ECYAD KALESİ

 

Mekke’de 1781 yılında yapıldı

İnşa eden GAZİOSMANPAŞA semtinin isim babası Plevne kahramanı şanı büyük Osman Nuri Paşa idi.

Ecdadın Kutsal Topraklarda revaklardan sonra tek hatırası Ecyad Kalesi 2002 yılında Kral Abdulaziz vakfı tarafından yıkılarak yerine Ehli Beyt Kuleleri adını verdikleri ZEMZEM TOWER adıyla bilinen otel inşa edildi

Sahibi ACCOR gruptu

ACCOR Rotcshildlerin finansal ve stratejik danışmanlığını yaptığı, üst düzey yöneticilerini atadığı ve 4,8 Milyar Dolar hisse sahibi olduğu Avrupa’nın en büyük oteller zinciriydi

(Dünyada hangi taşı kaldırırsanız altından bunlar çıkar)

2010 yılında ACCOR’ UN ZEMZEM’İ Türk misafirlerini ağırladı

ACCOR tam 40 sene boyunca Muhafazakâr Anadolu’yu İran’a kışkış eden Medya Patronu ile Gezi olaylarında Mağazalarını sığınak hizmetine sunan İşadamını MİSAFİR etti.

Hemen arkasından Aday hakkında Amerika’da lobi gecesi düzenlendi

Anlayacağınız İKÖ Genel Sekreteri nin 22 bin dolarlık Süitte Tüsiad mensuplarını ve Doğan Grubunu ağırlaması

Üzerine kendisi için Coca-Cola sponsorluğunda Metropolitan Müzesinde tanıtım ve kaynaşma gecesi düzenlenmesi normaldir

Fazıl SAY’ın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına Avrupa Musevi Basını hakaret ederken Gazetelerinde yayınladıkları mektubun altına imza atması,

Aynı Zatın İslam ve Müslümanlara türlü hakaretler etmesi

Son kullanma tarihi geçmiş Nişantaşı Aydınlarının millete küfürler yağdırması

 Normaldir,

Fakat bir grup sanatçının Başbakanın Davetine icabet etmesi Gayrı Millidir ve anormaldir,

Başbakan Erdoğan’ın Başbakanlıktan istifa etmeden seçimlere hazırlanması anormal bir durum teşkil etmektedir

Fakat finansörlerin nereden geldiği belli olmayan kaynağı ile Ekmel Beyin özel jetle şehir şehir turlaması normal bir durumdur

Metropolitan Müzesi; Yahudileri ve Siyonizm’i Hıristiyanlığın Tehdit ve Düşman algılamalarından çıkaran Protestanlık ve Evangelizmin A.B.D Temsilcisi, California valisi JOHN JAY tarafından inşa edilen Protestanlığın sembol yapılarından biridir.

Evangelist ler Siyonist Yahudiler gibi Arz-ı mevut adını verdikleri toprakların Yahudilere vaat edilmiş topraklar olduğuna inanır ve Siyonizm’i bir tehdit unsuru olmaktan çıkarır

İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair’ın zorla istifa ettirildikten sonra BEN KATOLİK OLDUM demesi bu yüzdendir,

Çünkü Kilise ile İngiltere’nin yönettiği Siyonist Sermaye VIII. Henry’den bu yana rekabet halindedir

Yani Protestanlık sonrası üretilen Siyonist Hıristiyanlığa hizmet eden Evangelist Protestanlık’ın Sembol Müzesinde Coca-Cola nın ORTADOĞU sorumlusu tarafından baş üstünde ağırlanan ve ‘’İsrail-Filistin hususunda Türkiye Tarafsız olmalıdır’’ diyen bir Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bu tip şeyleri irdelememiz ancak komplo unsurlarından ibarettir

Fakat birkaç gariban sanatçının Başbakanın Haliç Vizyon Toplantısına katılması Yalakalık ve Vatana ihanet olarak nitelendirilebilir

İsraili ve 300 bin şirketle dünyaya hükmeden şebekesini tehdit ve düşman algılamalarından çıkaran ILIMLI ve Kuransız İSLAM projesinin temelleri atılmaya çalışılıyor,

Dinler Arası Diyalog ve Amentü de birleşme safsataları da senelerce bu

Projenin hizmetkarlığını yapmıştır,

 

Türkiye nin Lider yetiştirme sorunu yoktur,

Türkiye nin Liderine sahip çıkacak Ulusal ve Uluslar arası Yaptırım Mekanizmalarını harekete geçirecek Nüfuz ve Lobi sorunu vardır,

Sözünü ettiğimiz Nüfuz ve Lobi faaliyetleri ise para, banka, medya ve bunların tümünden daha önemli olan Tarihi Kökleri harekete geçirme potansiyelidir,

Çünkü Tarihi Köklerin vazgeçilmez ana bileşeni İNSAN dır.

