banner333

banner309

Gümüşhaneli genç başkandan 15 Temmuz darbe girişimi kitabı

İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (GİYAD) genç başkanı Bayram Erdem'in "15 TEMMUZ - DARBE - MEDYA - TOPLUMSAL HAREKET - DİRENİŞ" kitabı çıktı.

Kültür Sanat 24.10.2023, 22:31 25.10.2023, 08:45
Gümüşhaneli genç başkandan 15 Temmuz darbe girişimi kitabı
banner400

Erdem'in araştırma kitabı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında geleneksel ve yeni medyanın rolünü inceliyor. Kitapta, darbe girişimini engellemede geleneksel medyanın daha etkili olduğu, ancak yeni medyanın da dolaylı olarak önemli bir rol oynadığı sonucuna varılıyor.

Kitabın birinci bölümünde araştırmanın problemi, önemi, amacı ve yöntemi ele alınıyor. İkinci bölümde iletişim, toplumsal hareketler ve darbe gibi kavramlar tanımlanıyor. Üçüncü bölümde ise 15 Temmuz darbe girişimi süreci inceleniyor.

Erdem, kitabında darbe girişimi gecesi, direnişe katılanların özellikleri, haberin ilk nereden alındığı, enformasyonun hangi araçlarla sağlandığı, geleneksel ve yeni medya araçları, toplumsal hareket ve direniş sürecine değiniyor.

Kitap, 15 Temmuz darbe girişimini anlamak ve bu konudaki araştırmaları desteklemek için önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Kitap hakkında yazarın değerlendirmesi

Kitabın yazarı Bayram Erdem, çalışmanın dünyadaki hızlı değişim ve gelişmelere rağmen hala güncelliğini koruyacağını düşünüyor. Erdem, kitabının ele aldığı konuda bir boşluğu doldurması ve ileride yapılacak çalışmalarda temel alınmasını diliyor.

Kitabın özeti

Kitap, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında geleneksel ve yeni medyanın rolünü inceliyor. Darbe girişimini engellemede geleneksel medyanın daha etkili olduğu, ancak yeni medyanın da dolaylı olarak önemli bir rol oynadığı sonucuna varılıyor.

Kitap Hakkında Detaylı Bilgi: 

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi çerçevesinde geleneksel ve yeni medyayı ele alan bu çalışmada ağırlıklı olarak enformasyonun yayılımının nasıl gerçekleştirildiği üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede İstanbul’da yaralı ve yaralı olmayan ve darbe girişimini engellemeye yönelik gösterilere katılan 65’er kişilik iki grup -toplam 130 kişi- ile kartopu tekniğiyle anket yapılmıştır. Ankette darbe girişimine karşı gösterilere katılanların yaşları, cinsiyetleri, gelir, eğitim ve medeni durumları ile geleneksel ve yeni medya kullanım düzeyi, sivil topluma mensubiyet, siyasal aidiyet, darbe girişimi sırasında enformasyonu nasıl edindikleri, süreci nasıl takip ettikleri vb. sorular çerçevesinde bu alanla ilgili somut verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin engellenmesinde geleneksel ve yeni medyanın rolü araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Belirsizlik ve kaosun olduğu ortamlarda enformasyon her türlü araçlardan edinilmektedir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sürecinde hem darbeciler hem de darbeye karşı direniş gösterenler, geleneksel ve yeni medya araçlarından yararlanmışlardır. Yapılan anket sonuçlarına göre, geleneksel medya araçlarının darbe girişiminin engellenmesinde anlamlı düzeyde etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, yeni medya araçları ve sivil toplum kuruluşlarına mensubiyetin darbe girişimini engellemede anlamlı düzeyde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılsa da geleneksel medya araçlarından edinilen enformasyon aracılığıyla yeni medya araçları ve sivil toplum kuruluşlarının darbe girişiminin engellenmesinde dolaylı olarak etkisinin olduğu söylenebilir. Bu süreçte enformasyon hibrit -melez- olarak hem geleneksel hem de yeni medya araçlarıyla yayılmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin önlenmesinde ortaya çıkan toplumsal tepki önce savunmacı/korumacı özellik taşısa da daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbecilere karşı meydanlarda toplanılmasını isteyen çağrısıyla bu direniş, kendiliğinden savunmacı/korumacı temelden devlet ve millet eksenli hale dönüşmüştür.


