19 Aralık 2011 Pazartesi 15:33
Milletvekili Aydın'dan Bütçe Değerlendirmesi
banner305

  AK Parti Gümüşhane Milletvekili DOç.Dr. Kemalettin Aydın, yaptığı açıklama ile 2012 yılı Bütçesini değerlendirerek, Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdi.Türkiye ekonomisinin 2010 yılında yüzde 9, 2011 yılının ilk yarısında ise yüzde 10,2’lik büyüme oranı ile küresel büyüme liginde en üst sıralarda yerini aldığını kaydeden Aydın, oldukça uzun açıklamasında şu görüşlere yer verdi:2012 yılı bütçesi de, geçtiğimiz AK Parti iktidarları döneminde uygulanan diğer yıllarda olduğu gibi 2012 bütçesi de ülkemizi 2023 vizyonuna daha da yaklaştıran bir bütçedir.9 yıl üst üste gelişen ve kalkınan Türkiye’mizin 10. bütçesini de gelişen ve büyüyen istikrar ile gerçekleştirmek tek başına tarihi bir başarıdır.Ülkemizde ilk defa 12 yıl sonrası için gerçekçi hedefler belirlenmiştir.Bölgenin en büyük ekonomisi ve en güçlü aktörü olan Türkiye, bir istikrar adası olarak sadece siyasi etkinliğiyle değil büyüyen ekonomik imkanları ve sunduğu fırsatlarla dünyada en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir ve Ülkemizin gerçekleştirdiği başarılar bölge için de ilham kaynağı olmaktadır.AK Parti Türkiye’nin imkan ve kaynaklarını Türkiye’ye kazandırıyor.Artik ülkemizde IMF komiserleri siyasi ve ekonomik gündemimizin başrolünde değildir. Vesayet dönemini komiser ekonomisini AK Parti iktidarları sonlandırmıştır.Milletine inanan, Milletinden güç alan başarılı bir hükümet önderliğinde, küresel krize rağmen 2002 yılından günümüze mali disiplin ve istikrar ile yürütülen bütçe programı ile gelinen noktayı ve gelecek hedeflerimizi özetlemek gerekirseBİLİME, TEKNOLOJİYE VE AR-GE’YE DAHA FAZLA KAYNAK AYIRIYORUZ2012 yılı bütçesinde başta TÜBİTAK Ar-Ge projeleri olmak üzere, üniversite ve sanayi kesimi Ar-Ge projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2012 yılında yaklaşık 1,5 milyar TL ödenek öngördük.2002’den bu yana araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verirmiş ve büyük oranda kaynak ayırmıştır. Bütün bu çabaların sonucu olarak Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı 2002’de binde 5,3 iken bugün bu oran yüzde 1’i aşmıştır. Hedefimiz orta vadede bu oranı yüzde 2’ye 2023 yılında ise yüzde 3’e yükseltmektir. Hedefimiz ülkemizi katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkartmak ve böylece dünya piyasalarına katma değeri ve kar marjı yüksek ürün ve hizmetler sunmaktır.İŞSİZLİK İLE MÜCADELE


Krizde yüzde 16,1’e yükselen işsizlik oranını Temmuz 2011 itibariyle yüzde 9,1’e düşmüştür. Daha aşağıya çekilmek için tarihi projeler hızla hayata geçirilmektedir.KARAYOLLARIİlk olarak Hükümetlerimiz döneminde yolcu ve yük taşımacılığının yüzde 90’ından fazlasını sağlayan karayollarına büyük oranda kaynak ayırdık 2002 yılında 6.101 km olan bölünmüş yol ağımızı yapılan yatırımlar sayesinde Ekim 2011 itibarıyla 3 kattan fazla artırarak 21.227 km’ye ulaştırmıştır.  2015 yılında toplam bölünmüş yol uzunluğunu 26.000km’ye, 2023’te ise 36.500 km’ye çıkarmayı hedefliyoruz.DEMİRYOLLARI1950’li yıllardan itibaren önemli ölçüde ihmal edilen demiryollarına da önemli ölçüde kaynak aktarıyoruz. Son 9 yıldır yıllık ortalama yaklaşık 135 km yeni demiryolu inşa edilmiştir. 