekimler, tıp merkezleri olanlar var” ifadelerini kullandı.

“200’ü aşkın akademisyenimiz var”

Yine Gümüşhaneli Akademisyenleri buluşturduklarını kaydeden Yalçın, “Çünkü iş dünyasının iş geliştirme programlarında başta işletmeciler, belli alanlarda ihtisaslaşmış hocalarımız var. Üniversitelerimizde Türkiye'nin dört bir yanında rektörler var, dekanlar var. Çünkü bu bilgi alanları, bilim alanları iş dünyasında gelişimine çok ciddi katkı sağlıyor ve GAP adı ile Gümüşhaneli Akademisyenler Platformu oluşturduk. Onların sayıları 200’ü geçti” dedi.

“Değişik başlıklarda çalıştaylar yapıyoruz”

Gümüşhaneli Mühendisler Platformunu 2005’te kendisinin kurduğunu ve şu anda 758 üyeye ulaştığını dile getiren Yalçın, “O da çok ciddi bir sinerji oluşturdu. Onların da kendi içlerinde iç dinamikleri var. İş dünyasının mühendisleri meslektaşlara ihtiyaçları var. O buluşmayı gerçekleştirdik. Yeni mezun olan mühendislere iş konusunda destekler var. Değişik başlıklarda çalıştaylar yapıyoruz. 4 kez enerji çalıştayı yaptık. Yenilenebilir enerji üzerine, rüzgar enerjisi üzerine, GES’ler üzerine, Türkiye'deki enerji politikaları üzerine. Çünkü enerji hem iş dünyasının önemli bir alanı hem de yatırımcılar için önemli başlık. Türkiye'nin zaten enerjide dışa bağımlılığı esas biliyorsunuz dış ticaret açığı önemli bir kısmı enerji ithalatına gidiyor. Dolayısıyla enerji üretim kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Doğrusu benim de bu şu anda üretim sektöründen enerjiye geçişteki ana temalardan bir tanesi de Türkiye'nin enerji ihtiyacına bende katkı koymayı amaçladım. Biraz da mesleki alandaki iş değişikliğin ana sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle birlikte üretim süreçleri, otomasyon teknolojileri çok gelişiyor. Gümüşhaneli mühendis meslektaşlarımızın hem Türkiye'deki firmalarındaki deneyimleri yeni mezunlara aktarmaları, bilgi paylaşımları, yurt dışında çok ciddi iş fırsatları çıkıyor bunları buluşturuyoruz. Yurtdışında iş yapan, ihracat yapan sanayicilerimiz var GÜSİAD mensuplarından bunlarla buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“İş dünyası son derece hareketli bir dünya”

Bu tür platformlarla iş dünyasını sadece ticaret ve sanayinin içerisinde olan firma sahiplerinin birbirleri ile olan iletişimi dışında çıkararak daha büyük bir evren oluşturduklarını ifade eden Yalçın, “Ben bu misyonu açıkçası çok önemsiyorum. İlk buluşmamızda da buna benzer bir şey söylemiştik. Şimdi bunların her biri aslında özgün bir STK yapısıyla çalışsa da GÜSİAD'ın DERBİS ortamında tanımlı hepsi, legal oluşumlardır, yasal yapılardır. Onların kendi içerisinde özgün çalışmaları var ama GÜSİAD bir etkinlik yaptığın zaman hepsi bu sürecin bir parçası oluyor. Dolayısıyla daha geniş katılımlı oluyor. İşin görünmeyen yönünde iş dünyasının kendi iç hareketliliği içerisinde çok güzel sonuçlar var. Bunları biz biliyoruz. Bazen soruluyor ya neler yapılıyor diye bunlar kendi iç çevrimlerini yaşıyor. İş dünyası son derece hareketli bir dünya” dedi.

“Gümüşhane’nin yatırım alanlarındaki unsurlarını hareketlendirmek istiyoruz”
 

