banner333

banner309

Jet Dava,Kelkit Belediyesi Lehine Sonuçlandı

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesinde Özel Halk Dolmuş ve Minibüsleri ile Yolcu Taşıma Hakkının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hakkında 24 Kasım 2017 Cuma günü yapılan ihale için Erzincan İdare Mahkemesince aynı gün yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Kelkit 04.03.2018, 12:57
Jet Dava,Kelkit Belediyesi Lehine Sonuçlandı
banner400

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesinde Özel Halk Dolmuş ve Minibüsleri ile Yolcu Taşıma Hakkının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hakkında 24 Kasım 2017 Cuma günü yapılan ihale için Erzincan İdare Mahkemesince aynı gün yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Kelkit Belediyesi sınırları İçerisinde bulunan   “TOKİ-Sanayi Sitesi-Çarşı-Devlet Hastanesi” ve “Atakent-Çarşı-Devlet Hastanesi” güzergâhı hattında faaliyet gösteren 7 davacı, Kelkit Belediye Meclisi ve Kelkit Belediye Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda “Karaçayır Mah-Halit Paşa Bul.-17 Şubat Bul.-Çarşı-Müderris Osman Efendi Caddesi- Hastane” güzergahındaki toplam 10 adet hatta ilişkin Özel Halk Dolmuş ve Minibüsleri ile Yolcu Taşıma Hakkının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için kapalı teklif usulü ile 24 Kasım 2017 tarihinde yapılmasına karar verilen ihaleyi mahkemeye taşıdı.

İhalenin Hukuka Aykırı Olduğu İddiası

Davacılar tarafından; ihalenin hukuka aykırı olduğu, mevcut sözleşme sürelerinin dolması sonrasından sözleşmenin feshine dair herhangi bir işlem yapılmadığından sözleşmelerinin zımnen 1 yıl süreyle yenilenmiş olmasının kabulü gerektiği, bu sürede güzergahta faaliyet göstermeye devam ettikleri, bu nedenle halihazırda devam eden ve yenilenmiş bulunan sözleşmeleri yok sayılarak mevcut hattın ihaleye çıkarılamayacağı, kazanılmış haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü. Bu kapsamda davacılara ait olduğu belirtilen 7 adet hat için kısmi olarak öncelikle yürütmenin durdurulması, akabinde iptaline karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme konusunu görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, mevcut hatların ihale edilmesine ilişkin dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın giderilemeyeceği nedeniyle bu aşamada yürütmenin durdurulması için gereken koşulların oluştuğu sonucuna vardı.

Kelkit Belediyesi Erzurum Bölge İdare Mahkemesine Taşıdı

Daha sonra Kelkit Belediyesinin şehir içi dolmuş taşımacılığı ihalesine karşı Erzincan İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz ise Erzurum Bölge İdari Mahkemesi 2. idari Dava Dairesine itiraz etmişti. İtiraza mahkeme heyeti ret kararı verirken kararlara itiraz edilemeyeceğini bildirdi.

Aynı gün yürütmeyi durdurma kararların ardından Kelkit belediyesinin açtığı davaya  ilişkin Erzincan idare mahkemesi karar verdi.

Dava dosyasının incelenmesinde davacıların Kelkit belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşıma hakkı için yapılan ihale sonrasında davalı idare ile imzaladıkları  08.11.2007tarihli sözleşmeye istinaden kendilerine kiralanan hat güzergahında yolcu taşımacılığı yaptıkları kira sözleşmesinin süresinin 10 yıl olarak belirtildiği Kelkit belediye meclisinin 17.10.2017 tarih ve 45 sayışlı kararı ile ilçenin ihtiyaçlarını gözetilerek belediye sınırları içerisinde bir hat  10 ayrı güzergahta 10 araç.la yapılacak toplu taşıma hizmetlerinin 10 yıl süreyle  kiraya verilmesi yönünde karar alındığı belediye encümeninin 03.11.2017 tarih ve 111 sayılı işlemi ,ilahe açılması karar verildiği ve ihalenin 24 11.2017 tarihinde kapalı teklif usulüyle yapılacağının ilan edilmesi üzerine davacılar tarafından görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

bakılan uyuşmazlıkta davacıların 10 yıl süreli sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle davalı idarece belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarının güzergahı sayılarının ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek belediye kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2286 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine uygun olarak herkesin ihaleye katılımının sağlanması suretiyle yeniden 10 yıllığına kiralanmasına ihale edilmesine yönelik olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Temyiz Yolu Açık

Öte yandan davacılar tarafından “mevcut sözleşme sürelerinin dolması sonrasında sözleşmenin feshine dair herhangi bir işlem yapılmadığından sözleşmelerinin zimmin bir yıl sürreyle yenilenmiş olmasının kabulü gerektiği sürede güzergahta faaliyet göstermeye devam ettikleri bu nedenle hali hazırda devam eden ve yenilenmiş bulunan sözleşmeleri yok sayılarak mevzuata kamu ihaleye çıkarılmayacağını  kazanılmış hakların ihlal edildiği ileri toplu taşıma hizmetinin imtiyaz, ruhsat verme,kiralama veya hizmet satın alma yoluyla süresinin dolmasıyla sözleşmenin kendiliğinden sona erdiği davacıların sözleşmenin sona ermesinden sonra  faaliyet göstermiş olmalarının kendileri açısından herhangi bir kazanılmış hak doğurmayacağı ve söz konusu idari hizmetin yeniden ihale edilmek suretiyle gördürülmesinin ilgili mevzuatın gereği olması nedeniyle davacıların bu yöndeki iddialarına itibar edilmemiştir.Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmiş olup, Danıştay’a temyiz yolun açık olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Gümüşkoza Gazetesi
Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Haziran 2024
İmsak 02:48
Güneş 04:46
Öğle 12:30
İkindi 16:29
Akşam 20:04
Yatsı 21:53