1950 ile 2002 döneminde yıllık ortalama sadece 18 km yeni demiryolu yapılmıştır Sadece yeni demiryolu inşası ile yetinilmeyip aynı zamanda 6.367 km’lik demiryolu yenileme çalışmasını da tamamlanmıştırHAVAYOLLARIHükümetlerimiz döneminde havacılık alanında daçok önemli mesafeler kat edilmiştir 2002’den bu yana ülkemizdeki aktif havaalanı sayısını 25’ten 46’ya çıkardık ve havaalanlarının yıllık yolcu kapasitesini 33,8 milyondan 2010 yılı sonu itibariyle 102,8 milyona yükselmiştir. Aynı dönemde Türk hava taşımacılığı sektörünün yıllık cirosu 2,2 milyar dolardan 12 milyar dolara ulaşmıştır.EĞİTİM2002-2003 eğitim-öğretim döneminde; okul öncesi için yüzde 11,7, ilköğretim için yüzde 96,5, ortaöğretim için yüzde 80,8 ve yükseköğretim için yüzde 27,1 olan okullaşma oranları; 2010-2011 eğitim döneminde sırasıyla yüzde 29,9, yüzde 107,6, yüzde 93,3 ve yüzde 58,5 seviyelerine ulaşmıştır. Hükümetlerimiz döneminde yapılan derslik sayısı toplam 163.612 olmuştur. Bu dönemde 238.889 kadrolu öğretmen ataması yapılmıştır. Toplam üniversite sayısını, 2002 yılında 76 iken 2011 yılı Eylül ayı itibarıyla 165’e yükselmiştir. Ülkemizde eğitimin kalitesinin artırılması için başlattığımız FATİH Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki derslikleri internet, akıllı tahta ve diğer bilgi teknolojileri ekipmanlarıyla donatıyoruz.  Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak üzere uzaktan eğitim merkezleri açıyoruz. Öğrencilere ise tablet bilgisayar vermeye başlıyoruz. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçe ödeneklerini yüzde 14,8 oranında artırarak 39,2 milyar TL’ye çıkartıyoruz. Böylece 2012 yılında da, Milli Eğitim Bakanlığı en büyük bütçeye sahip icracı bakanlık olma özelliğini sürdürmektedir. Yükseköğrenimi ülke geneline yayıyoruz, fiziki imkan ve personel yapısını güçlendiriyoruz Bütçe ile 103 devlet üniversitesine kaynak sağlıyoruz. Üniversitelerimizin fiziki kapasitesini ve öğrenci sayısını esas alan, objektif bir bütçeleme yapıyoruz. Üniversitelerimizin toplam ödeneğini 2012 yılında yüzde 15,6 artırarak 12,7 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Yeni kurulan üniversitelerimizin ödeneklerini ise daha fazla artırarak kurumsal alt  yapılarını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda 41 yeni üniversitenin ödeneklerini 2012 yılında yüzde 27,3 artırarak 2,1 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Başta yeni kurulan üniversiteler olmak üzere üniversitelerimizin öğretim elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için ilave 9.000 adet atama izni veriyoruz. 2012 yılında üniversite harçlarında hiçbir artış yapmıyoruz. 2012 yılında öğrencilere sağlanan burs desteği ödeneklerini öğrenci artışlarını da dikkate alarak yüzde 20,9 oranında artırıyoruz. Öğrenim ve harç kredisi desteği ödeneklerini yüzde 17,3 oranında, ilköğretim ve ortaöğretimde taşımalı eğitime yapılan desteği ise yüzde 37,1 oranında artırıyoruz. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı desteğine devam ediyoruz.Fatih Projesini hayata geçiriyoruz.TEŞVİKLER Orta vadede istihdamı artırmak için birçok tedbir aldık. İlk olarak 2009 yılında yeni bir yatırım teşvik sistemini uygulamaya koyduk. 