Ve Şebekenin Türk İnsanına yaptığı yatırımla 50 yıllık bir organizasyonu nasıl devlete alternatif hale getirmeye çalıştığını hep birlikte izledik

Öyle ki Kestane pazarındaki bir vaizi 147 okul ve binlerce insanla Milyarlarca Dolar para gücünü kontrol edecek seviyeye getiren,

Siyonizm’in Stratejisyenleri Protestan Siyonist Hristiyanlık gibi, Protestan ve Siyonist Müslümanlığın denemelerini yapmaktadır,

Yani İsrail ve kontrol ettiği Sermayeyi Tehdit algılamalarından çıkaracak ve eskisi gibi Doğuda Kürtler ve Ermeniler, Batıda Yunanlar, Güneyde Rumlar ve Kuzeyde Ruslarla didişecek Protestan Müslüman bir Türkiye ANCAK Büyük İsrail Projesinin petrol ve su kaynaklarının temellerine hizmet edecektir,

Yani Arap Baharıyla 6 ülkede yönetim değişikliği yaşanıp 30 bin kişi hayatını kaybederken çözüm süreciyle 2010 yılından bu yana şehit vermeyen ve KÜRT ortaklığıyla Petrol pazarlamaya çalışan bir Türkiye yerine onlar için daha makbul bir seçenekten söz ediyoruz

Gezi,17 Aralık olayları ile Ortadoğu sınırlarını değiştiren ARAP BAHARI nın bir parçası olup,büyümek yerine yarısı Almanya diğer Yarısı Rusya şekliyle bölünüp evdeki doğalgaz faturalarına UKRAYNA da olduğu gibi İMF KATKISI adı altında vergi koymamız daha makbuldür,

Hatta İMF Kredisiyle Boğaz Sakini Beyaz Türk Yatırımcılarımıza yeni iş sahaları açmamız daha mantıklıdır

17 Aralıktan sonra eğer girişim başarılı olsaydı Muhterem Zat; PARİS uçağı ile getirilip İran’ın başına geçirilen ve tarım arazileri-petrol şirketlerini tekrar pazarlayan İmam Humeyni gibi yüce ideale ulaştığını zannedecekti

Bizlerde 100 yıllık yenilginin her on yılda bir tekrarlanan senaryolarının müzmin mağlupları olacaktık,

İkibin senelik medeniyetin doğal varisi olma ve ‘’Dünyaya Adaletle Hükmetme ideali’’

İnsanı Tüketim aracı değil yaratıcının ve yaşamın en asli unsuru olarak yaşatma felsefesi

Ve bu felsefenin devlet yönetiminde mükemmel bir nizamla icra edilmiş hali Osmanlının NEO hali dahi onları çıldırtmaya yetiyor

Çünkü NEO-OSMANLININ Modernize edilmiş yönetim şekli bölgeye gelmesi durumunda İngiltere ve yönettiği sermaye bavulunu toplayıp gitmek zorunda kalacak

 Buda 300 bin şirketle dünyaya hükmeden şebekenin Otomotiv,Lojistik,Enerji sektörlerine darbe vurmak ve ENERJİ de Rusya ve Kuzey Irak’a mahkum; Nüfus yaş

Ortalaması 58 olan Avrupanın güney Afrika Topraklarına dönmesi demek,

Madem biz Ortadoğu’ya hükmedeceğiz Irak’ta Amerikan İşgaline neden tezkere verdik ve binlerce Müslüman’ın katline göz yumduk diye soranlar aynı tarihte İMF’ ye olan 23 Milyar SDR lik borcun 56 yıl boyunca nasıl alındığını ve her darbeden sonra nasıl arttığını sorgularsa

Bunun cevabını çok rahat bulabilir,

 

Sözünü ettiğimiz şey 350 yıldır kimsenin cesaret göstermeyi teklif dahi edemediği bir kavramı ifade ediyor,

Şerif Hüseyin’e ARAP DEVLETİ sözü verip Osmanlıya karşı bedevileri ayaklandıran İngiltere sizce Bağımsız Kürt Devletini ne kadar yaşatır?

