banner333

banner309

İstanbul Enerji'den temiz bir gelecek ve yeşil yarınlar için İklim Değişikliği Süreçleri Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki İstanbul Enerji A.Ş., iklim değişikliğine ilişkin ülkemizin ve dünyanın gelecek risklerini bilimsel tabanlı çalışmalardan takip etmek, kurumsal sorumluluklarını daha iyi tanımlamak ve eyleme geçirmek üzere bir planlama yaparak, 2 Haziran 2021’de “İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisi”nin açılışını gerçekleştirdi.

İş Dünyası 21.06.2021, 16:06 23.06.2021, 12:51
İstanbul Enerji'den temiz bir gelecek ve yeşil yarınlar için İklim Değişikliği Süreçleri Çalışmaları
banner400

İSTANBUL ENERJİ, “ADİL, YEŞİL, YARATICI İSTANBUL” VİZYONUYLA HAREKET EDİYOR

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın; “İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul vizyonuyla, İstanbul’un 2050’de “karbon nötr” ve “dirençli şehir” hedefi doğrultusundaki sistematik çalışmalar için, İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisi’nde projeler gerçekleştiriyoruz. İstanbul Enerji, sadece enerji alanındaki yatırımlarıyla değil enerjiyle ilişkili iklim ve çevre ile birlikte, bu süreçleri bütünleşik yürütme sorumluluğu içerisinde de bulunuyor. Bu kapsamdaki küresel programlardan biri de Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’dır. C40-Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu ağının altında da yine iklim değişikliğine ilişkin taahhütlerimiz ve sorumluluklarımız var. İstanbul Enerji olarak bir yandan çevresel hassasiyetle sürdürülebilir enerji, çevre, iklim programları ortaya koyuyor, santraller kuruyor, gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. İstanbul Enerji olarak, enerjinin tedariğinde fosil kaynakların kullanımını azaltacak yatırımları hızlandırarak temiz enerjinin önünü açacak kilit sektörlerden birindeyiz. Yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırabildiğimiz ölçüde küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına o kadar çok katkımız olacaktır.” dedi. Yalçın,  “İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisi, İstanbul Enerji’nin temiz ve yeşil enerji alanındaki bakış açısını ortaya koymak için konutlar, endüstriyel binalar, yerel yönetim ve devlet tarafından kullanılan binaların yeşil program çalışmalarını yapacak. Enerjiyle bütünleşik projeler yapmak ve uluslararası projelerde yer almak bu ofisin vizyonu arasında yer alıyor. Özetle bilim alanıyla özel sektörü bir arada tutacak enerji, çevre, iklim başlığındaki bu üç dizilimi yan yana yürütmek adına bir sorumluluk üstlendik.” diye ekledi.  İstanbul Enerji İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisi’nde yapılacak çalışmalar; İstanbul Enerji’nin iklim değişikliği süreçlerine ilişkin kurumsal sorumlulukların yürütülmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı liderliğinde yürütülen iklim değişikliği çalışmalarına eşgüdüm içerisinde katkı sağlamak, İstanbul ili içerisindeki yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve enerji yol haritaları kapsamında çalışmalar yapmak, Ulusal ve Avrupa Birliği proje çağrılarına yönelik projeler hazırlamak, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’te belirtildiği gibi tasarruf potansiyelleri ile birlikte enerji verimliliğinde uygulanabilecek önlemlerin belirlenmesi için ilgili projelerde enerji verimliliği etütlerinin takibi ve bu kapsamdaki çalışmaların yürütülmesi, Akademik alanda enerji-çevre-iklim başlıklarında yapılan çalışmaları, İstanbul Enerji projelerine ışık tutması amacıyla iş birliği çalışmaları yürütmek, İklim değişikliği süreçleriyle ilgili akademik yayınlarla pratik saha çalışmalarını eşleştirerek bu konudaki enerji politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak, ESCO modelini temel alarak enerji verimliliği projeleri geliştirmek, Karbon nötr çalışmaları yapan, iklim değişikliği süreçlerini yerel yönetimlerde ele alan gelişmiş ülkelerdeki teknik çalışmaların İstanbul Enerji’de uygulanması ve uygulama sonuçlarını karşılaştırmak, İklim değişikliği süreçleri ile ilgili konferans, kongre ve sempozyumlara katılarak konuyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak ve katkı sağlamak, Üniversite, lise ve öncesi genç kuşaklara iklim değişikliği ve enerji konularında bilgilendirme ve tanıtım programları yapmaktır.