2009 yılının ortasından bugüne kadar 7.694 adet teşvik belgesi verilmiş, bu teşvik 31 belgeleriyle yaklaşık 100 milyar TL’lik yatırım yapılması ve bu yatırımlarla 232 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca, hem istihdamı artırmak hem de kayıt dışılıkla mücadele için bu dönemde Hükümetimiz işveren sigorta prim payını yüzde 19,5’ten yüzde 14,5’e indirmiş, yani prim yükünde yüzde 25,6’lık bir iyileşme sağlanmıştır. Diğer taraftan kadın ve gençlerin istihdamına yönelik prim teşvikleri sağladık. Bu çerçevede yürürlüğe koyduğumuz tüm prim indirimi ve teşvikler için ayırdığımız kaynak toplamı, 2008-2012 yılları arasında 20 milyar TL’yi aşmıştır.DESTEKLEMELER ARTARAK DEVAM EDİYOREsnaf kredi faiz desteği, tarımsal kredi faiz desteği, ihracat desteği, KOBİ destekleri ve teşvik ödemeleri için ayırdığımız kaynağı enflasyonun neredeyse iki katına yakın artırarak 2,8 milyar TL’ye yükseltiyoruz. Ayrıca istihdam maliyetlerini azaltmak amacıyla yürürlüğe koyduğumuz işveren primindeki 5 puanlık indirim uygulamasını sürdürüyoruz. Bu amaçla 2011 yılı ödeneklerini yüzde 15,5 oranında artırarak 5 milyar 469 milyon TL’ye çıkartıyoruz.BÖLGESEL GELİŞME PROJELERİ HIZLANDIRIYOR2012 bütçesi ile GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projelerine kaynak aktarmaya devam ediyoruz.Bu projeleri 642 sayılı KHK ile kurduğumuz Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ile güçlendirdik.YATIRIMLARA DAHA ÇOK KAYNAK AKTARIYOR2012 yılında toplam yatırım ödeneklerini 2011 yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 24 arttırarak 32,7 milyar TL’ye çıkartıyoruz 2002 yılında 8,5 yıl olan kamu yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresini, 2011 yılında sağladığımız ilave ödeneklerin katkısıyla 3,3 yıla kadar düşürdük.BÜTÇE AÇIĞI KAPANIYORAK Parti öncesindeki dokuz yılda yani 1994-2002 döneminde ortalama bütçe açığı yüzde 7,7 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Son dokuz yıllık iktidarımız döneminde (2003-2011) ise ortalama bütçe açığını yüzde 3,3 seviyelerine indirmiş olacağız. Bu başarı tesadüf değildir. Sağlanan siyasi istikrarın ve güven veren doğru politikalarımızın bir ürünüdür.YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA KAYNAK AKTARIYOR2012 yılı bütçesinde mahalli idarelerin gelir paylarını yüzde 16,5 oranında artışla 27,6 milyar TL olarak öngördük. Ayrıca kırsal kesimin altyapısını desteklemek amacıyla KÖYDES (550 milyon TL) ve SUKAP (500 milyon TL) Projelerine toplam 1 milyar 50 milyon TL kaynak ayırdık. Mahalli idarelerde çalışan ihtiyaç fazlası personeli merkezi idarede istihdam edeceğiz. Bu sayede mahalli idarelerin personel giderleri azaltılarak daha rasyonel çalışması sağlanacaktır.Bunların yanı sıra;Devredilen Köy Hizmetleri personelinin maaşları için İl Özel İdarelerine transfer yapmaya devam ediyoruz.Nüfusu 10 binin altındaki belediyelerimizi denkleştirme ödeneği ile ayrıca destekliyoruz.Sokak aydınlatma bedellerini Hazineden ödemeyi sürdürüyoruz.Belediyelerin katı atık tesisi yapımını destekliyoruz.Atık su arıtma tesislerine enerji desteği sağlıyoruz. Bu suretle 2012 yılında mahalli idarelere toplamda 31,5 milyar TL destek sağlamayı öngörüyoruz.AFETLER NEDENİYLE ALTYAPISI ZARAR GÖREN BELEDİYELERE YARDIM ETTİKYurdumuzun değişik yerlerinde cereyan eden sel felaketleri başta olmak üzere, afetler neticesinde orta çıkan sıkıntıların giderilmesi ve vatandaşlarımızın yaralarının en kısa zamanda sarılması için gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Yalnızca bugünün değil geçmişin sıkıntılarını da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 1999 -2001 yılları arasında meydana gelen afetler dolayısıyla altyapı hasarına uğrayan belediyelerin zararlarının karşılanabilmesi için gerekli kanuni düzenlemeleri yaptık ve bu kapsamda 2011 yılı içerisinde 136,3 milyon TL kaynağı belediyelere ödenmesi için İller Bankasına aktardık.