banner333

banner309

Eticaret

Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Alanında İhtisaslaşıyor

Bölgesel Kalkınmada İlk Adım Üniversitemizden

Gümüşhane Üniversitesi 15.11.2021, 09:02
Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Alanında İhtisaslaşıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında yer alan üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımlarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyaretleri”ne devam ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu kapsamda son olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılarak, programa dahil edilen 7 yeni üniversiteyi kamuoyu ile ilk kez paylaştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında yapılan toplantıya Üniversitemizin ‘madencilik’ alanlarında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesine ve böylelikle etiket sahibi olmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen konuşmada YÖK Başkanı Erol Özvar Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında yer alan üniversitelerimizin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019 yılından bu yana belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerimizde toplantılar düzenlendiğini hatırlattı. Salgın nedeniyle uzun bir süre ara verilen buluşmalara Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile devam ettiklerini belirten YÖK Başkanı Özvar, önümüzdeki aylarda da program kapsamında yer alan üniversitelerimize ziyaretler gerçekleştireceklerini aktardı. YÖK olarak yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde ‘kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı’ bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerinin altını çizen Özvar, yapısal değişim niteliğindeki en önemli gelişmelerden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarını da bu kapsamda değerlendirdiğini ve bu alandaki faaliyetlerini üniversiteler ve tüm paydaşlar ile birlikte bundan sonra da güçlendirerek, devam ettirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi. Özvar konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğu görülüyor. Ancak tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları, gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur. Halbuki özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz, kendi bölgelerinde kurumsallaşmasını tamamlayarak, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için üretemeyecekleri işleri başarabilir, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bir kısmının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır. İhtisaslaşmaya katkı sağlayacak yeni üniversitelerimiz, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilecekler ve bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılar sunabileceklerdir. Bu yaklaşım, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında ‘Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir’ eylem başlığı olarak açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir. Halihazırda Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’ kapsamında, 2016 yılında 5, 2018 ve 2019 yıllarında ilave 5’er üniversite olmak üzere toplam 15 üniversite ile sürece devam edilmektedir. Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek, 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum.”

Söz konusu programın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için, özellikle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere Bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ve YÖK’ün yanı sıra illerdeki Valiliklerin, Belediyelerin, Kalkınma Ajanslarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üniversitelerimize bu süreçte verecekleri destek ve katkıların büyük önem arz ettiğini aktaran Özvar, bu süreçte projeye destek veren ve verecek olan tüm paydaşlara teşekkür ederek, konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından programa yeni dahil edilen 7 yeni üniversite ilan edilerek, bu üniversitelerin rektörlerine program beratları YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi. YÖK tarafından yürütülmekte olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında 2016 yılında pilot 5 üniversite, 2018 yılında 5 üniversite ve 2020 yılında 5 yeni üniversite seçilerek, toplam 15 üniversite sayısına ulaşılmıştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Üniversitemizin de arasında bulunduğu 7 üniversitenin daha programa dahil edilmesinin ilan edilmesiyle programdaki üniversite sayısı 22’ye yükselmiş oldu.

Gerçekleştirilen program ve Üniversitemizin ‘madencilik’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bütün dünyada, yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgeler, öğrenme, bilgilendirme ve yenilik konusunda temel nokta olarak görülmektedir. Her bölgenin farklı bir üretim kapasitesi, karşılaştırmalı üstünlükleri, coğrafi karakteristikleri, kurumları, politikaları ve değerleri vardır. Üniversitemiz de Gümüşhane ilimizin baskın olduğu bu temel üstünlükler neticesinde ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’ kapsamında ‘madencilik’ alanlarında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edildi. ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’ üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılmasını, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlamayı, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlanıyor. Yükseköğretim Kurulu, bölgesel imkânlarımızı ve gelişme alanlarını bir arada değerlendirerek üniversitelerimizin bölgeye hizmetlerinin önem kazanması ve başarılı olması ile ilgili yoğun çalışmalar yürütmektedir. Burada ana nokta, üniversite olarak yerel düzeyde yapacağımız araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak bir nevi dönüşüme katılması hedeflenmektedir.

Neden Madencilik alanında ihtisaslaşma aldığımıza bakacak olursak;

Gümüşhane Üniversitesi olarak Madencilik Teknolojileri alanında tüm Türkiye’deki üniversiteler arasında sıralamada ilk 10 üniversite içerisinde bulunmaktayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu Yetki Belgesi’ne sahibiz. Daha öncesinde de maden firmalarımız Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.Ş. ile Kurumsal İş Birliği, GÜMÜŞTAŞ Madencilik ve Ticaret A.Ş. ile Kurumsal İş Birliği ve AŞKALE Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kurumsal İş Birliği protokollerini de bu amaç doğrultusunda yapmıştık.

Üniversitemiz, ‘madencilik’ alanında tecrübeli bir altyapıya sahiptir. Üniversitemiz Jeofizik Mühendisliği’nde 2 Profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Doktor, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Jeoloji Mühendisliği’nde 4 Profesör, 5 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Maden Mühendisliği bölümümüzde ise 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi yer almaktadır.

