Hasan Pir, Yeniden Gümüşhane Kent Konseyi Başkanlığına Seçildi

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra 11 Haziran 2014 tarihinde oluşumunu tamamlayan Gümüşhane Kent Konseyi; mevzuat gereği 2. Yılın sonunda yapılması gereken seçimli genel kurulunu 1 Haziran 2016 tarihinde yaptı.

banner275

Hasan Pir, Yeniden Gümüşhane Kent Konseyi Başkanlığına Seçildi

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra 11 Haziran 2014 tarihinde oluşumunu tamamlayan Gümüşhane Kent Konseyi; mevzuat gereği 2. Yılın sonunda yapılması gereken seçimli genel kurulunu 1 Haziran 2016 tarihinde yaptı.

02 Haziran 2016 Perşembe 09:47
Hasan Pir, Yeniden Gümüşhane Kent Konseyi Başkanlığına Seçildi
banner305
banner331

Gümüşhane Belediye Lokalinde yapılan seçimli genel kurul toplantısında Divan Başkanlığı’nı Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi üyesi Yusuf Erdem yaptı. Diğer divan üyeliklerine ise ise Hüseyin Türkfiliz ve Habip Tanış getirildi.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Gümüşhane Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, kent konseyi çalışmaları ile ilgili bir konuşma ve sunum yaptı.

 

Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir’in konuşmasından sonra gündem gereği Kent Konseyi Başkanı ve 14 kişilik yürütme kurulunun seçimine geçildi.

 

Divan başkanlığına verilen bir yazılı önerge ile Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir  yeniden 3 yıllık dönem için Kent Konseyi Başkanlığı’na aday gösterildi. Başka aday olmadığından yapılan açık oylama ile Hasan Pir, yeniden oy birliği ile Gümüşhane Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

 

14 kişilik Yürütme kurulu üyelikleri için verilen bir önerge ile mevcut yürütme kurulu üyelerinin yeni dönemde de seçilmesi teklifi divan başkanınca üyelerin oyuna sunuldu. Başka aday olmadığından  yapılan açık oylamada Ömer Salantur, Leyla Bostancı, İlhan Yıldız, Ali Gürcan Erkan, Cemal Keleş, Süleyman Turhan,  Hüseyin Türkfiliz,  Ahmet Aykutan, Habip Tanış, Zahide Perktaş,  Hamza Bayrak, Mete Kaya, Ali Doğan, Selma Kaya oy birliği ile yeniden üç yıllık süre için yürütme kurulu üyelerine seçildiler.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan  üyelerden Yusuf Sadık, Gümüşhane kent konseyi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

****************

 

GÜMÜŞHANE KENT KONSEYİ BAŞKANI HASAN PİR’İN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

 

Gümüşhane Kent Konseyi’nin Değerli Üyeleri

Genel Kurulumuzu açarken, hepinizi saygı ile Selamlıyorum.

 

2005 Yılında Yasal kuruluşu tamamlanan ve 2006 yılında ise Yönetmeliği yayımlanarak fiilen kuruluş aşamasına geçen Kent Konseyleri’nin bu yıl 10. Kuruluş yıl dönümü.

Gümüşhane Kent Konseyi; 2006 yılında Yönetmeliğin çıkması ile birlikte kurulan ve 10 yıl boyunca faaliyetlerini en güzel şekilde yürüten Kent Konseylerinin başında gelmektedir.

Kamuoyunun eli, dili, gözü ve kulağı olan Kent Konseylerinin kuruluşunu Türk Demokrasisi için çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

      Kent Konseyleri’nin dönemsel çalışmalarında Mahalli İdare seçimleri baz alındığı için şu anda Türkiye’de Kent Konseyleri 3 .Dönemlerini yaşıyorlar.

1.       Dönem: Yasanın ve Yönetmeliğin çıktığı 2005-2006 yılından 2009 yılındaki mahalli idare seçimlerine kadar  süren dönemdir.

2.       Dönem: 2009 Mahalli idare seçimlerinden 2014 mahalli idare seçimlerine kadar devem eden dönemdir.

3.       Dönem ise : 2014 mahalli idare seçimlerinden  2019 mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek  dönemdir.

 

Kent Konseyi Yönetmelinin amir maddesi gereği  5 yıllık dönemlerin 2+3 şeklinde iki iç dönemi bulunmaktadır.  Gümüşhane Kent Konseyi’nde şu anda 3. Dönemin 2. dolduğu için, Kent Konseyi Başkanı ile yürütme kurulu üyeleri için tekrar seçim yapılacaktır.

 

2014 yılı mahalli idare seçimlerinden sonra oluşan Kent Konseyimiz bu dönem başında, yani iki yıl önce yaptığı seçimle Şahsımı ve 14 arkadaşımı seçmiştiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu iki yıl boyunca Neler yaptık:

 

1.       Öncelikle Gümüşhaneliler; Kent Konseyi oluşumunu kabullenmiş oldu.

2.       Kent Konseyi’ni geçici bir heves değil, bu kentin bir demokrasi unsuru olarak kalıcı olması gerektiği imajı bütün vatandaşlarımızda oluştu.

3.       Kent konseylerinin en önemli amacı olan kent ve kentli hukukunun korunması noktasında çalışmalar yaparak bu konuyu hem yerel dinamiklerle, hem de Ulusal dinamiklerle, devlet yetkilileriyle paylaştık.