ÇİFTÇİMİZE DESTEĞİ ARTIRIYORUZÇiftçimizi alan ve ürün bazında desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2012 yılında 7 milyar 180 milyon TL destekleme ödemesi yapmayı planlıyoruz. Böylece 2011 yılı bütçesine göre artış oranı yüzde 19,7 olmaktadır. Destekleme ödeneklerine, kredi faiz desteği ve tarımsal ürünlerin alımına ilişkin sübvansiyonlar gibi diğer destekleme ödeneklerini dahil ettiğimizde tarım kesimine toplamda yüzde 14 artışla 11 milyar TL düzeyinde destek öngörüyoruz.Tarım sigortalarının kapsamını genişleterek çiftçimizin ürün ve üretim araçlarını teminat altına aldık. Tarım sigortaları için öngördüğümüz ödeneği 2012 yılında yüzde 157 oranında artırdık. Akaryakıt ve diğer girdi fiyatlarındaki artıştan dolayı çiftçilerimizin mağdur olmaması için mazot desteği birim fiyatlarını yüzde 9 ile yüzde 25 oranları arasında artırdık. Kimyevi gübre destekleme birim fiyatlarını ise yüzde 9 ile yüzde 16 oranları arasında artırdık. Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve tarımsal alt yapının güçlendirilmesi amacıyla uyguladığımız kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ödeneklerini yüzde 40 oranında artırdık.Hayvancılık destekleri ödeneklerini ise 2011 yılı ödeneğine göre yüzde 46 oranında artırdık.SOSYAL YAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZSosyal harcamalar için daha fazla kaynak ayırıp dezavantajlı kesimleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarılan kaynağı 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 39 oranında artırarak yaklaşık 3 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tazmin etmeye devam ederek sosyal barışı ve devlete güveni pekiştiriyoruz. Özürlü vatandaşlarımıza desteği artırıyoruz Özürlü eğitimi için ayrılan kaynağı yüzde 20,4 oranında artırarak 1,2 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2012 yılında yaklaşık 240 bin özürlü vatandaşımızın eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyoruz. Özürlü evde bakımı için ayrılan kaynağı yüzde 28,7 oranında artırarak 2,9 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2012 yılında ortalama 385 bin kişinin evde bakım giderlerini karşılamayı hedefliyoruz.BÜTÇEMİZİ TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI HALE GETİRİYORUZÖncelikle kız öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları amacıyla, ortaöğretim öğrencilerinin taşımalı eğitimine ayırdığımız kaynağı yüzde 95,2 oranında artırıyoruz. Bu şekilde kızlarımızın okumasını teşvik ederek Anayasa değişikliği ile getirilen pozitif ayrımcılığı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadın istihdamını artırmak amacıyla Mayıs 2008-Mayıs 2009 döneminde yeni işe alınan ve fiilen çalıştırılan 18 yaşından büyük kadınlar için sigorta primine ait işveren hissesinin belli oranlarını 5 yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılamaya devam ediyoruz. Şartlı nakit transferiyle özellikle kız öğrencilerimizin okula devamını teşvik ediyoruz. Fiziksel ve cinsel istismara ve şiddete uğrayan kadınlarımızın, psikososyal sorunlarının çözümlenmesi ve şiddetten korunması için faaliyet gösteren kadın sığınma evlerinin sayısını 2011 yılında açtığımız 7 adet sığınma evi ile birlikte 51’e ulaştırdık. 