banner333

banner309

Proje Siyasetiyle Hükümetimizin Hizmetlerini İlimize Taşımak Bizim İçin En Büyük Gurur Kaynağıdır

Doç. Dr. Kemalettin Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2015 Bütçesi, Gümüşhane'ye yapılan yatırımlar ve aktarılan kaynaklar, Türkiye'nin 2023 vizyonu, yolsuzlukla mücadele ve daha pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Siyaset 23.12.2014, 08:09 23.12.2014, 08:11
Proje Siyasetiyle Hükümetimizin Hizmetlerini İlimize Taşımak Bizim İçin En Büyük Gurur Kaynağıdır
banner400
G-20 dönem başkanlığını alan Türkiye'nin Dünya'nın en büyük ekonomileri arasına girmeye aday olduğunu kaydeden Aydın, " AK Parti iktidarı 12 yıl boyunca yüce Türk Milletinin de vermiş olduğu teveccühle önemli yatırım hamleleri yaptı, bir anlamda ülkemize kaybettiği özgüveni yeniden kazandırdı. Ancak şu unutulmamalıdır. 12 yıl bir ülkenin tam anlamıyla tüm kaynaklarının yüzde yüz harekete geçirilmesi için yeterli değildir. Ülkemizin gelişip, kalkınması, enerji koridoru olması ve küresel anlamdaki gücü pekiştirmesi için almamız gereken nice yollar vardır ve AK Parti kadroları bunun için ilk olarak kendisine 2023 vizyonunu belirlemiştir. Ve inşallah yüce rabbimin izniyle bunu yapacak güce sahibiz..." dedi.
TBMM'de görüşmeleri sona eren bütçe hakkında da önemli açıklamalar yapan Milletvekili Aydın sözlerine şöyle devam etti: " Öncelikle 2015 bütçemizin tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gümüşhane'mize geçtiğimiz 12 yıl boyunca 4,5 katrilyon tutarında yatırım yapıldı. Okullar, hastaneler, sağlık ocakları, yollar, tüneller, barajlar, göletler, üniversite, kış turizmi, ulaşım, sağlık, aile ve sosyal politikalar, çevre ve şehircilik, kırsal kalkınma yatırımları,eğitim ve öğretim,enerji, bilim sanayi ve teknoloji, KÖYDES projeleri, orman ve su işleri gibi onlarca bölümde, binlerce yatırım yapıldı. Allah'ın izniyle Gümüşhane'mizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam ediyoruz. 2002 yılında Gümüşhane'deki SGK'lı sayısı 4 bin 941'di şu anda 2014 yılı itibariyle Gümüşhane'deki SGK'lı sayısı 15 bin 995. Rakamlar ortada hizmet de orta da... Bu yılki bütçede de ( 2015 bütçesi) Gümüşhane'ye 1 katrilyonluk yatırım bütçe geçti ve onaylandı bunların takipçisi olmaya da devam edeceğiz.  Hizmet aşkıyla milletin hizmetkarı olma adına çalışıyoruz.  Siyasete ilk başladığımız gün söylediğimiz gibi polemik  siyaseti değil proje siyasetini benimseyerek hükümetimizin hizmetlerini ilimize taşımak için çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük gurur kaynağıdır."
Türkiye'nin 2015 bütçesi ile yapılan yatırımları anlatan Aydın sözlerine şu şekilde devam etti: " Biz Gümüşhane'nin Milletvekili olarak yerel siyaset yaparken aynı zamanda  bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda da düşünmemiz ve politika üretmemiz gerekiyoruz. Bunu yapıyoruz. Yapmamızın sebebi de hem şehrimizi hem de kendine gelişmiş batı ülkeleri gibi yeni vizyonlar ve hedefler koyan ülkemizin kalkınmasına katkı saplamaktır. Bu bağlamda baktığımızda ülkemizde güzel şeyler oluyor. Bunları doğru değerlendirmek gerekir. AK Parti iktidarının yaptığı ve yapmaya aday olduğu yatırımlar ortadadır. OECD Ülkeleri negatif büyüme rakamları açıklamasına karşın Türkiye büyümesini devam ettirdi.Türkiye'nin 2014 yılı büyüme performansı Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 1,3'ün, gelişmekte olan Avrupa için öngörülen yüzde 2,5'in, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 2,7'nin üstündedir.
Türkiye, bu büyüme performansını en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliğinde süregelen ekonomik durgunluk, Irak ve Suriye'deki iç savaş ve küresel sermaye girişlerindeki azalmaya rağmen elde etmiştir.
Mali disiplin sayesinde ülkemiz önemli kazanımlar elde etmiştir. 2002 yılında vergi gelirlerinin yüzde 85'i faiz ödemelerine giderken, bugün bu oran yüzde 15'e kadar gerilemiştir. Bu, 1983'ten beri en düşük orandır. 2002 yılında yüzde 62,7 düzeyinde olan iç borçlanma faiz oranı 2014 Aralık itibarıyla yüzde 8,1'e inmiştir.
Enflasyonla mücadele neticesinde uzun yıllar çift hanelerde seyreden enflasyonu hükümetlerimiz döneminde tek haneye düşürdük.
Güçlü istihdam artışı ekonomik kalkınmayı destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle AK PARTİ hükümetleri olarak istihdamı destekleyen politikaları hayata geçirdik ve istihdam artışında başarılı olduk. Küresel krizin başladığı 2007 yılından bu yana birçok ülke istihdam kayıplarını telafi edemezken Türkiye net 5,6 milyon kişiye iş imkanı sağlamıştır.
Kamu tasarrufları ise son on iki yılda sağladığımız mali disiplin sayesinde önemli ölçüde artmıştır. 2002 yılında kamu tasarruflarının gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payı eksi yüzde 4,8 iken, hükümetlerimiz döneminde bu oran 8 puan artarak yüzde 3,2'ye çıkmıştır.
Hükümetlerimiz döneminde 234 bin derslik açtık, 458 bin kadrolu öğretmen atadık, bu dönemde üniversitesiz il bırakmadık. Toplam üniversite sayısı 2002 yılında 76 iken, bu sayıyı vakıf üniversiteleri dâhil 176'ya çıkardık. Devlet üniversitelerinde harcı kaldırarak üniversiteye erişimi kolaylaştırdık. Bu çabalarımız sonucunda Dünya Ekonomik Forumu'nun yükseköğretim sıralamasına göre, 2008 yılında 144 ülke içerisinde Türkiye 72'nci sırada iken, 2014 yılında 50'nci sıraya yükseldi. Hedefimiz OECD ülkeleri arasında en iyilerden biri olmaktır.
Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 35 ilimize 2002-2014 döneminde 2014 fiyatlarıyla 93,2 milyar lira kaynak aktardık. Bu politikalarımızın sonuçlarını almaya başladık. En fakir bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer bölgelerimize oranla, en zengin bölgemiz olan İstanbul'la arayı hızlı kapatan bölge olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ortalama geliri 2006 yılında İstanbul'un ortalama gelirinin yüzde 30,7'si iken bu oran 2013 yılında yüzde 37,9'una yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde, bölgesel kalkınmada sosyal adaleti önceliklendiren, dengeli kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği güçlendiren çalışmalarımız devam edecektir.
2015 yılı bütçesinde en yüksek payı yine eğitime tahsis edildi. 2014 yılı bütçesine göre yüzde 11,5 oranında artırdığımız toplam eğitim ödeneklerini 87,5 milyar liraya çıkartıyoruz. Bu, 2002'ye göre yaklaşık 7 katlık bir artışı ifade etmektedir. Böylece, bütçenin yüzde 18,5'ini, vergi gelirlerinin ise yüzde 22.3'ünü eğitime ayırmış oluyoruz.
AK PARTİ hükümetleri döneminde tarıma verdiğimiz destekler ve uygulamaya koyduğumuz reformlar sayesinde 2002 yılında 23,7 milyar lira olan tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla yaklaşık 3 katına çıkarak 2013 yılında 60,7 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece Türkiye tarımsal gayrisafi yurt içi hasılada Avrupa'nın en büyük ülkesi konumuna gelmiştir."
YOLSUZLUKLA MÜCADELE HAYAT FELSEFEMİZ, VESAYET SİSTEMİNE KARŞIYIZ

