banner333

banner309

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketini Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklıyor. İşte Erdoğan’ın açıkladığı reform paketi ile ilgili tüm detaylar…

Gündem 12.03.2021, 16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketini Açıklıyor
banner400

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğini inandığımız reform programını sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Potansiyel büyümeyi arttıracağız. Yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz. 

Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz.

Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik.

Etkili ve kalıcı çözüm yolları açık yüreklilikle tartışıldı ve nihai şeklini verdik. Türkiye’nin bu 3 kelimenin altını özellikle çiziyorum. Türkiye’nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. 

İSTİKRARI KURUMSALLAŞTIRDIK

Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım ve ihracat temelinde büyütme yer alıyor. İşte bu anlayışla yeni yol haritasını milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. 

Yakın tarihe baktığımızda ülkelerin ekonomilerinin en çok siyasi istikrarsızlıklardan etkilendiğini görüyoruz. Ülkemizdeki yönetim sistemini değiştirmemizdeki en önemli sebep eski sistemdeki kırılganlıkları yakında görmüş olmamızdır. Türkiye’yi artık bu kırılgan siyasi iklimden tamamen kopardık. Artık kimse bu ülkede millete rağmen devleti ve toplumu yönetme hissine kapılamayacaktır.

Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan istikrarı kurumsallaştırdık. Türkiye nice krize rağmen gücünü koruyor. Sağlıktan üretime güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda bu dayanışmayı sağladık.  Yeni ve sivil anayasa ile birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

Aşı ve ilaç adil bir biçimde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça büyük ülkelerin istikrar kazanamayacağı açıktır. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde hiçbir insanımızı salgın karşısında çaresiz bırakmadık.

2020 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ YÜZDE 3,5 KÜÇÜLDÜ

2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3.5 küçüldü. Küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldı. Uluslararası yatırımlar yüzde 42 azaldı. Küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gıda fiyatları son 6.5 yılın, metal fiyatları da 9.5 yılın rekorunu kırdı.

Üstelik yapılan analizler 2023 yılına kadar dahi 85 yoksul ülkenin aşıya ulaşamayacağını gösteriyor.

Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye ne yaptı? Cevabımız gayet basitti. Öncelikle hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Elimizdeki imkanlar kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm dost ve kardeşlerimizle paylaştık.

'DÜNYADAKİ NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK'

Hiçbir insanımızı salgın karşısında çaresiz ve tek başına bırakmadık. Sosyal destek programlarının şartlarını genişleterek ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduk. Salgının ortaya çıkardığı etkilere karşı güçlü bir direnç sergiledik.

Türkiye’yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık ve Türkiye’nin hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. G-20 ülkelerinin ardından ekonomisini reel olarak büyütebilen 2 ülkeden biri olduk ve Çin’in ardından ikinci sırada yer aldık. Dünyadaki nadir ülkelerden biri olmayı başardık. 

Aldığımız önlemlerle birlikte ekonomisini büyüten nadir ülkelerden biri olmayı başardık. Yetkin insan kaynağımız en büyük avantajlarımızdır. Üzerine daha güçlü biçimde odaklanmamız gereken hususlar olduğunu biliyoruz.

İlk reform anlayışı risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi oluşturmak olacak. Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi çözümler getiriyoruz.

GÜÇLÜ VE KALİTELİ BÜYÜMEYİ MUTLAKA YAKALAYACAKTIR

Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik. Türkiye salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir ve güçlü kaliteli bir büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır.

Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak şekilde gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır.

Güçlü, sağlam ve her türlü şoklara karşı dirençli bir ekonomiye giden yol makrokenomik istikrarın tesisinden ve devamlılığından geçiyor. Açıklayacağımız reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal reformlar oluşturuyor.

İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Mali disiplin en temel önceliğimizdir.

Kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına yöneldik.

YENİ DÖNEM DÖRT TEMEL ÜZERİNE OTURTULACAK

İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya, bir onu artık bir kenara koyduk. Yeni dönem dört temel üzerine oturtulacak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat.

Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor, diğerlerini kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine Meclis kapsamına alıyoruz.

Böylece bütçede birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz. Kamu idarelerinde tasarrufu yansıtacak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda araç kiralanması, temsil ve karşılama gibi konulara sınırlama getiriyoruz. Kamu kurumlarının teşkilatlanmasını, yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz. Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stoğunun artmasını engelleyecek düzenlemeler yapıyoruz.

3 AYDA BİR MİLLETİMİZLE PAYLAŞILACAK

Şeffaflığı artırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını 3 ayda bir kamu maliyesi raporu ile milletimizle paylaşıyoruz. Her bir kuruş verginin nereye harcandığını görmesi için bunu temin ediyoruz.

Bugünlerde birçok ülke milli gelirinin kat be kat üzerine çıkan borçlarının sıkıntısını yaşıyor. Türkiye'de bu durum yüzde 41 seviyesidir. AB ülkelerinin borçluluk ortalaması yüzde 90'a yakın. Yıllardır uyguladığımız mali disiplin geleneği sayesinde güçlü borç yönetimi sistemine sahibiz.