Üniversitemizin Laboratuvar İmkânları;

Maden Mühendisliği Laboratuvarı; Maden İşletme ve Cevher Hazırlama

Jeoloji Mühendisliği Laboratuvarı; Kesit Atölyesi

Araştırma Mikroskobu Laboratuvar; Uygulamalı Jeoloji ve Örnek Hazırlama

Jeofizik Mühendisliği Laboratuvarı,

Harita Mühendisliği Laboratuvarı; Görüntü İşleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Ölçme

Kimya ABD Laboratuvarı (Lisansüstü); Kimya 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Gümüşhane Üniversitesi olarak üstlendiğimiz Ar-Ge Stratejisi ve Politikalarımız;

Eğitim öğretimde kaliteyi arttırmayı amaçlayan, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda rekabet edebilir bir Üniversite olmak, bilimsel araştırma kaynaklarını ve kalitesini arttırarak özellikle toplumsal ve ekonomik faydası yüksek projeler/faaliyet gerçekleştirmek ve paydaşlarımızla iş birliği içerisinde toplumun ihtiyacı olan alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik nitelikli hizmetler üretmektir.

Odaklandığımız Amaç ve Hedeflerimiz;

Ar-Ge Alanında:

Bilimsel anlamda Üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin uluslararası tanınırlığını arttırmak, ulusal ve uluslararası proje (BAP, TÜBİTAK, Santez, Horizon vb.) sayısını artırmak, SCI, SSCI, AHCI ve alan indekslerinde yayın yapılmasına yönelik teşvik ve eğitimlerin sayısını artırmak. Bölgedeki maden sektörüyle üniversite arasında ar-ge iş birliği sayısını yapılan protokollerle arttırmak, çevreci madencilik faaliyetlerinde bulunulması için bilimsel ve teknik bir ortam oluşmasını sağlamak, Bölgedeki madencilik işletmelerinin ihtiyacı olan analiz hizmetlerini sağlanmak, Odak/ihtisas alanıyla yakından ilişkili bölümlerin laboratuvar alt yapısını genişletmek, Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği bölümlerinin mevcut akademik kadrosunu ve ar-ge hacmini genişletmek.

İstihdam Alanında;

Bölgedeki madencilik işletmelerinde uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetleri, Gümüşhane’de Maden Lisesi kurma projesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün 25 yılı aşkın deneyimleri ile yeni maden sahaları ortaya çıkarmak ve bölge istihdamına katkı sunma, üretilecek ham veya yarı mamul maddeler ile ilgili sanayinin kurulmasına katkıda bulunma, DOKA, KOSGEB ve İŞGEM kurumlarıyla iş birliği yaparak bölgesel girişimciliği arttırma, Gümüşhane Maden Müzesinin kurulmasına destek olma, geçmişte üretim yapılmış ancak şu anda faal olmayan maden işletmelerini turizme kazandırmaktır.

Eğitim alanında;

Madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ön lisans/lisans, bölüm/program ve öğrenci sayısını artırma (Gümüşhane MYO Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, Maden Teknolojisi Programı ilk defa öğrenci aldı ve %104 doluluk oranında) madencilik sektörüyle sanayi odaklı lisansüstü tez yaptırılması için gerekli protokoller yapma, ulusal ve uluslararası diğer üniversitelerle ortak kongre/çalıştay/panel/ sempozyum/konferans gibi etkinliklerin sayısını artırma, yurt dışında anlaşmalı üniversitelerle yaptığımız iş birliği faaliyet ve etkinliklerinin sayısını artırma, orta öğretim okulları öğrenci ve öğretmenleri ile doğa eğitim kampları düzenlemektir. İlkokul ve anaokulu öğrencileri düzeyinde yer bilimleri, madencilik ve coğrafya eğitimleri düzenleme, İSG Uzmanı Belgesi Sınavı öncesi eğitim programları ve firmalara sertifika programları düzenlemektir.

Bu amaçlar doğrultusunda Üniversitemizde bulunan madencilik ve madencilikle ilgili bölümlerin bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kapsamlı ve tam donanımlı bir şekilde olması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda nitelikli bilgi üretiminin yanı sıra nitelikli insan yetiştirerek ilimizin bölgesel gelişimine büyük katkılar sunacağına inandığımız ‘madencilik’ alanındaki ihtisaslaşmanın Gümüşhanemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, süreç boyunca tüm destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve tüm üyelerimize, YÖK’de ilgili daire başkanlığımız yönetici ve çalışanlarına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yöneticilerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yöneticilerine, üniversitemizde emeği geçen başta rektör yardımcılarımız, enstitü müdürümüz, dekanlarımız, yüksekokul müdürlerimiz, genel sekreterimiz olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuza, maden firmalarımızın tüm değerli yönetici ve çalışanlarına, her zaman destek olan STK yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
10
açık
Namaz Vakti 21 Mayıs 2022
İmsak 03:06
Güneş 04:54
Öğle 12:24
İkindi 16:19
Akşam 19:44
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31