İstanbul’da gururlandıran Şiran Sempozyumu

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi, Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) tarafından gerçekleştirilen sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Dernek 07.11.2022, 20:50 08.11.2022, 10:18

Kasım 2022 tarihlerinde iki gün boyunca devam eden sempozyumda ilçenin sorunları değerlendirilip; tarım, turizm, sanayi, coğrafya, tarih, kültür, spor ve madencilik gibi konularda proje önerilerinde bulunuldu.

Şiran Kaymakamlığı, Sarıyer Belediyesi, Şiran Belediyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Yeşilbük Belediyesi, ŞİDEF, GÜSİAD ve ŞEKAV İş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dünü, bugünü ve yarınıyla Şiran'ın altyapısından, ekonomisine, kalkınma önerilerinden, tarım ve hayvancılığına, tarih, kültür ve turizminden, şehirleşme kültürüne; madencilik ve yerel kaynaklarına, coğrafya ve demografik değişimlerine kadar birçok konu ele alındı.

“BU KONULARIN TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ”

Şiran paydasında birlik, bütünlük mesajlarının verildiği sempozyuma katılanlar arasında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, ŞİDEF Başkanı Serkan Kaya ile siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Sempozyumun ilk gününde Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.İbrahim Zeybek tarafından Şiran'da Coğrafya-Nüfus ve Göç konuları konuşulurken, KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız tarafından Şiran'da Sosyo Ekonomik Yapı ve Kalkınma Modelleri değerlendirildi. Prof Dr. Cüneyt Şen Şiran madenciliğini, Tokat GOP Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir ve Zonguldak Bülent Ecevİt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen ise Şiran Tarihi ve Değerleri Odağında Turizm konulu sunumunu yaptı. Gün sonunda İse konuyla ilgili tartışmalar ve öneriler dinleyiciler tarafından yapıldı. Sempozyuma katılan konuşmacılar konuların takipçisi olacaklarını, bu konuların sürekli sıcak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

ŞİRAN İÇİN PROJE ÖNERİLERİ TOPLANDI

Sempozyumun ikinci gününde Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Beyazlı ve Gümüşhane Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Yolcu tarafından Şehirleşme Kültürü, Altyapı ve Ulaşım ile Şiran'da Tarım ve Hayvancılık konulu sunumları gerçekleştirildi. İkinci günün son oturumda hem yüz yüze hem de online ortamda yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Bu çalışma İle mevcut organizasyonun değerlendirmesi yapılarak Şiran'a dair proje önerileri toplanıp kayıt altına alındı. Etkinlik sonrasında İlçenin sorunları değerlendirilerek; tarım, turizm, sanayi, coğrafya, tarih, kültür, spor ve madencilik gibi konularda proje önerileri incelendi.

  1. DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ŞİRAN SEMPOZYUMU KAPANIŞ BİLDİRGESİ

5-6 Kasım 2022 Tarihinde İstanbul Sarıyer Belediyesi’nin Maslak’taki Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ŞİRAN SEMPOZYUMU, Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu’nun (ŞİDEF) öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Şiran Kaymakamlığı, Sarıyer Belediyesi, Şiran Belediyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Yeşilbük Belediyesi, Güsiad ve Şekav işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda şehrin altyapısından, ekonomisine, kalkınma önerilerinden, tarım ve hayvancılığına, tarih, kültür ve turizminden, şehirleşme kültürüne; madencilik ve yerel kaynaklarına, coğrafya ve demografik değişimlerine kadar bir çok konusu ele alındı.

Sempozyumda Sarıyer Belediye başkanı Sn Şükrü GENÇ, Şiran Belediye Başkanı Mutlu ÖZEL, Şidef Başkanı Serkan KAYA ile siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Şiran paydasında birlik-bütünlük mesajları vererek çalıştayda konuşulan konuların takipçisi olacaklarını, bu konuların sürekli sıcak tutulması gerektiğini vurguladılar.

Sempozyumun ilk gününde GÜ Rektörü Prof Dr. H.İbrahim ZEYBEK tarafından Şiran’da Coğrafya-Nüfus ve Göç konularını; KTÜ öğretim üyesi Prof Dr. Oktay YILDIZ tarafından Şiran’da Sosyo Ekonomik Yapı ve Kalkınma Modellerini; Prof Dr. Cüneyt Şen tarafından Şiran Madenciliği,  Tokat GOP üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Alpaslan DEMİR ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi  Doç. Dr. Hamza EKMEN tarafından Şiran Tarihi ve Değerleri Odağında Turizm konularını içeren sunumlarını yaptılar ve akabinde konuyla ilgili tartışmalar ve öneriler dinleyiciler tarafından yapıldı.