2012 yılında sığınma evlerini daha da yaygınlaştırmak için gerekli kaynağı tahsis ettik.Kadın çiftçilerimize yönelik olarak düzenlenen eğitimlere devam ediyoruz.KAMU ÇALIŞANLARINI ENFLASYONA EZDİRMİYORUZ2012 bütçesi ile aynı veya benzer kadro ve görevlerdeki kamu personeli arasındaki ücret adaletinin sağlanması temel hedefimizdir.  Buna yönelik kaynak da tahsis edilmiştir.İktidara geldiğimiz 2002 yılı sonundan bu yana memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, hep enflasyonun üzerinde ücret ve maaş artışı yaptık.Mesela 2011 yılında;- Memurların aylık ve ücretlerinde Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4,22 artı yüzde 4 oranında artış yapılmıştır.- Ayrıca denge tazminatı Ocak ayından itibaren ilave 80 TL artırılmıştır.- Devlet memurlarına eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği Ocak ve Temmuz aylarında 20’şer TL artırılmış ve sözleşmeli personele de aile yardımı ödeneği verilmeye başlanmıştır.Sendikalı personele üç ayda bir 45 TL ödeme yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu artışlar sonucunda 2010 yılı sonunda aile yardımı ödeneği dahil 1.300 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 18,3 oranında artarak 1.538 TL’ye yükselmiştir. Benzer şekilde ortalama memur maaşı ise 1.577 TL’den yüzde 14,1 artışla 1.799 TL’ye çıkarılmıştır. Bu oranlar 2011 yılsonu enflasyon tahminimizin yaklaşık iki katıdır. 2002 yılsonundan 2011 yılı Eylül ayına kadarki dönemde enflasyondaki ( TÜFE) kümülatif artış yüzde 116 olmuştur. Buna karşılık söz konusu dönemde aynı bazlı;En düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken, 2011 Ekim ayında 1.538 TL’ye çıktı, artış yüzde 292,3 oldu.Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 TL iken, 2011 Ekim ayında 659 TL’ye çıktı, artış yüzde 257,6 oldu.En düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayında 257 TL iken, 2011 Ekim ayında 814 TL’ye çıktı, artış yüzde 216,5 oldu.En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 Aralık ayında 149 TL iken, 2011 Ekim ayında 660 TL’ye çıktı, artış yüzde 344 oldu.En düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık ayında 66 TL iken, 2011 Ekim ayında 492 TL’ye çıktı, artış yüzde 647 oldu.En düşük memur emekli aylığı 2002 Aralık ayında 377 TL iken, 2011 Ekim ayında 976 TL’ye çıktı, artış yüzde 159,3 oldu.65 yaş aylığı 2002 Aralık ayında 24 TL iken, 2011 Ekim ayında 110 TL’ye çıktı, artış yüzde 347,8 oldu.Muhtar aylığı 2002 Aralık ayında 97 TL iken, 2011 Ekim ayında 384 TL’ye çıktı, artış yüzde 294,6 oldu.Bu maaş tutarları ve artış oranları ile çalışan, emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın mali durumlarının 2002 yılına göre iyileştiğini, gelirlerinde reel artışlar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.SAĞLIĞA AYRILAN KAYNAĞI ARTIRIYORUZ2012 yılında yeşil kart sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu’na devrediyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde yeşil kart ödemeleri hariç Sağlık Bakanlığının harcama tutarı sadece 2,4 milyar TL idi. İktidarda olduğumuz 9 sene içinde bu kaynağı yaklaşık 6 katına çıkartarak 2012 yılında 13,8 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2002 yılında 9,9 milyar TL olan toplam sağlık harcamalarını ise 2012 yılında yaklaşık 4,5 katına çıkartarak 44,3 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2011 yılında aile hekimliği uygulamasını tüm illeri kapsayacak şekilde genişlettik. 