banner333

banner309

Engelli Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Hikmet Kaya, engelli hibe desteği başvurularının başladığını ve vatandaşların bu yıl ilk kez kuruma gelmeden müracaatları e-devlet üzerinden yapabileceklerini söyledi.

Gümüşhane 16.03.2021, 14:52
Engelli Hibe Desteği Başvuruları Başladı
banner400

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Hikmet Kaya, engelli hibe desteği başvurularının başladığını ve vatandaşların bu yıl ilk kez kuruma gelmeden müracaatları e-devlet üzerinden yapabileceklerini söyledi.

Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik uygulanan hibe desteğinden faydalanmak isteyen engellilerin müracaatlarını 11 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden online olarak yapmaları gerektiğini belirtti.

Başvurmak isteyenlerde aranan şartlar ve belgelerle ilgili bilgi veren Kaya, şunları söyledi:

Müracaat eden vatandaşlarımız aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)

l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası,

b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,

c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,

e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)

f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası),

g) Emekli olmadığını gösterir belge.

NELER DESTEKLENECEKTİR?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c) Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

DESTEK VERİLMEYECEK MALİYETLER NELERDİR?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;

- depozito,

- su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,

- çalışanların ücretleri,

- işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,

- vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç), çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,

- işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,

- kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,

- engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir.

- İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

- Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.

4) BAŞVURU YERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Proje başvuruları, 11 Mart 2021 – 16 Nisan 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden son başvuru tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Son başvuru tarihinden sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Bununla birlikte; e-Devlet üzerinden yapılacak başvuru süreçlerini içeren “Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu” ve “Engelli Hibe Desteği” başvurularının Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan “Başvuru Rehberi”ne uygun şekilde yapılması gerekmektedir. 

Yeni dönem engelli hibe desteği başvurularında, Kurumumuza destek almak amacıyla gelen engelli vatandaşlarımıza gerekli kolaylık sağlanacaktır. Bu kapsamda, kendileri tarafından yapılacak başvurular sırasında kullanılmak üzere bilgisayar ve yer tahsisi yapılmış ve Kurumumuza müracaatları sırasında kendilerine iş ve meslek danışmanları tarafından yönlendirme yapılacaktır. 

Başvurular www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. (e-devlet)

Ayrıntılı Bilgi için
www.iskur.gov.tr, 444 75 87,nolu telefon  veya Alo 170 ‘den bilgi alınabilir.

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Temmuz 2024
İmsak 03:07
Güneş 04:58
Öğle 12:33
İkindi 16:30
Akşam 19:58
Yatsı 21:41