GÜSİAD’ın bu çalışmaları dışında Gümüşhane için yapmaya çalıştığı şeyler olduğunun altını çizen Yalçın, “Bunlardan bir tanesi tabii Gümüşhane’nin yatırım alanlarındaki unsurlarını hareketlendirmek. Burada da turizm çok önemli bir değer. Gümüşhane Üniversitesi başta olmak üzere hatta Milli Eğitim de bu işin bir parçası. Lise ve seviyesindeki okullarda oradan mezunlar özellikle teknik liselerden mezunlar, ara eleman açıkları. Bunlar da iş dünyasının çok önemli konusu açıkçası. Türkiye’de sadece İstanbul için değil her yerelin yetişmiş nitelikli teknik eleman sorunu var. Bu yüzden lise ve dengi okullardaki eğitim sistemi ve onlara destek de çok önemli, iş dünyasının önemli bir konusu. Üniversiteler çok önemli. Çünkü oralardan mezun olanları işletmelerimizde istihdam ediyoruz. Onların eğitiminin kalitesi kadar onların kendilerini geliştirebildikleri kadar bizde kendimizi geliştiriyoruz. O yüzden nitelikli insan kaynağı çok önemli. İş dünyasının eğitim alanına dönük desteklere de bu manada kaçınılmaz. Biz de Gümüşhane Üniversitesine ciddi destekler sağladık. Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite-stk işbirliği konuları bizim önemli konu başlıklarımız oldu ve Gümüşhane Üniversitesi rektörümüzü bir heyetle beraber İstanbul’da ağırladık ve GÜSİAD yönetiminde aynı zamanda sektör komisyonları üretim sektörü var, sağlık sektörü var, inşaat sektörü var gibi sektör kutlamalar yaptık ve arkadaşlarımızı da Gümüşhaneli akademisyen arkadaşlarımızla buralara danışman olarak katıldık” diye konuştu.

“Covid-19 dünyanın üzerinden silindir gibi geçti”

Covid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl içerisinde dünyanın üstünden silindir geçmiş gibi bütün dengelerin bozulduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi: “Ama biz bu süreci kovaladık. İstanbul'da Gümüşhane Üniversitesi ile 4 kez toplantı yaptık ve Gümüşhane Üniversitesi'nin biraz daha markalaşması konusunda bizler de il dışındaki olan üyeler olarak, sivil inisiyatif olarak katkılarımız neler olabilir bunları çalıştık Rektör hocayla beraber ve sonuçta Gümüşhane Üniversitesine Vakfının kurulmasını çok ciddi destekler verdik. O süreçte İstanbul'da 4, Ankara'da 1 olmak üzere 5 toplantının organizasyonunu da GÜSİAD olarak biz yaptık. Vakfın kuruluş sermayesinin oluşması, vakfın kurumsal yapısının teşekkülü gibi çok ciddi emekler verdik. Benim ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfında 10 yılı aşan yönetim kurulu üyeliğim hala da devam ediyor. Dolayısıyla büyük üniversitelerdeki birikimleri de kendi üniversitemizi aktarmak açısından da burası bir fırsattı. Bu noktada çok güzel katkılarımız oldu. Vakfın kuruluş süresi bittikten sonra da GÜSİAD’ın onursal başkanı Prof.Dr. Kenan Aydın şuanda vakfın başkanlığını yürütüyor. 3 gün önce de orada yönetim kurulu toplantısı yaptık. O toplantının amacı nedir? Eğitimdeki ekonomisi olmayan öğrencilere, güçlü olmayan öğrencilere desteğin yanında asıl üzerinde durduğumuz şey eğitim kalitesinin artması, akademisyenlerin yurtdışı araştırmaları başta olmak üzere uluslararası sıralamada Gümüşhane Üniversitesi'nin daha üst sıralara gelmesini konuları da burada önemli açıkçası. Akademisyenlerin araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılması, bilimsel yayınların arttırılması, bunların hepsi Gümüşhane Üniversitesi'nin uluslararası sıralamada daha üst taraflara gelmesi amaçlarını taşıyor. Laboratuvarlarının kurulmasına destek süreçlerimiz var. Bunları Vakıf üzerinden daha doğru bir şekilde daha hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Gümüşhane Üniversitesini tercih eden öğrencilerin sayısını artırmaya dönük daha somut şeyler yapmak. Gümüşhane’nin yerel kaynakları üzerinden yürümek, daha amaca hizmet edecektir. Tarım, turizm, inşaat, maden önemli. Bunlar çoğaltılabilir ama bu dört alan önemli. Dolayısıyla Gümüşhane Üniversitesi'nin bu dört alanı ulusal alanda pazarlamaya dönük daha ciddi şeyler yapması için bizlerde bu noktada destekler sağlamaya çalışıyoruz. O alandaki desteklerimiz hem fiili hem fiziki hem de gayretle devam ediyor.”