Kürtler ve Barzani’nin onlara devlet kurma sözünü verecek Sermaye ve İngiltere ortaklığına inanacak kadar Ortadoğu tecrübesi yokmu?

Bu tecrübenin nasıl biriktiğini merak edenler Molla Mustafa BARZANİ’ NİN ( Mesut BARZANİ’ NİN babası) Türk Devletine yazdığı mektupları okusun,

Bunuda bir kenara koyun Musul ve Kerkükte ORC nin yaptığı ankette Kürtlerin %91 inin Türkiye Cumhuriyetine bağlanma fikrini desteklediği ortaya çıktı

Çok değil 15 gün önce…

Yani Bu millet parçalanmışlığın ceremesini yıllardır çekiyor

Ve feraseti,acıları,gözyaşları,hatıraları bunu gerektiriyor

Yeterki etnik,dini,kültürel tüm unsurlarını iç tehdit olmaktan çıkarmış yeni Türkiye buna ayak uyduracak icra mekanizmalarını etkin ve sürekli şekilde işleyecek duruma getirebilsin,

Aleviyi Sivasta,Sünniyi Başbağlarda,Solcuyu Taksimde,Sağcıyı Cami Avlusunda öldürüp

Devleti Yönetenlere tehdit diye öğretenlere karşı Ordu-Siyaset-Cumhur-Millet birlikteliği

Sağlanabilsin,

Çünkü;

Devlet Yeni bir Anayasa ve tüm mekanizmaları ile federal sisteme ayak uydurduğu gün Büyük Türkiye nin ayak seslerini işitmeye başlayacağız

Ceyhan’da depolanıp Cebeli Tarıktan geçen ve Atlantis-Pasifik hattında satacak petrol şirketi arayan Türk Gemisinin açıklaması tam olarak budur

Dünya Sermayesinin %83 ünü kontrol eden mekanizmaya REST çeken bir TÜRK-KÜRT ortaklığından söz ediyoruz,

Gözle görülmeyen dünya savaşı milletlerin finans sisteminin içine nüfuz etmiş,

Kitle Halk yığınlarını tüketim araçlarıyla tüketen ve düşünmeyen halk yığınları haline getirmiş SİYONİZM-İNGİLTERE ortaklığıyla Ulus Devletlerarasında cereyan ediyor

Ve bu savaşın olmazsa olmaz unsuru, Sahanın Ön Liberosu TÜRKİYE

Çünkü 300 senelik Sömürü Dünyası Sultan Abdulazizin deniz donanması yakılıp,

Sultan Abdulhamid tahttan indirildikten

Sonra kuruldu

2023.2053.2071 Devlet Vizyonu SİYASİ PARTİLER üzerinde fert-fert Devlet Politikası olarak ‘’Milli Eğitim Bakanlığı’’ Okullarında bu milletin çocuklarına öğretilmelidir

Bolton,Exeter, Sheffield gibi Harranda,İzmirde,Sivasta,Trabzonda,Sarıkamışta

Bu meselenin bir AKP ve ERDOĞAN meselesi olmadığı anlatılmalıdır

Yoksa Ortak Düşmanla savaşırken kamplara bölünmüş

Dünyayı Adaletle yönetme vizyonundan vazgeçmiş

Tarihine,Milletine akılalmaz bir düşmanlıkla yetişmiş

genetiğiyle oynanmış bireyler topluluğu ancak Bolton,Exeter ve Sheffield’a

Ecyad Kalesini yıkıp yerine Zem-Zem Tower’ı inşa eden Kral Abdulaziz vakfının finansörlerine,

Üzerlerinde Ayşe,Fatma,Ahmet,Ali yazılı şişelerin ve Dünyanın taşınabilir su kaynakları nın %25 inin sahibi Coca-Cola’nın halka açık şebeke şirketlerine

hizmet etme gayesi güdecektir,

Bu mesele bir BEKA meselesidir

Safları Sıklaştırın…

 

Zafer Celal – Temmuz 2014

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner333

banner329

banner309

Özel günlerde sevdiklerinize Hediyelennden hediye alabilirsiniz.