4.       Bugüne kadar Gümüşhane ile ilgili 150 konu görüşüp, bunları hem kamuoyu ile hem de yetkililerle paylaşmış olduk.

5.       Medeni şartlar içinde düşünen ve düşündüğünü konuşan bir anlayışı Gümüşhane’de yerleştirmek istedik ve bu da inşallah oldu.

6.       Aydın Üniversitesi ve UCLG MEWA – (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ödülüne layık görüldük. Ve ödülümüzü İstanbul’da Aydın Üniversitesi tarafından yapılan törende aldık.

 

Bir önceki dönem dahil şu anda 6 yıldır görev yapan ekibimle beraber yaptığımız çalışmaların sunu olarak kare sayısı 525’tir. Sunuların tamamı 2 saatlik bir sürede ancak gösterilebilmektedir.

 

Bu güne kadar; (Konusu suç olmayan, devlet sırrı özelliği taşımayan ve adliyelere intikal etmiş ve adli işlem içinde olmayan ve kamuoyunu ilgilendiren, şahsi olmayan) Kent konseyimize intikal eden her konu üzerinde çalışılmış ve ilgili birimlere bu çalışmalar intikal ettirilmiştir.

 

Gümüşhane Kent Konseyi’nde çalışanlar gönüllü çalışmaktadır. Başkan ve yürütme kurulu üyeleri herhangi bir maaş ve ücret almazlar.  Cari giderler için Bütçemiz vardır. Mevzuat gereği bütçemizi Gümüşhane Belediyesine sunarız. Belediyemiz de ihtiyaçlarımız karşılığı olan Ödenekleri Belediye Bütçesi içinde ayırırlar. Kent Konseyi olarak biz para ile uğraşmayız.

 

SAYIN ÜYELERİMİZ;

 

Gümüşhane Kent Konseyi’nde şu anda 70 Üyemiz vardır. Şahsi üyelik yoktur. Üyelerimizin her biri bizim için önemlidir. Kent Konseyimizde bütün kararlar Oy birliği ile alınır.

 

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;

 

 

Kentler, yaşayanları ile her zaman canlı mekânlardır.  Dünün Gümüşhanesinde 15 bin kişi yaşarken, bugünün Gümüşhanesinde 50 bin kişi yaşıyor.

 

Kentleri yaşanır kılanlar da zor kılanlar da insanlardır. 

Bir kent için altyapı ne kadar önemli ise,  komşuluk, diyalog ve kültür alt yapısı da o kadar önemlidir.

 

BU BAĞLAMDA;

 

İlgili devlet, kamu ve özel sektör kurumları, kenti ve ilimizi yaşanır kılmak için var güçleri ile çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar yapılırken, kültürel alt yapı ya da gerekli önem verilmelidir.

Türkiye’nin en güvenlikli üçüncü ili olan Gümüşhane’de  5 Yaşındaki çocuk da, 70 yaşındaki nine de sokak ve parklarda gezerken, duraklarda otururken kendisini rahatsız eden görüntülerle karşılaşmamalıdır.

“Hürriyet”im var diye, hiç kimse nihayetsiz ve kontrolsüz bir güç ve serbestlik hakkını kendinde bulmamalıdır. Hürriyet insanlara verilmiş bir elmadır. Ama, bu elmanın yarısı kendisine ait olmalıdır. Diğer yarısı ise, başkasının hürriyet alanına dokunmamaktır.

Kamunun ortak kullandığı alanlarda gayri ahlaki tarzda hareketler sergilemek kentlerin geleceğini, kültürlerini bozar, kirlilik yapar. Bu nedenle,  hiçbir zorlamaya gidilmeden ama, ikna ve eğitimle özellikle yaşları daha genç insanlarımıza hal ve davranışların kontrol altına almaları tavsiye edilmelidir. Bu gençler bizim geleceğimiz, yaptıkları hareketlerin belki de çevredeki insanlara yaptığı olumsuz etkilerin farkında değillerdir. Onlara kızmadan, bağırıp çağırmadan, medeni bir anlayışla yaptıkları hareketlerin toplum ahlakını yaraladığı anlatılmalıdır. Çünkü medenilere galebe ikna iledir, icbar ile değildir. Bu sadece, kurumların da görevi değildir. Anaların, babaların ve herkesin görevi olmalıdır.

Her kentin kadim bir kültürü vardır. Bu kültür, o kentteki hayatın mayasıdır. Bu mayanın bozulmaması için özellikle evrensel ve modern toplumların gayriahlaki kabul ettiği davranışların, kamuya açık alan olan duraklarda, sokaklarda, parklarda yapılmaması gençlerimize anlatılmalıdır. Bu konuda Kent Konseyi olarak yapılacak her çalışmanın içinde olacağımızı belirtmek istiyorum.

Kent Konseyimizin çalışmalarına gösterdikleri ilgi ve ihtimamdan dolayı başta Valimiz Sayın Yücel Yavuz’a, Belediye Başkanımız Sayın Ercan Çimen’e, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Orhan Kar’a, Kurum müdürlerimize, STKlarımıza ve Gümüşhanemizin Çok değerli basınına, Gümüşhane halkına teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

 

Son Güncelleme: 02.06.2016 09:48
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Kent Konseyi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner277

banner309

eticaret

Gümüş Kolye

Öğretmene hediye

Saat

valiz satın alın