banner333

banner309

THD Gümüşhane Temsilcisi'nden 2020 Uluslararası Hemşire Yılı İsteği

Türk Hemşireler Derneği Gümüşhane İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Nurşen Kulakaç, 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle açıklama yaptı.

Sağlık 12.05.2020, 11:03
THD Gümüşhane Temsilcisi'nden 2020 Uluslararası Hemşire Yılı İsteği
banner400

Türk Hemşireler Derneği Gümüşhane İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Nurşen Kulakaç, 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle yaptığı açıklamada 2020 yılının tüm dünyada Uluslararası Hemşireler Yılı olarak ilan edilmesi ve koronavirüs salgınında en ön safta mücadele etmeleri nedeniyle bu günün çok daha özel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün hemşireyi dünyanın sağlığına kavuşmasında kilit sağlık çalışanı olarak gösterdiğini belirten Kulakaç, “Pek çok ülkede, COVİD-19 salgını ile mücadelenin, ete kemiğe bürünmüş hali hemşireler olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin hemşireleri bu süreçte büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Tüm bu çabalarından dolayı meslektaşlarımızı teker teker tebrik ediyor, bu özel yılda ve bu özel şartlarda çok daha anlamlı olan Dünya Hemşireler Gününü kutluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler konseyi tarafından, Nisan 2020 yılında yayınlanan, ülkemizin de içinde yer aldığı 191 ülkenin 2020 hemşire durum raporunda, 21. yy’ın sağlık hedeflerine ulaşılmasında hemşirelerin daha etkili olması için güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü ve paydaşları tüm hükümetlere çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıda hemşire iş gücü yaratılması ve ön görülen eksikliklerin giderilmesi; hemşirenin karar alma süreçlerinde etkili rol alması; liderlik pozisyonlarına daha fazla hemşireye yer verilmesi; adil maaş, iş sağlığı ve güvenliği haklarını içeren çalışma koşullarının iyileştirilmesi; hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine ve lisans düzeyinde olmasına yönelik yatırımlar yapılması yer almaktadır” dedi.

Türk Hemşireler Derneği ülkemizi sağlığına kavuşturmamızın önündeki engelleri 20 maddede toplamış ve “2020 yılında 20 hemşirelik sorunu: Toplumumuzun Nitelikli ve Güvenli Sağlık Hizmeti Almasının Önündeki Engeller” başlıklı bir metinle tüm meslektaşlarımız, karar vericiler, politika yapıcılar ve kamuoyu ile paylaşmıştır” diye konuştu.

Kulakaç, bu metinde yer alan engelleri şöyle sıraladı: 

1. Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması
2. Hemşirelik okullarına öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması
3. Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı yönetici atanması
4. Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmaması, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı nedenleri ile sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, mezuniyet sonrasında ise atama sorunun olması
5. 100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi
6. Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması
7. Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması
8. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin, okul hemşireliği ve iş sağlığı hemşireliği vb. alanlarda istihdam edilmemesi
9. Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi
10. Hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması
11. Liderlik pozisyonlarına hemşirelere yeterince yer verilmemesi ve yönetim pozisyonlarına (bakım hizmetleri müdürlüğü, sorumlu hemşire vb.) hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak liyakat aranmadan ve/veya hemşirelik dışı atamaların yapılması
12. Bazı hastanelerde bakım hizmetleri müdürlüğünün ortadan kaldırılması ve hemşirelik hizmetlerinin idari hizmetler müdürlüğüne devredilmesi
13. Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının şiddetine maruz kalması
14. Sendika ve hastane yöneticilerinin, karar mekanizmalarında sınırlarını aşması, meslektaşlarımız üzerinde güç kullanması ve baskı oluşturması; meslektaşlarımızın siyasi görüş ve yaşam tarzlarından dolayı ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalması
15. Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması, mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi
16. Elli yılı aşkın bir süredir devam eden Hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması
17. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yeterince desteklenmemesi
18. Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, 3600 ek göstergenin halen verilmemiş olması ve fiili hizmetin geriye dönük uygulanmaması
19. Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması yönündeki tüm çabaların yanıtsız kalması
20. Hemşirelerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, karar vericiler ve yöneticiler tarafından duyulmaması

Covid-19 salgın sürecinin hemşireler olarak topluma hak ettiği bakımı vermelerinin önündeki engellerden büyük bir kısmını derinleştirdiğini ve önlerine başka engeller çıkardığını ifade eden Kulakaç, “Bu süreçte meslektaşlarımız, kişisel koruyucu ekipman ve bunların kullanımı; çalışma ortamı ve koşulları; hemşirelik mesleğine ait görev, yetki ve sorumluluklar dışında görevlendirmeler yapılması; psiko-sosyal desteğe ulaşamama ve özlük hakları ile ilgili sorunlarla karşılaşmışlardır. Meslektaşlarımız, COVİD-19 ile enfekte olmuş ve/veya diğerlerine de enfeksiyon bulaştırma kaygısı ile aylardır ailelerinden ayrı kalmıştır. Derneğimiz tarafından meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz, sistematik olarak raporlanmış ve Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. Türk Hemşireler Derneği, her zaman olduğu gibi bu dönemde de hemşirelerin sesi olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Hemşireler dünya sağlığında öncü bir ses olabilmek için, dünyanın her yerinde kendilerine ihtiyaç duyulan her durumda, dikkatle ve özenle mücadelelerini sürdürmektedir. Özellikle COVİD-19 salgını tüm dünyaya, toplum sağlığının korunmasının, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının, tüm ticari kaygılardan çok daha elzem ve zorunlu olduğunu göstermiştir. Bu nedenle hemşirelik mesleğinin niteliğinin artırılması ve önümüzdeki engellerin kaldırılması için somut adımların bir an önce atılması gerekmektedir. Mesleğimizi nitelikli bir şekilde yapmada ve toplumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki engelleri kaldırmak için halkımızın, medya organlarının, karar vericilerin ve politika yapıcıların desteğini bekliyoruz. Toplumumuzun sağlığını geliştirmede öncü bir ses
olmak için, tüm meslektaşlarımızı bizimle bir olmaya davet ediyor, tüm toplumumuza, karar vericilere ve politika yapıcılara 'HEMŞİRELİK ŞİMDİ' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Haziran 2024
İmsak 02:47
Güneş 04:44
Öğle 12:27
İkindi 16:26
Akşam 20:00
Yatsı 21:48