Türkiye'ye yapılan yatırımların ve rakamların ortada olduğunu belirten Milletvekili Aydın, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemeyen iç ve dış güçlerin ülkemizi bir kaos ortamına sürüklemeye çalıştığını söyledi. Aydın, şu ifadeleri kullandı: " Geçmişte darbelerle ve çeşitli operasyonlarla kabuğuna kapanan bir Türkiye vardı. 1960-1971-1980 darbeleriyle Türkiye dizayn edilmeye çalışıldı. Başarılı da olundu. Ülkemiz, gelişmiş batı ekonomileri karşısında gerekli gelişme ve kalkınmayı sağlayamadı. Ülkemizin başına musallat edilen ASALA örgütü ardından gelişen terör olayları ülkemizin gelişmesinin önünde adeta bir set ördü. 28 Şubat post modern darbesi ve 27 Nisan Muhtıraları da bunların devamı oldu. Adeta köşeye sıkıştırılmaya çalışan Türkiye, 1994 yılında açıklanan 5 Nisan kararları ve 2001 ekonomik kriziyle IMF'nin kapısında 1 milyon dolar için bekleyen bir ülke konumuna getirildi.  Büyük mücadeleler sonucunda onlarca komployla karşı karşıya kalan AK Parti hükümeti, Türkiye'nin ayağına prangalar takmaya çalışanlara müsamaha göstermedi. Sonuçta 12 yılda yeni bir Türkiye ortaya çıktı. Kendi milli kaynaklarını kendi vatandaşı için harcayan YENİ BİR TÜRKİYE... Önü kesilen faiz lobileri ve iş birlikçileri kaynakları kesildiği için Türkiye üzerine operasyon yapmaya devam etti. Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 6-7 Ekim olayları Türkiye üzerine oynanan olayların sadece bazıları... Sandıkta deviremedikleri AK Parti iktidarını sivil darbe girişimleri, polis ve yargı darbesiyle devirmeye çalıştılar. Bu ülkenin çalışan ve üreten bakanlarına yolsuzluk yaftası yapıştırmaya çalıştılar ancak bu planları da tutmadı. Çünkü milletimiz neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyor. Artık Yeni bir Türkiye var ve Yeni Türkiye'de eski alışkanlıklara yer yok. Bizim hayat felsefemiz bu ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlamaktır.Yolsuzluk ister Gümüşhane'de isterse Türkiye'nin her hangi bir yerinde olsun bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız... "
 

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Haziran 2024
İmsak 02:48
Güneş 04:46
Öğle 12:30
İkindi 16:28
Akşam 20:03
Yatsı 21:53