2012 yılında aile hekimliği ödeneklerini 2011 yılsonu harcama tahminine göre yüzde 10,7 artırarak 3,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz. 2010 yılı sonunda başlatılan hava ambulansı uygulamasına devam ediyoruz. Şu anda 2 uçak, 18 helikopterden oluşan hava ambulans sistemine 2011 yılsonuna kadar 3 uçak daha ilave edeceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşın kar kış demeden sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için 75 tanesi kar paletli olmak üzere 1.355 adet ambulans alıyoruz.Evde sunulan sağlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında 100 bin kişiye ulaştırmayı öngördüğümüz bu hizmeti 2012 yılında 140 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan zor kış şartları nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken gebe kadınlar için “Misafir Anne Projesi”ni uygulamaya koyuyoruz. Bu proje ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yüksek orandaki bebek ölümlerinin önüne geçmeyi planlıyoruz.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2011 yılsonu harcama tahminine göre yüzde 31 artışla 69,1 milyar TL transfer yapmayı öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak transferlerdeki bu artışta 2012 yılında yeşil kart sağlık hizmetlerinin SGK’ya devredilmesi ve yapılacak intibak düzenlemesi etkili olmuştur. 2012 yılında sosyal güvenlik açık finansmanını 2011 yılsonu harcama tahminine göre yaklaşık yüzde 59 oranında artırarak 25,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz.TÜRKİYE’NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZTurizm pazarında en çok turist çeken ilk beş ülke arasında yer almasını sağlamak için ülkemizin yurtdışında tanıtımına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla, 2012 yılında ayırdığımız kaynağı 2011 yılına göre yaklaşık yüzde 10 artırarak 138,4 milyon TL’ye çıkartıyoruz.CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI MALİ YAPILANDIRMASINI GERÇEKLEŞTİRDİKCumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu alacaklarının yapılandırmasına ilişkin 6111 sayılı Kanun ile sadece gelirlerimizi artırmadık, aynı zamanda mükellef ve vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağladık, mahkemelerin ve idarelerin iş yükünü azalttık. Kanundan yararlanmak üzere 5.248.418 adet mükellef başvuruda bulunurken 6.182.767 adet dosyayı ödeme planına bağladık ve 39,4 Milyar TL alacağı yapılandırdık. Yapılandırılan bu alacaklara karşılık Ekim ayı ortası itibarıyla 11,6 Milyar TL tahsilat yaptık. Böylece yapılandırılan alacakların yaklaşık yüzde 29,5’ini tahsil ettik. Türkiye’yi 2023 vizyonuna hazırlayan ve Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine koşar adım yaklaşmasını prensip edinen ve büyümeye paralel olarak Gümüşhane’mizin de yüksek oranlarda yatırımlardan ve imkanlardan faydalanmasını sağlayan Başta Saygıdeğer Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere tüm Bakanlarımıza, Milletvekili arkadaşlarımıza ve ilgililere teşekkür ederim.

Kaynak: www.gumushane.gen.tr

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner333

banner343

banner309

 
Haber 29 Gazetesi
Herkese Açık grup · 10.000 üye
Gruba Katıl
Haber29.NET Facebook Grubumuza Katılın