Sempozyumun ikinci gününde ise KTÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Dilek BEYAZLI ve GÜ Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr Halil YOLCU tarafından Şehirleşme Kültürü, Altyapı ve Ulaşım ile Şiran’da Tarım ve Hayvancılık konulu sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci gün son oturumda hem yüz yüze hem de online ortamlarda yuvarlak masa/arama toplantıları şeklinde hem mevcut organizasyonun değerlendirmesi yapıldı, hem de Şiran’a dair proje önerileri toplanılarak kayıt altına alındı.

Programa ülkenin değişik yerlerinden katılım sağlayan Şiranlı ve/veya Şiran paydasında buluşan çok sayıda misafir yanında Youtube kanalı üzerinden canlı yayına 2000 üzerinde izleyici ile etkinlik oldukça etkileşimli olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ, Şiranlılar tarafından oluşturulan bu birlikteliğin çok değerli olduğunu vurgulayarak, bu sempozyumun devamının mutlaka yapılması gerektiğini, sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Etkinliğin tamamına katılan GENÇ,  tartışılan konular ve çözüm önerilerinin yerinde olduğunu ve bunların takipçisi olunması gerektiğini vurguladı.

Şiran Belediye Başkanı Mutlu ÖZEL, bu etkinlikten duyduğu memnuniyeti ve hemşerileri ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. ÖZEL daha sonra Şiran’da göreve geldiği günden beri yaptığı faaliyetleri, Şiran’ın genel durumunu ve projelerini konuklarla paylaştı.

ŞİDEF başkanı ve sempozyum düzenleme kurulu başkanı Serkan KAYA, hayallerinin Şiran olduğunu, dertlerinin Şiran olduğunu, Şiran paydasında bir araya gelen onlarca dernekle yıllardır Şiran için mücadele verdiklerini belirterek bu sempozyumu planladıklarını ifade etti. Organizasyonun her aşamasında bizlere destek veren hemşehrimiz Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ beyefendiye ve organizasyonun düzenlenmesindeki emeklerinden ötürü Sarıyer Belediyesi Basın danışmanı Cengiz KAHRAMAN’a teşekkür ediyorum diyen KAYA, bu sempozyumda Şiran sorunlarını ele aldıklarını, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ifade etti. KAYA, bu sempozyum sonrasında belirlenen temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin kayıt altına alındığını, bunların siyaset kurumu, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi için takipçisi olacaklarını bildirdiler.

Sempozyumun akademik düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Oktay YILDIZ, şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında günübirlik değil elli yıllık yüz yıllık planlamalar yapıldığını, bir problemi çözmek için önce ölçmek ve tespit etmek gerektiğini ifade ederek birincisi yapılan bu sempozyumda akademik, yerel ve gurbet bakışı ile Şiran’ın genel problemlerini konuştuklarını, bunları bilimsel anketlerle sıraladıklarını ve bunlara dair çözüm önerilerini belirlediklerini ifade etti.  YILDIZ, etkinliği organize eden ŞİDEF’e destekleyen kurumlara ve farklı üniversitelerden zamanlarını ayırıp gelen akademisyenlere teşekkrü etti. Geleneksel hale getirilecek sempozyumun 2.sinin 2023’de Şiran’da yapılacağının altının çizildiği etkinlikte sonuç bildirgesinde bilimsel yöntemlerle elde edilen verilere dayalı tespit edilen problem ve çözüm önerileri YILDIZ tarafından okundu.

Bu kapsamda öne çıkan/tespit edilen konular şunlardır:

Sempozyumdaki bilim insanlarının ve katılımcılarının değerlendirmesinde Şiran kalkınmasında en önemli başlık olarak tarım ve hayvancılık ön plana çıkmış, ilçede istihdama katkı sağlamak üzere sanayi yatırımlarının ve turizm yatırımlarının da yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Tarımsal anlamda Tıbbi ve Aromatik bitkiler ve Şiran Şeker fasulyesi en önemli ve potansiyel tarımsal ürün olarak öne çıkmış, ardından ise yem bitkileri ve hububatlar önerilmiştir.