Çalışmanın birinci bölümünde, araştırmanın problemi, önemi, amacı ve araştırmanın yöntemi ve sınırlılıklarına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde iletişimin tanımı, temel öğeleri, özellikleri, işlevleri, tarihsel süreçte iletişimin dönüşümü ve kitle iletişimine geçiş, kitle iletişiminin özellikleri, geleneksel medya, yeni medya ve teknolojik dönüşüm ele alınmıştır. Bu çerçevede internet, web, web tv, IPTV, arama motorları, e-mail, sosyal medya ve araçları, bloglar, video paylaşımı, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, FaceTime, anında mesajlaşma programları konularına yer verilmiştir. Teknolojik dönüşüm, telefonlarda da gerçekleştirilmiştir. Sabit telefonlardan mobil telefonlara geçilmesi, kısa mesaj, geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine değinilmiştir. Bu bölümde ayrıca yeni medyaya kuramsal bakış çerçevesinde sanayi toplumu, enformasyon bilgi toplumu, küresel köy, ağ toplumu ve dokunmatik toplum yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümde toplumsal hareketlerin tanımı, tarihsel arka planı, modernizm öncesi, modern dönem ve günümüzdeki hareketlerin özellikleri, nitelikleri, toplumsal hareketlerin paradigmaları, eski ve yeni toplumsal hareketlerin karşılaştırılması ile toplumsal hareketler, medya ve yeni medya ilişkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın dördüncü bölümünde önce konunun anlaşılmasına yardımcı olacak temel kavramlar olan darbe, darbe girişimi, cunta, ihtilal, devrim, direniş sözcükleri ele alınmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin anlaşılabilmesi için Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde darbeler ve darbe geleneği üzerinde de durulmuştur. Daha sonra çalışmanın konusunu oluşturan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin temel özellikleri, bu girişim sürecinde geleneksel ve yeni medya araçlarının kullanımı vatan ve demokrasi nöbetleri konularına değinilmiştir. Son olarak beşinci bölümde araştırmanın kapsamı, evren ve örneklemi, verilerin toplanması, sınırlılıkları, verilerin analizi ve bulgulara yer verilerek çalışmanın çıkarımlarıyla sonuç ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Darbe girişimi gecesi, direnişe katılanların özellikleri, haberin ilk nereden alındığı, enformasyonun hangi araçlarla sağlandığı, geleneksel ve yeni medya araçları, toplumsal hareket ve direniş sürecine değinilmiştir. Ayrıca bu çalışmada darbe girişimi, direniş ve cunta kavramı özgün bir biçimde tanımlanmaya gayret edilmiştir. Ağ toplumunda bireyin kavramsallaştırılması yapılarak ağ toplumu içinde, ağdaş/ağ arkadaşlığı kavramıyla bireyi tanımlama noktasında katkı sunmaya çalışılmıştır. Darbe girişiminin zaman akış çizelgesi ayrıntılı bir şekilde oluşturulmuştur. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te yapmış olduğu ilk açıklamanın çözümlemesi yapılarak metin halinde çalışmada yer verilmiştir.

Dünya hızla gelişiyor ve değişiyor, her geçen gün yaşama dair yeni bir şeylerin kapısı aralanıyor ve yeni bir şeyler hayatımıza giriyor. Bu çalışma yapılırken ve tamamladıktan bir süre sonra yeni iletişim araçları ortaya çıkmaya ve var olan iletişim araçlarında yeni gelişmeler yaşanmaya ve yenilikler eklenmeye devam ediyordu. Bu çalışmanın, ele aldığı konuda bir boşluğu doldurması ve ileride yapılacak çalışmalarda temel alınması dileğiyle...

Bilinçli ve keyifli okumalar...

https://www.kitapyurdu.com/kitap/15-temmuz--15-temmuz-darbemedyatoplumsal-hareketdirenis-bayram-erdem/658468.html

https://www.dr.com.tr/Kitap/15-Temmuz-Darbe-Medya-Toplumsal-Hareket-Direnis/Bayram-Erdem/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Turk-Politika/urunno=0002073841001

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2024
İmsak 02:47
Güneş 04:45
Öğle 12:29
İkindi 16:28
Akşam 20:03
Yatsı 21:52