Döviz cinsi borçların toplam borç stoğu içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak TL cinsi senetleri kullanacağız. Borçlanmanın ortalama vadesini piyasa şartlarına uygun şekilde artırıyoruz. Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz. Hazine dışında kalan kurumların hesabını tek hesapta toplayarak nakit verimliliğini sağlıyoruz.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ MÜJDESİ

Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli esnafımızla ilgili bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

POTANSİYEL BÜYÜMEMİZİ ARTTIRACAĞIZ

Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletilmiş olacak. Vergi cezalarında uzlaşıları genişletiyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayarak sorunlara çözüm getiriyoruz.

MERKEZİ İZLEME SİSTEMİ KURUYORUZ

Mükelleflerimizin uzun süreye yayılan denetimlerden kaynaklanan sıkıntılarını da çözüyoruz. Sektörel kamu alımları kanununu çıkarmak için hazırlıklara başlıyoruz. Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini inceleyip kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Kamunun ekonomide ölçek oluşturma gücünden azami seviyede faydalanmak istiyoruz. Kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek, yurt içi sanayinin büyümesine ve çeşitlenmesine katkı sağlıyoruz. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için sanayileşme icra komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

Şehir hastaneler tüm dünyada takdir görmüştür. Böylece yatırımcıların tek bir kanun ile muhatap olmasını öncelikli hale getirilmesini hedefliyoruz.

KİT'lerimizi reforma tabi tutmak üzere bir çalışma başlatıyoruz. Amacımız mevcut KİT'lerden güçlü ve rekabetçi küresel şirketler çıkarmaktır.

YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ

Pek çok ülkeden pozitif ayrışarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Bu sene için yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'a revize ettiğimiz bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız. Salgının devam etme riskini göz ardı etmiyoruz, bütçede bu anlamda mali alanı yeteri kadar genişleterek, salgın ihtiyaçları için kullanacağız.

Öncelikli önlemlerimizden biri enflasyonla mücadele, hedefimiz tek haneli düşük enflasyona ulaşmak. Enflasyondaki yükselişin hem yapısal hem de dönemsel sebepleri vardır. Ülkeler kuraklık ve salgının sürüyor olması sebebiyle gıda stoklarını artırma eğilimindeler. Erken uyarı sistemi kuruyoruz. Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır.

GIDADA İSRAFIN AZALTILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ

Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için harekete geçiyoruz. Ülkemizde 19 milyon ton gıda israf ediliyor. İşletme başına israf yılda 4 tonun üzerindedir. Bu gidişata dur demek için harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan sebzeleri piyasa kazandıracak sistem getiriyoruz. Dijital tarım ile her ölçekteki çiftçi ürünü için pazar bulabilecek, satıcı da ürün tedarik edebilecektir.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİNİ TESİS EDİYORUZ

Tarımda fiyat dalgalanmalarının önüne geçebilmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz.

Gıda sektöründe yaşanan israfı yüzde 2 azaltsak 10 milyar TL tasarruf elde etmiş olacağız.

Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için fiyat istikrarı komitesini tesis ediyoruz.

Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Türk bankacılık sektörü finansal sağlamlık göstergelerinde pek çok ülkeye kıyasla güçlüdür. Sektörün bağışıklığını daha çok güçlendirmek istiyoruz.

SORUNLU KREDİLER

Salgının olumsuzluklarını bertaraf etmek için bazı tedbirler alıyoruz. Sorunlu kredisi bulunsa da yaşama şansı bulunan şirketlerin doğru yönlendirilmesi geliyor. Sıkıntı yaşayan şirketlerin hayatta kalabilmelerini teşvik için bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonların oluşturulmasını teşvik ediyoruz.

Ayrıca sorunlu kredilere yönelik girişim sermayeleri fonlarının yönetilmesi amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını sürekli hale getiriyoruz. Böylece borçlular için daha hızlı esnek düşük maliyetli çözümler üretilmesini sağlıyoruz. 

RİSK MERKEZİNİ YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ

Katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiriliyor. Ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı risk merkezini yeniden yapılandırıyoruz. Troy'u ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz.

Bireysel emeklilik sistemini daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. 

DİJİTAL PARANIN EKONOMİK VE HUKUKİ ALTYAPISINI OLUŞTURACAK ADIMLARI ATIYORUZ

Finans sisteminin bir diğer sac ayağı olan sermaye piyasaları tarafında düzenlemelerimiz olacaktır. Şirketlerin halka arz süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmak için projelere ilişkin düzenlemeleri tamamlıyoruz. Bu yatırımlara vatandaşlarımızın da iştirak edebilmesini mümkün hale getiriyoruz. Uluslararası finans piyasalarında yoğun talep gören yeşil tahvil piyasasına dönük altyapı oluşturarak teşvik ediyoruz. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

Tahvil garanti fonu kuruyoruz. Bu fon temerrüt durumunda yatırımcıların paralarının bir kısmını almasını garanti edecek.

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIĞI KURUYORUZ

Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz. Bu yeni bir adım. İlaçtan aşıya medikal cihazlardan biyo teknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla rekabetçi bir şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmaları bu başkanlığın sorumluluğunda birleşecektir. 

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2024
İmsak 03:11
Güneş 05:01
Öğle 12:33
İkindi 16:30
Akşam 19:56
Yatsı 21:38