“Enerji, çevre ve iklim çok önemli unsur olmaya başladı”

Konuşmasında enerji konusuna ayrı bir başlık açan Yalçın, “Hem yerel hem bölgenin hem ulusal hem de dünyanın sorunu enerji artık. Küresel ısınmanın etkisiyle çok başka başlıklar açıldı. Bu kadar sürede iklim değişikliğinin yaşanacağı çok fazla da öngörülmedi. Bazı bilimsel platformlar söylüyor ama işte suları tükenmesiyle orman yangınlarıyla beraber değişen bir yapı var. Burada bilimin birçok mekanizmayı tetiklemesi, hareketlendirmesi gerekiyor. Şu anda bizde orman yangını yok ama yarın olsa ne yapmamız lazımın şimdiden konuşulması lazım. Sivil toplum kuruluşları olarak, akademisyenler olarak, üniversite olarak, şehrin medyası olarak bu konuda çok ciddi bir duyarlılığı topluma kazandırmamız lazım. Bu sadece devletin belli dinamiklerinin üstlendiği sorumluluk değil. Artık enerji, çevre ve iklim çok önemli unsur olmaya başladı. Bunlar iş dünyasını ilgilendiren sektör. Bu olumsuzluklar iş dünyası içinde fırsat aynı zamanda. Bunları anlatmaya çalışıyoruz ve Gümüşhane Üniversitesinin de enerji ile alakalı yeni bir dosya açacağı konusunu da görüştük zaten” dedi.

“Yerel yönetimlerin iş dünyasıyla ilişkisi, ilintisi çok güçlü”

Gümüşhane temasları sırasında il ve ilçe Belediye Başkanlarını da ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Yerel yönetimlerle alakalı iş dünyasının ilintisi güçlü. Yeni model yerel yönetimler, bölgenin üretimini, istihdamını ve kaynaklarını çok güçlü bir şekilde geliştirmesiyle daha güçlü yönetim yapısı oluşuyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin iş dünyasıyla ilişkisi, ilintisi çok güçlü. Biz de bu konularda neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz kendileriyle. Yerel yönetimlerin de iş dünyasından beklentileri var. Üretken belediyecilik, üretken yerel yetenekler iş dünyası ile yakın temasta olursa oralarda hem istihdam hem işlem hacmi yaratmak için hangi başlıklar açılabilir bunların konuşulması lazım. Artık her ilçe, her belediye kendi enerji politikasını belirlemek durumunda. Onları bir eylem planına dönüştürmek durumunda. Enerji bakanlığının da bu konuda ciddi çalışmaları var. Bunun dışında işte üretim ve imalat alanlarında neler yapılabilir? Küçük işletmeler yani küçük sanayi imalatçıları, atölyeler nezdinde çalışılması lazım. Bizler de kendilerine bu konuda destek vereceğimizi söyledik. Onların da bizlerden bazı beklentiler vardı, onları aldık” diye konuştu.

“Her yıl ortalama 500 bini geçen tutarda öğrenci bursları, ramazanda erzak programlarımız var”

GÜSİAD olarak sosyal destek fonu aracılığıyla Gümüşhaneli üniversite öğrencilerine burslar verdiklerini kaydeden Yalçın, “Her yıl veriyoruz bir ara 700’lere çıktık ama öğrenci yurdu yatırımımız vardı ondan dolayı sayılarımız azaldı. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 250 öğrenciye burs veriyoruz. Bu yıl 50 tanesini de Gümüşhane Üniversitesine verdik. Yılda ortalama 500 bini geçen tutarda öğrenci bursları, ramazanda erzak programlarımız var ve bu yıl bu erzağın tedariğini buradan yaptık. İhtiyaçlarımızı yerelden karşılamaya dönük planımız var. Gümüşhane'nin yatırım fırsatları neler olabilir konusunu dosyalar halinde ele alıp tüm üyelerimizle paylaşıyoruz. Bunları değerlendiren var, değerlendirmeyen var. Ama GÜSİAD’ın şu tesisi adıyla bir üretim tesisi açılması da mümkün değil. Biz bu yatırım fırsatlarını iş adamlarımıza anlatıyoruz, aktarıyoruz. Bu onların kendi değerlendirmeleri. Turizmin çok önemli olduğunu savunuyoruz her zaman için. Süleymaniye mahallesinin yeniden daha güçlü bir şekilde yapılandırılması, imar durumlarını netleştirilmesi, kayak merkezi projesi var. Onlara ne şekilde katkı verebiliriz? Yaklaşık 1,5 ay önce bir kez daha gelmiştik. Şimdi onun üzerinden bir kez daha geçmiş olacağız. Pandemi iş dünyasını silkeledi. Büyük ölçekli işletmelerin problemleri de daha büyük oldu doğal olarak. Ümit ediyoruz ki en aza iner ve iş dünyası doğal hareketliliğine kavuşur” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından günün anısına Cemiyet başkanı Sezai Köprülü’ye Türk bayrağı takdim etti.

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2024
İmsak 03:10
Güneş 05:00
Öğle 12:33
İkindi 16:30
Akşam 19:57
Yatsı 21:39