Sempozyumda katılımcılar tarafından Şiran’a dair en önemli problemler olarak ulaşım, istihdam, nitelikli insan kaynağı eksikliği, tarımda modernizasyon, sosyal yaşam eksikliği, göç sorunu, tarımda arazinin parçalı yapısı, şehir merkezinde yerleşim yerlerinin (arsa/daire) yüksek fiyatları öne çıkmıştır. Şehrin tarihi ve kültürü büyük bir zenginlik olarak vurgulanmış ve bu zenginliklerin ekonomik değere dönüşümü için araştırma faaliyetleri, tanıtım ve farkındalıklarla markalaşma yolunda çalışmalar yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Tomara ve Kalur manastırı başta olmak üzere yeşil yol ile de entegre turizm rotaları ile şehrin turizmden yeterli destek almasının yolu açılmalıdır. Şehrin imar planlarının revize edilmesinin, yeni ve ucuz yerleşim alanları açılması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. Kentin mevcut kullanıcıları, öğrencileri, gençleri ve kenti belirli periyotta kullanan kentliler için daha  yaşanabilir kılınması için projeler üretilmesinde hemfikir olunmuştur. Tarım ve hayvancılığa dayalı, yerel ürünlerin ve istihdamın desteklendiği yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi için startejiler üretilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

-Somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması

Şiran’ın gelecek 50 yılında yapılması gereken projelerin ve yatırım alanlarının değerlendirildiği oturumda tarım, altyapı/ulaşım, eğitim alanlarına odaklanılması öncülleştirilmiştir.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun Şiran’a yatırım yapma arzusunda olduğu ifade edilen sempozyumda katılımcılar ve akademisyenler tarafından Şiran için prestij projeleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

1-Tarsun dağı Tüneli ve Gölova yolu: Şiran’ın Karadeniz’e limana açılması ve Karadeniz bölgesinin Orta Anadolu ve Akdeniz’e ulaşım aksının en rantabl güzergahının bu hat olduğu vurgulandı ve bu konuda her kesimin sürece katkı vermesi gerekliliği ifade edildi.

2-Şiran-Kelkit Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması: Çilhoroz dağı üzerinde Kelkit ilçesi ile birlikte kullanılacak bir organize sanayi bölgesi hazırlığının yapılmasının gerekliği vurgulandı. Zigana Tüneli ve Tarsun dağı tüneli sonrasında Trabzon limanına yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede olacak OSB bölgesi sayesinde ülkemizde 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek başka bir bölge olmadığı, bunun bir fırsat olduğu, ciddi yatırım çekme potansiyeli bulunduğu ve özellikle tarımsal sanayi başta olmak üzere orta-yüksek teknoloji için de bir yatırım fırsatı olabileceği belirtilerek kısa vadede bu yatırım için fizibilite çalışmasına başlanması kararı alındı.

3- Tarım ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi: Potansiyel yatırımcılar için tarım ve hayvancılık alanında yatırım ortamları hazırlanmalı ve özellikle genç nüfusun bu sektöre yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

4- Gaz beton tesisi yatırımı: Şiran OSB veya farklı bir lokasyonda gazbeton tesisi kurulumu özel müteşebbislerce yapılmalıdır. Bu konuda potansiyel yatırımcılarla ve/veya konsorsiyumlarla görüşmeler yapılmalıdır. Yatırımcı için uygun yatırım zemini hazır edilmelidir.Temel girdiler olan Kum, çimento, kireç, alçı, alüminyum, demir ve su  bölgeden rahatlıkla temin edilebilir durumda olup, ülkemizde 8 üretici firma ve 16 üretim tesisi ( en yakın K.maraş) mevcuttur. Yurt içi Pazar dışında yurt dışı pazarda ana alıcıların ilk sırasında Gürcistan gelmektedir. Ulaşım aksları ve bölgesel durum göz önüne alındığında rantabl bir yatırımdır.

5-Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi: İlçenin her kademe eğitim kurumların altyapısı (fiziksel, teknolojik ve insan kaynağı açısından) güçlendirilmeli, ilçe eğitim öğretimde cazibe merkezine dönüştürülmelidir.

6-İlçede Kobi-Tarım-Turizm üçlemesinin olduğu bir köy projesi: Şehre yakın bir lokasyonda, turizm akslarının üzerinde içerisinde tarımsal üretim (tıbbi aromatik bitkiler, bal, fasulye, göğem eriği vb…), kobi ölçeğinde üretim (kök pekmezi, kilim, kuşburnu ürünleri, vb…) olan ve turizme açılmış, içerisinde kültürel değerlerin yaşatıldığı, ürünlerin satışının gerçekleştirildiği bir köy oluşturulmalı, bunun için Doka/Dokap/AB kaynakları gibi kaynaklara yönelinmelidir.

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Haziran 2024
İmsak 02:46
Güneş 04:44
Öğle 12:28
İkindi 16:27
Akşam 20:01
Yatsı 21:50