YEREL YÖNETİMLERİN “SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANLARINA” DESTEK SAĞLIYOR

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, “Sürdürülebilir enerji politikalarının tasarlanması, planlanması ve uygulanması teknik ve kapsamlı mühendislik çalışmaları gerektirir. Çevre koruma, arazi kullanımı ve mekânsal planlama, ekonomi ve sosyal işler, binalar ve altyapı yönetimi, hareketlilik ve ulaşım, bütçe, finans ve satın alma gibi yerel yönetimdeki çeşitli departmanlar arasında iş birliği ve koordinasyon gerektirir. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları kentlerin ısınma, aydınlatma ve ulaştırma gibi hizmetlerinin fosil yakıt kullanımını azaltıp karbon salınımı yapmayan, çevre dostu teknolojilerle üretilmiş enerji ve yakıt kullanımını artırmak için hazırlanır. Biz bu süreçlere teknik ve mühendislik destekleri sağlıyoruz” dedi.

YEŞİL BİNALAR VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

“Yeşil Bina” bir binanın tasarımında, yapımında veya işletiminde olumsuz etkileri azaltan veya ortadan kaldıran, iklimimiz ve doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilen binadır. Yeşil binalar yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanır, değerli doğal kaynakları korur ve yaşam kalitemizi artırır. İstanbul Enerji İklim Değişikliği Süreçleri Yönetim Ofisi, ülkemizdeki ve dünyadaki Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyon Programlarını yakından takip edip projeleri bu standartlar üzerine inşa ediyor.

YEREL YÖNETİMLERİN ENERJİ POLİTİKASI

Enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte, hem talebi karşılamak hem de çevresel etkileri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri yok etmek için enerji dönüşümünden bahsetmemiz gerekir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli tarafından 2014’te hazırlanan rapora göre son enerji tüketimine bağlı CO2 emisyonlarının %71-76’sı, küresel enerji tüketiminin ise %67-76’sının şehirlerde gerçekleştiği ortaya konulmuştur. Enerji dönüşümü üzerine yapılan çalışmalarda sürdürülebilir, düşük karbonlu veya sıfır karbon emisyonlu ekonomiye geçişte yerel yönetimlerin kilit rolde olduğu belirtilmiştir. Enerji dönüşümü fosil yakıtlardan daha düşük karbonlu sistemlere geçiş olarak ele alındığında yerel yönetimlerin en az bir adet yenilenebilir enerji kaynağını ana enerji kaynağı olarak seçtiği görülür. Enerji üretimi bu açıdan ele alındığında birden fazla yenilenebilir enerji kaynağının bulunduğu bölgelerde karma yenilenebilir enerji tesisleri kurulabilir. Bu kaynakların belirlenmesinde ve kullanılmasında yerel yönetimler enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek, halkı ve sanayiyi bu dönüşüme dahil etmek için bir çok alanda kararlar ve önlemler alır.

SEYMEN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA’nın 2017’de yayınladığı rapora göre IRENA’ya üye ülkeler arasında elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından 13. sıradadır. Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının bolluğu ve kullanım fırsatları göz önüne alındığında bu listenin üst sıralarına doğru hızla yükselmemiz gerektiği görülmektedir. Biz de İstanbul Enerji olarak İstanbul’un biyoenerji potansiyelini etkin bir şekilde kullanabilmek için Silivri ilçesinde Seymen Enerji Üretim Tesisi projemizi hayata geçirdik. Bu tesisin kuruluş amacı hem çöp gazının doğal olarak oluşturduğu metan gazının doğaya salınımını engellemek, hem de bu gazı yakarak elektrik enerjisi üretimi sağlamaktır. Seymen Enerji Üretim Tesisi 2020 Eylül ayında enerji üretimine başlamıştır. Şuan 25 MW’lık enerji üretim kapasitesine sahip olan tesis, yaklaşık 130 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.  Tesisimiz 30 Ağustos’ta 36 MW kapasiteye ulaşacak olup, 90 MW’lık tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte tek noktada kurulu, dünyanın en büyük biyokütle enerji üretim tesisi olması ve yıllık yaklaşık 465 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülmektedir. Bu seviyedeki bir tesis yıllık yaklaşık 3,6 milyon ton CO2 salınımını da engelleyerek enerji üretiminden kaynaklı iklim değişikliği etkilerini önemli ölçüde azaltacaktır. Tesis aynı zamanda ORC (Organic Rankin Cycle) sistemiyle kullanılamayacak olan atık ısının elektrik üretiminde kullanılmasını sağlar. Bu yönüyle de yüksek ısı ve kapasitede çalışan endüstriyel uygulamalar için örnek teşkil etmektedir. Tüm bu çalışmaların nihai amacı 2050 yılına karbon nötr bir şehir olarak girebilmek ve daha yaşanılabilir, daha yeşil, sürdürülebilir bir geleceğe kavuşmaktır.Kaynak: Kent Yaşam Gazetesi

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2024
İmsak 03:11
Güneş 05:01
Öğle 12:33
İkindi 16:30
Akşam 19:56
Yatsı 21:38