Şükrü Hüseyinoğlu
Şükrü Hüseyinoğlu
Yazarın Makaleleri
Kur'ani mesellerle dünya ve ahiret hayatı
İnsan hep aldanışlarının kurbanı olmuştur. Cennette meskunken, kulağına fısıldanan ebedi olma düşüncesi uğruna Rabbinin kendisi için belirlediği sınırı ihlal eden insan, bu aldanışının bedelini cennet yurdunu yitirerek ödemiştir....
Bu yılın en çok kazandıranı ne oldu?
Her yıl olduğu gibi bu yılın sonuna doğru da medyada geride bırakılan yılla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılacak, istatistik bilgileri yayınlanacak. Bu değerlendirmeler arasında öne çıkan konulardan biri de, geride bırakılan yılda...
Kurban Ortaklığı
Şükrü Hüseyinoğlu 'Biz o kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar ön ayaklarını sıra halinde yere basmış durumda iken üzerlerine Allah'ın adını...
Allah’ın dini payandalaştırılırken sessiz kalmak
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah, İslam'ı insanlar için yegâne hayat nizamı, kendisine teslim ve tâbi olunacak Rabbani ölçüler-ilkeler bütünü olarak bildirmiştir. Bütüncül bir hayat nizamı olarak İslam parçalara ayrılamaz, bir kısım...
İzzeti Baas'ın ve Baasçıların Yanında Aramak
"Onlar, mü'minleri bırakıp kafirleri veliler edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, izzet tümüyle Allah'a aittir." (Nisa 4/169) Bugünün Müslümanların en temel sorunlarından biri 'izzeti yanlış yerde arama”...
Umre yolculuğunun öğrettikleri
Rabbimizin lütfuyla Umre ibâdetimizi yerine getirmek ve ilk Kur'an neslinin mücâdelesine tanıklık eden beldeleri ziyaret etmek üzere İstanbul'dan bir grup genç Müslümanla birlikte gittiğimiz Harameyn'den Pazar akşamı döndük....
Kur’an’ın anlam dünyasında iman ve amel bütünlüğü
İslam, hayatı bir bütün olarak ele alan, insana var oluşun gayesini, hayatın ve ölümün anlamını bildiren ve bu anlam çerçevesinde insanın bireysel ve toplumsal hayatı için gerekli ölçüleri ortaya koyan Rabbani yol haritasının adıdır....
BİLGİ FETİŞİZMİ
İslam, kapısından bilgi ve ona dayanan bilinçle girilen bir hayat nizamıdır. Bilgi ve bilinç, imanın ve onun doğal sonucu olan salih amelin temel yapıtaşlarıdır. Neye niçin inandığını ve neyi niçin yaptığını bilmek, İslam'ın...
Kapitalist Kuşatmaya Karşı Çaresiz Miyiz?
Satılamayacak ve satın alınamayacak hiçbir değer tanımayan, yağma ve yığmanın ideolojisi olan kapitalizm her yanımızı kuşattı. Banka-borsa-faiz eksenine oturtulan ranta dayalı işleyişe son yıllarda küresel sermayenin önünün alabildiğine...
Kurban ortaklığı
'Biz o kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar ön ayaklarını sıra halinde yere basmış durumda iken üzerlerine Allah'ın adını anın (da boğazlayın),...
Minberler ve mihraplar
Hayatı insana bahşeden yüce Allah, her iki dünyada saadeti yakalamanın yolu olarak insanlık için bir hayat programı vazetmiştir ve insanları bu programa tabi olmakla mükellef kılmıştır. Bu Rabbani hayat programı, mükemmel bir insicam ve bütünlüğe...
“Beyaz Türkler”in İslam konusundaki cehaleti
Üzerinde yaşadığımız topraklar bilgi ve kültür anlamında öylesine çoraklaştırılmış, öylesine çölleştirilmiş ki, köşe başlarını tutmuş koca koca adamların "Bu kadarına da pes" dedirten saçmalamaları artık vaka-i adiyeden oldu....
Ramazan, Kur’an ve kadınlar
Ramazanı bir festival ve ziyafet ayı modunda algılayıp böylece yaşayanlar az olmasa da, her geçen yıl daha çok insanın Ramazanın asli anlamını kavramakta olduğunu gözlemliyoruz. Anlamını, Kur'an'ın kendisinde inzal olmasından...
RAMAZAN DENİNCE
Ramazan denince sizin aklınıza ilk elde ne geliyor? Ramazanın muhayyilenizde canlandırdığı duygular, zihinsel kodlarınızda ilk elde bulduğu karşılıklar neler oluyor? Şayet Ramazanın zihninizde ilk elde yaptığı çağrışımlar mükellef...
Mü’min zihnin temel kodları
Zihniyet kavramını, insanların, varlığı ve hayatı algılama tarzı, hayatı okuma, anlama ve anlamlandırma biçimi olarak özetlemek mümkün. Kavramın, 'İslami zihniyet”, 'Müslümanca zihniyet”, 'Batı zihniyeti”, 'Haçlı...
Namazda Kur’an okuduğumuzun farkında olmak
Bir şeyi yapıyor olmak, fakat yaptığının farkında olmamak… Bir nevi uyurgezerlik hali… Şairin 'Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler” mısraında ifade etmeye çalıştığı bu hali, hayatın anlamına dair bir kavrayış sahibi...
RAHAT KAÇIRAN ÂYETLER!
CHP milletvekili Binnaz Toprak'ın, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın giriş kapısı üzerine nakşedilen 'Her canlı ölümü tadacaktır” Rabbani mesajını kastederek geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde dile getirdiği 'Önünden hergün...
Kalbi karartan büyük bir günah: Gıybet
Yüce Rabbimiz insanoğlunun dünya ve ahiret saadeti için İslam dinini bildirmiş, bu dinin hükümnleriyle insanlığın felah bulacağını beyan etmiştir. Bu hükümler insanın dosdoğru bir yol tutması için uyulması gereken alternatifsiz ölçülerdir....

banner333

banner343

banner309

 
Haber 29 Gazetesi
Herkese Açık grup · 10.000 üye
Gruba Katıl
Haber29.NET Facebook Grubumuza Katılın